Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Prş02112016

Last update04:25:37 AM

Monografi Örneği Aylık Mizan  MONOGRAFİ ÖRNEĞİ ve ÇÖZÜMÜ (Genel Geçici Mizanı) 

 

Aralık Ayı Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi: Genel geçici mizan düzenlenirken büyük defter kayıtlarından faydalanılır. Büyük defterdeki rakamların aynısı alınır bunun için büyük defter rakamlarında hiçbir yanlışlık olmaması gerekiyor, büyük defterden mizana yanlış aktarılan rakamlar sonucumuzu da değiştirmektedir, en ufak hata yanlış sonuç çıkmasına neden olur.

Büyük defterleri düzenledikten sonra ilk olarak büyük defterlerin toplamları alınır. Daha sonra büyük defterlerin borç toplamları mizanın tutar kısmının borç tarafına, büyük defterlerin alacak toplamları tutar kısmının alacak tarafına yazılır. Mizanın kalan kısmına ise borç ve alacak toplamlarının kalanları kalan veren kısma kaydedilir.
 

 

ERÇİLİNGİR Muhasebe-Ticaret İşletmesi Aralık Ayı Mizanı

 

Sıra No

HESAP İSMİ

TUTAR

KALAN

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

100 Kasa Hesabı

101 Alınan Çekler Hesabı
102 Bankalar Hesabı

103 Verilen Çek ve Öd. Em. Hs.

120 Alıcılar Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV
255 Demirbaşlar Hesabı
300 Banka Kredileri Hesabı

320 Satıcılar Hesabı

321 Borç Senetleri Hesabı

391 Hesaplanan KDV

421 Borç Senetleri Hesabı

500 Sermaye Hesabı

600 Satışlar Hesabı
780 Finansman Giderleri Hesabı

96.600
20.000
87.700
10.000
25.000
80.000
7.200
50.000
20.000
-
-
-
-
-

-

2.000

35.600
20.000
36.800
10.000
-
-
-
-
40.000
20.000
11.800
4.300
10.000

175.000

35.000

-

61.000
-
50.900
-
25.000
80.000
7.200
50.000
-
-
-
-
-
-

-

2.000

-
-
-
-
-
-
-
-
20.000
20.000
11.800
4.300
10.000

175.000
35.000

-

 

TOPLAM

398.500

398.500

276.100

276.100

  

NOT: Mizan düzenleme kuralı; bir hesap borç, alacak kalanı verir ya da kalan vermez. Örneğin 100 Kasa Hesabını ele alalım;  borç tutarı ¨  96.600, alacak tutarı ¨  35.600 bu iki rakamın farkını alıyoruz ( 96.600-35.600=61.000) ¨  61.000 borç tarafı büyük olduğu için borç kalanı verir ve bu rakamı borç kalanı tarafına yazarız. Şimdi de 300 Banka Kredilerini ele alalım; borç tutarı ¨  20.000, alacak tutarı ¨  40.000 bu iki rakamın farkını alırsak ( 40.000-20.000=20.000) ¨  20.000 çıkar ve alacak tarafındaki rakam daha büyük olduğu için alacak kalanına ¨  20.000 yazılır. 

Tutar kısımlarının her zaman borç ve alacak tarafı eşit olmalıdır. Kalan kısımlarının da her zaman borç ve alacak tarafları eşit olmalıdır.

 

 

1- Açılış bilançosunu görmek için >>> TIKLAYINIZ.

2- Yevmiye kayıtlarını görmek için >>> TIKLAYINIZ.

3- Büyük defter kayıtlarını görmek için >>> TIKLAYINIZ.

4- Aylık mizan kayıtlarını görmek için >>> TIKLAYINIZ.

5- Dönem sonu envanter işlemlerini görmek için >>> TIKLAYINIZ.

6- Gelir tablosunu görmek için >>> TIKLAYINIZ.

7- Gelir-gider hesaplarının kapatılmasını görmek için >>> TIKLAYINIZ.

8- Kesin mizanı görmek için >>> TIKLAYINIZ.

9- Dönem sonu bilançosunu görmek için >>> TIKLAYINIZ.

10- Bilanço hesaplarının kapatılmasını görmek için >>> TIKLAYINIZ.

11- Yeni muhasebe dönemi hesaplarının açılması görmek için >>> TIKLAYINIZ.

 

GENEL MUHASEBE KONULARINA >>> GERİ DÖN

Monografi Sorularına Geri Dönmek İçin >>> TIKLAYINIZ

  

Genel Muhasebe Dersi Yazılı Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Genel Muhasebe Dersi Modülleri için >>>TIKLAYINIZ

 

Anahtar Kelimeler 

 Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile