Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Çrş02102016

Last update04:25:37 AM

İlk Madde ve Malzemenin Satın Alınmasıİlk Madde ve Malzemenin Satın Alınması

Üretimde kullanacakları ilk madde ve malzemenin kullanılacağı miktar ve zamana göre depolanması gerekir. Depoda belli bir miktar stok bulundurulmalıdır. Bu miktar stok takip belgelerinde minimum ve maksimum miktar olarak gösterilir.

Üretimin kesintisiz yapılması için ambar memuru, stokları kontrol altında tutmak zorundadır. Stokların azalması durumunda ambar memuru “ilk madde ve malzeme satın alma istek fişi “ ni doldurup satın alma bölümüne gönderir.

İLK MADDE VE MALZEME SATIN ALMA FİŞ NU

:………………….

İSTEK FİŞİ                                                                                                   Tarih :

…………………

              Acele                           Tedarik Biçimi                                    Normal

STOK

NU

MALZEMİNİN

Adı, Ölçüsü,

Niteliği

                   STOK

     Satın Alınması

Ölçü Bicimi

Asgari Limiti

Mevcut

İstenen

Uygun görülen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………….Müdürlüğüne

Yukarıda yazılı malzeminin alınmasına

müsaade edilmesini arz ederim.

              Stok İşleri Sorumlusu

İstenen malzeminin, “ uygun görülen”

miktarda

satın alınmasını rica ederim.

             Satın Alma Yetkilisi

İlk Madde ve Malzeme Satın Alma İstek Fişi Word Formatında

İlk madde ve malzemeyi tedarik ve satın alma bölümleri temin eder. Satın alma bölümü  ( Ticaret Servisi ) çeşitli servislerden aldığı bilgiler doğrultusunda, ilk madde ve malzeme ihtiyacını kalite, nitelik, miktar ve zaman olarak belirleyerek satıcılara “satın alma fişi” ile siparişte bulunur.

Stok memuru tarafından aşağıdaki belge doldurularak satın alma bölümüne gönderilir.

İLK MADDE VE MALZEME                                                            FORM NU : ………….

SİPARİŞ VERME FORMU                                                                  Tarihi : …………...

   SATICI : ……………………………..

NAKLİYE BİÇİMİ : ……………..

 

Malzeme

Kod Nu.

 

 

       CİNSİ

 

    Miktarı

 

   Birim

   Fiyatı

 

    TUTARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜZENLEYEN                                                                      SATIN ALMA YETKİLİSİ

Satın alma bölümünce doldurulan ilk madde ve malzeme sipariş verme formu word

Satın alma bölümünün önemli sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklarının doğrultusunda da bir takım görevleri bulunmaktadır. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Ambar (depolama) memurunun talep ettiği ilk madde ve malzeme fiyatlarının satıcılardan toplanması.

Fiyat, malın kalitesi, teslim zamanı ve taşıma maliyetini göz önünde bulundururak satıcılar arasından seçim yapmak.

Siparişin büyük olması durumunda taşıma maliyetinin düşecek olması, fazla alımda yapılacak iskonto, ilk madde ve malzemenin bakım ve iadesi, sipariş maliyeti, ambar imkânları ve ilk madde ve malzemeye bağlanacak olan sermayenin maliyetini de göz önünde bulundurarak verilecek siparişin optimum miktarını belirlemek.

İlk madde ve malzeme sipariş emrini hazırlamak ve satıcılara göndermek. Siparişler işletmenin büyüklüğü ve organizasyon yapısı da göz önüne alınarak çeşitli bölümlerde kullanılmak üzere çok kopyalı olarak düzenlenir ve ilgili bölümlere bilgi olması açısından gönderilir. Kopyaların gönderildiği bölümler şunlardır: 

Teslim yetkisini vermek üzere satıcıya

Gelecek madde ve malzeme hakkında bilgi vermek amacıyla teslim alma işlerini yapan bölüme Satın alma işlemi hakkında bilgi vermek amacıyla

- Muhasebe bölümüne

- Stok planlama kontrol bölümüne

- Satın alma isteminde bulunan bölüme

- Dosyalamak üzere satın alma bölümüne

Maliyet Muhasebesi Dersi Konu Anlatımı için >>> TIKLAYINIZYorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile