Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Cts02062016

Last update04:25:37 AM

Giderlerin Yansıtma Hesapları1. Giderlerin Yansıtma Hesapları

Dönem sonunda ilgili oldukları gider hesaplarıyla karşılaştırılarak kapatılan yansıtma hesapları alacaklı niteliğinde çalışırlar. İlgili gider hesabıyla karşılaştırılarak kapatılan hesaplardır. Alacaklı çalışırlar, hesapların kod numarası sonu ( 1 ) ile biter. Bu hesaplar aşağıdaki gibidir.

711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı

721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı

731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı

751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı

761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı

771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı

781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı

2. Gider Fark Hesapları

Gider fark hesapları, önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin kullanılması halinde, fiili giderler ile önceden saptanmış giderler arasında gerçekleşen farkların kaydedilmesi amacıyla kullanılan hesaplardır. Bu hesaplar ortaya çıkan farkların olumlu ya da olumsuz olup olmaması durumuna göre borç ya da alacak kalanı verebilen hesaplardır. Borç ya da alacaklı çalışırlar, hesap kodu sonu (2, 3, 4 ) ile biter.

712 Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı Hesabı

713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı Hesabı

722 Direkt İşçilik Ücret Farkı Hesabı

723 Direkt İşçilik Süre farkı Hesabı

732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkı Hesabı

733 Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları Hesabı

734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları Hesabı

742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesabı

 

3. Gider Çeşitlerine Göre Sınıflandırma

Gider çeşitleri üretim için katlanılan maliyetlerin nelerden oluştuğunun bilinmesine yardımcı olacaktır. Örneğin, mobilya üretimi yapan bir işletmede kullanılan direkt ilk madde ve malzemenin sunta mı, döşeme malzemesi mi veya başka bir şey mi olduğu gider çeşitleri alt hesaplarının kullanılması ile belirlenebilir. Bu hesaplar aşağıdaki gibidir.

4. Gider Yerleri

İşletmeler bu gruplamayı esas alarak, faaliyet alanları ile faaliyetin teknolojik akımına uygun olarak açacakları gider yerlerini verilen bu ana gruplama altında yerleştirme olanağına sahiptirler.

Gider yerleri, üretim ve hizmetlerin yapıldığı ve maliyetlerin oluştuğu, bir örgüt birimini ya da örgüt birimi içindeki bir yeri ifade eder. Tebliğde gider yerlerinin gruplaması şöyledir;


10 Esas Üretim Gider Yerleri                                                      Kesim

20 Yardımcı Üretim Gider Yerleri                                                 Tesviye

30 Yardımcı Hizmet Gider Yerleri                                                 Montaj

                                                                                           Kalite Kontrol 

GİDER ÇESİTLERİ

 

FONSİYONEL GİDERDERLER

 

 

 

O İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

 

                ÜRETİM GİDERLERİ

ENDİREK İLK MADDE VE MAZEME GİDERİ

720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

 

1 İŞÇİ ÜÇRET VE GİDER

 

2 MEMUR ÜÇRET VE GİDERLERİ

 

3 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA,  HİZMET VE  GİDERLER

 

4 ÇEŞİTLİ GİDERLER

5 VERGİ RESİM VE HARÇLAR

 

6 AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI

 

           7 FİNANSMAN GİDERLERİ

                FİNANSLAMA GİDERLERİ

780 FİNANSMAN GİDERLERİ

                AKTİFLEŞTİRİLEN GİDERLER

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR VE DİĞER VARLIKLAR HESABI

 

           FAALİYET GİDERLERİ

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ

760 PAZ. SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

 

 

 

 

 

 

Maliyet Muhasebesi Dersi Konu Anlatımı için >>> TIKLAYINIZYorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile