Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Pz02072016

Last update04:25:37 AM

Büro Yönetimi Modelleri Test SorularıBÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ TEST SORULARI

Büro Yönetimi Modelleri modülümüzün değerlendirilmesi için 20 sorumuz aşağıda yer almaktadır. Testin sonunda ise soruların cevabı yer almaktadır. Aşağıdaki sorulardan doğru olan şıkkı işaretleyerek cevaplandırınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi yönetim olayından söz edilebilmesi için gerekli olan özelliklerden biri değildir?

A) İnsanların varlığı gerekir.

B) İnsanlar arasında işbirliği sağlanması gerekir.

C) İnsanların hepsinin liderlik özelliğine sahip olması gerekir.

D) Sağlanan işbirliğinin belirli bir amaca yöneltilmesi gerekir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin amaçlarından biri değildir?

A.) Süreklilik

B.) Özel hayatı düzenleme

C.) Sosyal sorumluluk ve iş ahlakı

D.) Esneklik ve uyum

 

3. Aşağıdakilerden hangisi kamu ve özel yönetimin benzerliklerinden biridir?

A.) Hizmet ögesi

B.) Açıklık ögesi

C.) İş birliği ögesi

D.) Yasallık ve biçimsellik ögesi

 

4. Aşağıdakilerden hangisi büronun fonksiyonlarından bilgilerin çoğaltılması, özetlenmesi veya başka bilgiler ile birleştirilerek düzenlenmesini ifade eder?

A.) Bilginin alınması

B.) Dosyalama

C.) Bilginin iletilmesi

D.) Bilginin düzenlenmesi

 

5. Aşağıdakilerden hangisi büroların örgütlenmesi ve yönetiminin boyutlarından biri değildir?

A.) Çevrenin örgütlenmesi ve yönetimi

B.) Çalışanların örgütlenmesi ve yönetimi

C.) İşlerin örgütlenmesi ve yönetimi

D.) İşyerinin örgütlenmesi ve yönetimidir.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi klasik büro türlerinden biri değildir?

A) Uzmanlık alanlarına göre bürolar

B) Ait oldukları şahıslara göre bürolar

C) Kuruluş amaçlarına göre bürolar

D) Yerleşim biçimlerine bürolar

 

7. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş büro türlerinden biridir?

A) Ev bürolar

B) Uzmanlık büroları

C) Kamu büroları

D) Özel bürolar

 

8. Avukatlık, noterlik, müşavirlik, mühendislik, emlak alım satım vb. bürolar aşağıdaki büro türlerinden hangisinin kapsamına girmektedir?

A) Kuruluş amaçlarına göre bürolar

B) Adhokratik bürolar

C) Uzmanlık alanlarına göre bürolar

D) Gezici (mobil) bürolar

 

9. Aşağıdaki büro türlerinden hangisi bürokrasi kavramına karşı çıkıp onun yerini almıştır?

A) Adhokratik (geçici) bürolar

B) Sanal bürolar

C) Ev bürolar

D) Yaratıcı bürolar

 

10. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı ofis kurgulanırken sağlanması gereken kriterlerden biri değildir?

A) Takım çalışması

B) Birlik ruhu ve katılım

C) Hareketlilik

D) Bürokrasi

 

11. Aşağıdaki büro çalışanlarından hangisi emir komuta zincirinde yer almaz?

A) Yönetici

B) Uzman (Danışman)

C) Sekreter

D) Memur

 

12. Aşağıdakilerden hangisi büro çalışanlarının genel özelliklerinden biri değildir?

A) Görev paylaşımına açık olmalıdır

B) Organizasyonu ve yönetimi temsil etmelidirler

C) Görev ve sorumluluktan kaçınmalıdır

D) Üstlerin görevlerini kolaylaştırmalıdırlar

 

13. Aşağıdakilerden hangisi büro yöneticisinin görevlerinden biri değildir?

A) Planlama ve programlama

B) Kaynakları sağlama ve kullanma

C) İyi ilişki ve etkili iletişim kurma

D) Kardan pay dağıtmak

 

14. Aşağıdakilerden hangisi büro yöneticisinde olmaması gereken özelliklerden biridir?

A) Çabuk etkilenme

B) Kendine güvenmek

C) Sorumluluk sahibi olmak

D) Objektif olmak

 

15. Aşağıdakilerden hangisi çalışanları ödüllendirme sürecinde kullanılan yollardan biri değildir?

A) Tatil ödülü vermek

B) Takdir etmek

C) Sigortasını yaptırmak

D) Nakit ödüller sunmak

 

16. Aşağıdakilerden hangisi üst düzey yönetimde faaliyet gösteren yöneticilerden biridir?

A) Kısım şefleri

B) Genel müdür yardımcıları

C) Departman müdürleri

D) Ustabaşılar

 

17. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminin asıl amaçlarından biri değildir?

A) Kamu yararı

B) Kamu güvenliği

C) Karlılık

D) Eğitim esenliği

 

18. Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatında uygulanan esneklik şekillerinden biri değildir?

A) İşyerinin esnekleştirilmesi

B) İşin ve işgörenin esnekleştirilmesi

C) Çalışma sürelerinin esnekleştirilmesi

D) Büro şekillerinin esnekleştirilmesi

 

19. Aşağıdakilerden hangisi özel sektörde asli ve sürekli görevleri yerine getiren çalışanlara verilen isimdir?

A) Memur

B) Kırmızı yakalılar

C) Beyaz ve mavi yakalılar

D) Sekreter

 

20. Aşağıdakilerden hangisi büro yöneticisinin koruma görevlerinden biri değildir?

A) Sigorta yaptırma

B) Emeklilik programı

C) İş kazalarına önlem alma

D) Bütün yanlışlarını örtme

 

Büro Yönetimi Modelleri Testimizin Cevapları

1 C

2 B

3 C

4 D

5 A

 

6 B

7 A

8 C

9 A

10 D

 

11 B

12 C

13 D

14 A

15 C

 

16 B

17 C

18 D

19 C

20 E

Sınavlara Hazırlık Sorularımız için >>> TIKLAYINIZ

 Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile