Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Pzt02082016

Last update04:25:37 AM

Ücret bordrosu Düzenleme ÖrneğiAYLIK ÜCRET BORDROSU HESAPLAMASI

İşçiden yapılacak kesintiler:

1. SSK primi işçi payı = Brüt ücret X %14
2. İşsizlik sigortası işçi payı = Brüt ücret X %1
3. Gelir vergisi matrahı = Brüt ücret - (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
4. Gelir vergisi = Gelir vergisi matrahı X %15
5. Damga vergisi = Brüt ücret X %06
6. Kesintiler toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
7. Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

İşverenden yapılacak kesintiler:

1. SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %[19 + ( tehlike sınıfı / 2 )]
2. İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret X %2

 Örnek: İşletmede çalışan işçilerden birinin bürt ücreti 1.500 TL diğerininise 1.000 TL dir. Buna göre ücret bordrosunu düzenleyiniz. İşyerinin tehlike sınıfı 2 dir.

 

Brüt Ücret

1.
SSK İşçi Payı

2.
İşsizlik Sigortası İşçi Payı

3.
Gelir Vergisi Matrahı

4.
Gelir Vergisi

5.
Damga Vergisi

6.
Kesintiler Toplamı

7.
Net
Ücret

1. İşçi

1.500

210

15

1.275

191,25

9

425,25

1.074,75

2. İşçi

1.000

140

10

850

127,5

6

283,5

716,5

TOPLAM

2.500

350

25

2.125

318,75

15

708,75

1.791,25

İşçilerden yapılacak kesintiler:

SSK İşçi Payı: brüt ücret x %14:

1.500 x 0.14 = 210
1.000 x 0.14 = 140

İşsizlik Sigortası İşveren Payı: brüt ücret x %1:

1.500 x 0.01 = 15
1.000 x 0.01 = 10

Gelir Vergisi Matrahı: brüt ücret - (SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı):

1.500 - (210 + 15) = 1.275
1.000 - (140 + 10) = 850

Gelir Vergisi: Gelir vergisi matrahı x %15:

1.275 x 0.15 = 191,25 
850 x 0.15 = 127,5

Damga Vergisi: brüt ücret x %06:

1.500 x 0.006 = 9
1.000 x 0.006 = 6

Kesintiler Toplamı: SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işveren payı + Gelir vergisi + Damga vergisi:

1. işçi = 210 + 15 + 191,25 + 9 = 425,25 TL
2. işçi = 140 + 10 + 127,5 + 6 = 283,5 TL

Net Ücret: brüt ücret - kesintiler toplamı:

1. işçi = 1.500 - 425,25 = 1.074,75 TL
2. işçi = 1.000 - 283,5 = 716,5 TL


İşverenden Yapılacak Kesintiler:

SSK işveren payının oranı = Brüt ücret x %[19 + ( tehlike sınıfı / 2 )]:

SSK işveren payını oranı = 19 + (2 / 2) = 20

SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x İşveren payının oranı:

SSK Primi işveren payı = 2.500 x %20 = 500 TL

İşsizlik sigortası işveren payı = Brüt ücret x % 2:

İşsizlik sigortası işveren payı = 2.500 x %2 = 50 TL

AYLIK ÜCRET BORDROSUNUN DÜZENLENMESİ VE MUHASEBE KAYITLARI

Örnek: İşletmenin 2012 Mart ayında işçilerine ödediği brüt ücretler şöyledir; çalıştırdığı işçilerden birine aylık olarak brüt 1.500 TL, diğerine ise 1.000 TL ödemiştir. İşyerinin tehlike sınıfı 2 dir. 

İşletme 05.04.2012 de işçilerine ücretlerini peşin ödemiştir. 15.04.2012 de muhtasar beyanname ile gelir vergisini ve damga vergisini vergi dairesine peşin ödemiştir. 20.04.2012 de aylık sigorta primleri bildirgesi ile işçi ve işveren primlerini SSK müdürlüğüne peşin ödemiştir.
Buna göre Mart ayının ücret bordrosunu düzenleyiniz ve bütün muhasebe kayıtlarını yapınız.

ÇÖZÜMLER VE CEVAPLAR:

İşletmede çalışan işçilerin ilk önce ücret bordrosunu düzenleyerek SSK işçi paylarını, gelir vergisini ve damga vergisini hesaplayalım:

Ssk İşçi Payı: Brüt ücret x %14:

1.500 x 0.14 = 210
1.000 x 0.14 = 140
---------------------
SSK işçi payı toplamı = 350

İşsizlik Sigortası İşçi Payı: Brüt ücret x %1:

1.500 x 0.01 = 15
1.000 x 0.01 = 10
--------------------
İşsizlik sigortası işçi payı toplamı = 25

Gelir Vergisi Matrahı: Brüt ücret - (SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı):

1.500 - (210 + 15) = 1.275
1.000 - (140 + 10) = 850

Gelir Vergisi: Gelir vergisi matrahı x %15:

1.275 x 0.15 = 191,25
850 x 0.15 = 127,5
----------------------
Gelir vergisi toplamı = 318,75

Damga Vergisi: Brüt ücret x %06:

1.500 x 0.006 = 9
1.000 x 0.006 = 6
---------------------
Damga vergisi toplamı = 15

 

 

Brüt Ücret

SSK İşçi Payı

İşsizlik Sigortası İşçi Payı

Gelir Vergisi Matrahı

Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kesintiler Toplamı

Net
Ücret

1. İşçi

1.500

210

15

1.275

191,25

9

425,25

1.074,75

2. İşçi

1.000

140

10

850

127,5

6

283,5

716,5

TOPLAM

2.500

350

25

2.125

318,75

15

708,75

1.791,25

İŞVEREN PAYLARINI HESAPLAYALIM:

SSK işveren payı: Brüt ücret x %[19 + ( tehlike sınıfı / 2 )]:

19 + ( 2 / 2 ) = 20
Brüt ücret x %20
2.500 x 0.20 = 500
---------------------
SSK işveren payı = 500


İşsizlik sigortası işveren payı: Brüt ücret x %2:

2.500 x 0.02 = 50
---------------------
İşsizlik sigortası işveren payı = 50

Hesaplanan net işçi ücretlerinin, vergilerin ve tüm kesintilerin tahakkukunu ve ödenmesinin muhasebe kayıtlarını yapalım:

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................31.03.2012......................................

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI
     Brüt ücretler: 2.500
     SSK işveren payı: 500
     İşsizlik sigortası işveren payı: 50

             335 PERSONELE BORÇLAR HESABI
                  1. işçi: 1.074,75
                  2.işçi: 716,5
              360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS
                  Gelir vergisi: 318,75
                  Damga vergisi: 15
             361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ HS
                 SSK işçi payı: 350
                 SSK İşveren payı: 500
                 İşsizlik sigortası işçi payı: 25
                 İşsizlik sigortası işveren payı: 50

Mart ayı ücret tahakkuku

 

3.050

 


1.791,25


333,75


925

 

2

....................................05.04.2012......................................

335 PERSONELE BORÇLAR HESABI
     1. işçi: 1.074,75
       2.işçi: 716,5

100 KASA HESABI

İşçilerin mart ayı ücretinin peşin ödenmesi

 

1.791,25

 

 1.791,25

 

3

....................................15.04.2009......................................

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS
   Gelir vergisi: 318,75
   Damga vergisi: 15

100 KASA HESABI

Gelir ve damga vergilerinin peşin ödenmesi

 

333,75

 

333,75

 

4

....................................20.04.2009......................................

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNT. HS
       SSK işçi payı: 350
       SSK İşveren payı: 500
       İşsizlik sigortası işçi payı: 25
       İşsizlik sigortası işveren payı: 50

100 KASA HESABI

Sigorta primlerinin peşin ödenmesi

 

925

 

925

 Yorumlar   

 
+1 #1 işsizlik sigortası örnekleriayten 12-12-2013 15:51
;-)
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile