Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Cts02062016

Last update04:25:37 AM

Monografi Örneği Dönem Sonu Envanter İşlemleriAÇILIŞTAN KAPANIŞA AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ

(Dönem Sonu Envanter İşlemleri)

Dönem Sonu Envanter İşlemlerinin Yapılması: Genel geçici mizanda yer alan hesaplar ile ilgili yapılan değerlendirme ve doğrulama işlemlerinin geneline envanter işlemleri denir. (Envanter bilgileri monografinin başında verilmiştir)

Aralık Ayı KDV Tahakkuk Kaydı: 191 İndirilecek KDV ve 391 Hesaplanan KDV hesaplarının toplamları alınarak, yevmiye defterinde ters kayıt yapılarak kapatılır. Yani 191 indirilecek KDV hesabı borçta olduğu için bu hesabı alacağa, 391 hesaplanan KDV hesabı alacakta olduğu için bu hesabı borca yazarak hesapları kapatırız.

 

10

....................................31.12.xxxx......................................

BORÇ

ALACAK

  391 HESAPLANAN KDV HESABI
  190 DEVREDEN KDV HESABI

                     191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

............................KDV tahakkuk kaydı…………..

4.300

2.900

 7.200

 

 

 

 

 

 

Demirbaşlar İçin Amortisman oranı %20 olarak belirlenmiştir. İşletmenin demirbaşı 1 aylık olduğundan yıllık amortisman tutarının 1 aylık kısmını kullanacağız. 
Buna göre: 50.000 x %20 =
¨
10.000  yıllık amortisman,

     10.000 / 12 = 833  Bir Aylık Amortisman

 

11

....................................31.12.xxxx......................................

BORÇ

ALACAK

  770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS

                      257 BİRİKMİŞ AMORTSİMANLAR HS(-)

..................Demirbaş için bir aylık amortisman………..

 

833

 

 

 

833

 

 

 

 

Yapılan envanter sonucunda işletmenin dönem sonu mal mevcudu ¨ 5.000  olarak belirlenmiştir. İşletme aralıklı envanter yöntemini kullandığını varsayarsak sadece dönem sonlarında satılan malın maliyetleri hesaplanır. 

Buna göre: 153 ticari mallar hesabının kalanı ¨ 80.000 dir. Envanter sonucu dönem sonunda ¨ 50.000 tutarında mal kaldığından, ticari malların durumunu fiili envantere yani ¨ 30.000 ye getireceğiz. Bunun için 153 Ticari Mallar hesabının alacağına 80.000 - 50.000 = ¨ 30.000 yazmamız gerekecek.

 

12

....................................31.12.xxxx......................................

BORÇ

ALACAK

  621 SATILAN MALLARIN MALİYETİ HS

                         153 TİCARİ MALLAR HESABI

.................Satılan malların maliyeti.................

 

30.000

 30.000

 

 

 

 

İşletmenin bankadaki parasına ¨ 15.000  faiz yatırıldığı anlaşılmıştır. Buna göre ¨ 15.000  faiz geliri elde edilirken bankalar hesabı da ¨ 15.000 artmıştır.

 

13

....................................31.12.xxxx......................................

BORÇ

ALACAK

 102 BANKALAR HESABI

                           642 FAİZ GELİRLERİ HESABI

.....................Faiz gelirinin kaydı..................

 

15.000

 15.000

 

 

 

 

 

Dönem Sonu İşlemlerinde Maliyet Hesapları ( 7 ile başlayan hesaplar) ilk önce yansıtma hesaplarına aktarılır, daha sonra gelir tablosu hesaplarına aktarılır. Böylece buradaki gider hesaplarının gelir tablosuna gider olarak yazılması sağlanır.

 

14

....................................31.12.xxxx......................................

BORÇ

ALACAK

  771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HS
  781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HS

                    770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS
                    780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS

......................Giderlerin yansıtılması………………….

833

2.000

 833

2.000

 

15

....................................31.12.xxxx......................................

BORÇ

ALACAK

  632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS
  660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ HS

                 771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YAN.HS
                 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YAN.HS

..Yansıtmaların gelir tablosu hesaplarına aktarılması……..

833

2.000

 833

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Açılış bilançosunu görmek için >>> TIKLAYINIZ.

2- Yevmiye kayıtlarını görmek için >>> TIKLAYINIZ.

3- Büyük defter kayıtlarını görmek için >>> TIKLAYINIZ.

4- Aylık mizan kayıtlarını görmek için >>> TIKLAYINIZ.

5- Dönem sonu envanter işlemlerini görmek için >>> TIKLAYINIZ.

6- Gelir tablosunu görmek için >>> TIKLAYINIZ.

7- Gelir-gider hesaplarının kapatılmasını görmek için >>> TIKLAYINIZ.

8- Kesin mizanı görmek için >>> TIKLAYINIZ.

9- Dönem sonu bilançosunu görmek için >>> TIKLAYINIZ.

10- Bilanço hesaplarının kapatılmasını görmek için >>> TIKLAYINIZ.

11- Yeni muhasebe dönemi hesaplarının açılması görmek için >>> TIKLAYINIZ.

 

 

GENEL MUHASEBE KONULARINA >>> GERİ DÖN

Monografi Sorularına Geri Dönmek İçin >>> TIKLAYINIZ

  

Genel Muhasebe Dersi Yazılı Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Genel Muhasebe Dersi Modülleri için >>>TIKLAYINIZ

 

Anahtar Kelimeler 

muhasebe monografi örnekleri, muhasebe monografi örnekleri ve çözümleri, muhasebe monografi örneği, çözümlü monografi örnekleri, Diğer anahtar kelime fikirleri bılgısayarlı muhasebe, muhasabe dersleri, muhaseb dersleri, muhasebe dersi, özel muhasebe dersi, açılış bilançosu örnekleri, muhasebe planı, monografi muhasebe, muhasebe monografi, genel muhasebe 2 monografi, genel muhasebe 2 monografi örnekleri, genel muhasebe dersleri, genel Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile