Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Cts02132016

Last update04:25:37 AM

Monografi Örneği Kesin MizanAÇILIŞTAN KAPANIŞA AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ

(Kesin Mizan-Kapanış Bilançosu)

Kesin mizanın düzenlenmesi: Yapılan tüm yevmiye kayıtlarının büyük defterlere aktarılmasından sonra hesapların son durumlarını gösteren kesin mizan düzenlenir. Kesin mizanı büyük defterlerin en son durumuna göre düzenleriz.

ERÇİLİNGİR Muhasebe-Ticaret İşletmesi Kesin Mizanı:

 

ERÇİLİNGİR Muhasebe-Ticaret İŞLETMESİ XXX YILI KESİN MİZANI

NGİR Muhasebe-Ticaret İşletmesi Aralık Ayı Mizanı

Sıra No

HESAP İSMİ

TUTAR

KALAN

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

100 Kasa Hesabı

101 Alınan Çekler Hesabı
102 Bankalar Hesabı

103 Verilen Çek ve Öd. Em. H.

120 Alıcılar Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı

190 Devreden KDV
191 İndirilecek KDV
255 Demirbaşlar Hesabı

257 Birikmiş Amortisman
300 Banka Kredileri Hesabı

320 Satıcılar Hesabı

321 Borç Senetleri Hesabı

391 Hesaplanan KDV

421 Borç Senetleri Hesabı

500 Sermaye Hesabı

590 Dönem Net Karı

600 Satışlar Hesabı

621 Satılan Ticari Mal Maliyeti

632 Genel Yönetim Gideri

642 Faiz Gelirleri

660 Kısa Vadeli Borç Gideri

690 Dönem Karı veya Zararı

692 Dönem Net Karı-Zararı

770 Genel Yönetim Gideri

771 Genel Yönet. Gid. Yansıt.

781 Kısa Vad. Borç Gideri
780 Finansman Giderleri Hes.

96.600
20.000
102.700
10.000
25.000
80.000

2.900
7.200
50.000
-

20.000
-
-
4.300
-
-

-

35.000

30.000

833

15.000

2.000

50.000

17.167

833

833

2.000

2.000

35.600
20.000
36.800
10.000
-
30.000

-
7.200
-
833

40.000
20.000
11.800
4.300
10.000

175.000

17.167

35.000

30.000

833

15.000

2.000

50.000

17.167

833

833

2.000

2.000

61.000
-
65.900
-
25.000
50.000

2.900
-
50.000
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
833

20.000
20.000
11.800
-
10.000

175.000
17.167

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOPLAM

574.366

574.366

254.800

254.800

Mizanda her zaman tutar tarafının borç ve alacak tarafı birbirine eşit olmalıdır, kalan tarafının da borç ve alacak tarafı birbirine eşit olmalıdır. Örneğimizin her iki tarafı da eşit olduğu için bu bize sağlama yapma imkanı vermektedir.

 

Kapanış Bilançosunun Düzenlenmesi: Kesin mizandan sonra kalan veren hesaplar bilançoya aktarılarak dönem sonu kapanış bilançosu düzenlenir.

 

AKTİF

ERÇİLİNGİR MUHASEBE- TİCARET İŞLETMESİ 31.12.xxxx TARİHLİ KAPANIŞ BİLANÇOSU

PASİF

I. DÖNEN VARLIKLAR........................204.800
Kasa.....................................61.000

Bankalar...............................65.900

Alıcılar……………………………......….25.000

Ticari Mallar……………….……...…..50.000

Devreden KDV ……………………..….2.900


II. DURAN VARLIKLAR........................49.167
Demirbaşlar.........................50.000

Birikmiş Amortisman …… .. (833)

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.......51.800
Banka Kredileri.........................20.000

Satıcılar……………………………….……..20.000

Borç Senetleri..........................11.800

 

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.......10.000
Borç Senetleri..........................10.000

 

V. ÖZ KAYNAKLAR.......................................192.167
Sermaye.............................175.000

Dönem Net Karı....................17.167

AKTİF  TOPLAMI

253.967

PASİF TOPLAMI

253.967

İşletmemiz bu dönemde 17.167 kar elde etmiştir. Sermayeyi ve Dönem Net karını belirgin olsun diye renkli gösterdik. Eksi karakterli hesaplar çıkartılacaktır yani 257 Birikmiş Amortisman (-) olduğu için bilançoda Duran Varlıklar hesap grubundan düşülecektir.

 

1- Açılış bilançosunu görmek için >>> TIKLAYINIZ.

2- Yevmiye kayıtlarını görmek için >>> TIKLAYINIZ.

3- Büyük defter kayıtlarını görmek için >>> TIKLAYINIZ.

4- Aylık mizan kayıtlarını görmek için >>> TIKLAYINIZ.

5- Dönem sonu envanter işlemlerini görmek için >>> TIKLAYINIZ.

6- Gelir tablosunu görmek için >>> TIKLAYINIZ.

7- Gelir-gider hesaplarının kapatılmasını görmek için >>> TIKLAYINIZ.

8- Kesin mizanı görmek için >>> TIKLAYINIZ.

9- Dönem sonu bilançosunu görmek için >>> TIKLAYINIZ.

10- Bilanço hesaplarının kapatılmasını görmek için >>> TIKLAYINIZ.

11- Yeni muhasebe dönemi hesaplarının açılması görmek için >>> TIKLAYINIZ.

 

GENEL MUHASEBE KONULARINA >>> GERİ DÖN

Monografi Sorularına Geri Dönmek İçin >>> TIKLAYINIZ

  

Genel Muhasebe Dersi Yazılı Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Genel Muhasebe Dersi Modülleri için >>>TIKLAYINIZ

 

Anahtar Kelimeler 

muhasebe dersi, özel muhasebe dersi, açılış bilançosu örnekleri, muhasebe planı, monografi muhasebe, muhasebe monografi, genel muhasebe 2 monografi, genel muhasebe 2 monografi örnekleri, genel muhasebe dersleri, genel muhasebe monografi, genel muhasebe monografi örnekleri, genel muhasebe, monografi örnekleri ve çözümleri, bilgisayarlı muhasebe monografi, bilgisayarlı muhasebe monografi örnekleri, monografi muhasebe,  Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile