Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Sal11242015

Last update04:25:37 AM

Monografi Örneği Yevmiye Kayıtları 

1

....................................01.12.xxxx......................................

BORÇ 

ALACAK

153 TİCARİ MALLAR HESABI

191 İNDİRİLECEK KDV HS.

         100 KASA HESABI

................Peşin ticari mal alışı.....................

10.000

1.80011.800

 

 

 

 

1.Yevmiye Kaydının Yorumlanması:Ticari mal alışlarında 153 Ticari Mallar Hesabı kullanmaktadır ve mal alışlarında KDV olarak 191 İndirilecek Kdv Hesabı kullanılmaktadır. Peşin mal alışlarında ise 100 Kasa Hesabıkullanılmaktadır yani kasadan para çıktığında Kasa Hesabı alacaklandırılmaktadır.

   KDV’nin Hesaplanması:10.000 x 0.18 = ¨ 1.800 olmaktadır. ( % 18 KDV Hariç Tutar x 0.18 = ? ile bulunmaktadır.)

 

 

2

....................................02.12.xxxx......................................

BORÇ  

ALACAK

100 KASA HESABI

         102 BANKA HESABI

................Bankadan para çekilmesi.....................

5.000

 


5.000

  1.  

 

 

 

 

2. Yevmiye Kaydının Yorumlanması:Bankadan para çekildiğinde bankadan para çıkmaktadır. 102 Banka Hesabına para girişi olduğunda borç tarafına 102 Banka Hesabından para çıkışı olduğunda Banka Hesabının alacak tarafına yazılmaktadır. Bankadan çekilen paranın ne olduğu belirtilmemişse kasaya giriyordur yani siz bankaya gittiniz ¨ 5.000 para çektiniz bu parayı cebinize koyarsınız değil mi? 100 Kasa hesabı bizim cebimiz gibidir ve bu para Kasaya girmektedir.

 

 

3

....................................03.12.xxxx......................................

BORÇ

ALACAK

153 TİCARİ MALLAR HESABI

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

         321 BORÇ SENETLERİ

................Senetli mal alışı.....................

10.000

1.800

 11.800

  1.  

 

 

 

 

3. Yevmiye Kaydının Yorumlanması:Mal alışlarında 153 Ticari Mallar Hesabı ve mal alışlarında Kdv ise 191 İndirilecek Kdv Hesabı kullanılmaktadır. 153 ve 191 kardeş gibi iki hesaptır ve her mal alışında beraber kullanılmaktadır. Eğer senetli mal alışı olursa her zaman 321 Borç Senetleri Hesabı kullanılmaktadır.

KDV’nin Hesaplanması:¨ 11.800 Kdv dahil olarak verilmiştir. 11.800/1.18 = 10.000 malın fiyatı çıkmaktadır. 11.800 – 10.000 = ¨ 1.800 malın Kdv’si çıkmaktadır.

 

 

4

....................................04.12.xxxx......................................

BORÇ

ALACAK

100 KASA HESABI

         101 ALINAN ÇEKLER HESABI

................Alınan çeklerin tamamı tahsil edilmiştir.............

20.000

 


20.000 

 

 

4. Yevmiye Kaydının Yorumlanması:Daha önceden aldığımız çeklerin tamamı tahsil edilmiştir. Daha önce derken bundan önceki kayıtlara bakacağız ve 101 Alınan Çekler Hesabının borç ve alacak rakamlarına bakıp ne kadar alacağımızın olduğunu buluruz. Açılış yevmiye kaydında 101 Alınan Çekler Hesabında 20.000 olduğu için ters kayıtla Alınan Çekler Hesabı kapatılmaktadır.

 

 

5

....................................05.12.xxxx......................................

BORÇ

ALACAK

  102 BANKALAR HESABI

    600 SATIŞLAR HESABI

     391 HESAPLANAN KDV

................Mal satışı yapılmıştır.....................

17.700

 


15.000

2.700

 

 

 

 

 

 

5. Yevmiye Kaydının Yorumlanması: Ticari mal satışı yapılmıştır, mal satışlarında 600 Satışlar Hesabı ( Yurt İçi Satışlar) malın tutarı, Kdv tutarı ise 391 Hesaplanan Kdv hesabına atılır. Malın fiyatı ve Kdv si bankadaki hesabımıza yatırılmıştır.

KDV’nin Hesaplanması: 15.000x0.18= ¨ 2.700 dir.

 

 

6

....................................06.12.xxxx......................................

BORÇ

ALACAK

300 BANKA KREDİLERİ HESABI
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.

100 KASA HESABI

................Kredi ve faizin ödenmesi.....................

20.000

2.000

 22.000

 

 

 

 

 

6. Yevmiye Kaydının Yorumlanması: Banka kredileri borcumuz azaldığı için 300 Banka Kredileri Hesabını borçlandırıyoruz ve kredi faizini 780 Finansman Giderleri Hesabına atarız.

 

 

7

....................................07.12.xxxx......................................

BORÇ

ALACAK

   103 VERİLEN ÇEKLER ve ÖDEME EMİRLERİ HS.

100 KASA HESABI

................Verilen çek hesabının kapatılması.....................

10.000

 

 


10.000

 

 

 

 

 

7. Yevmiye Kaydının Yorumlanması: 103 Verilen Çekler Hesabı ile ilgili daha önceki işlemlere bakacak olursak sadece açılışta ¨ 10.000 bir tutar var bizde tamamını kapatıyoruz.

 

 

8

....................................08.12.xxxx......................................

BORÇ

ALACAK

153 TİCARİ MALLAR HESABI
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI
        102 BANKALAR HESABI

KDV tutarı peşin kalanı bankadan ödenerek mal alışı

20.000

3.600

 

 3.600

20.000

 

 

 

 

 

 

8. Yevmiye Kaydının Yorumlanması: Mal alışlarında 153 Ticari Mallar Hesabı, KDV tutarlarında ise 191 İndirilecek KDV Hesabı kullanılmaktadır. KDV tutarı peşin ödendiği dediği için 100 Kasa Hesabından, kalanı bankadan dediği için 102 Banka Hesabından ödenmiştir ve bu iki hesap alakalandırılmıştır.

KDV’nin Hesaplanması: 20.000x0.18=¨ 3.600 KDV olduğu için malın fiyatına eklenecektir.

 

 

9

....................................09.12.xxxx......................................

BORÇ

ALACAK

100 KASA HESABI

600 YURT İÇİ SATIŞLAR
        391 HESAPLANAN KDV HES.

………Peşin mal alışı……………………………………….

21.600

 


20.000

1.600

 

 

 

 

 

9. Yevmiye Kaydının Yorumlanması: Mal satışlarında 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı, KDV sinde ise 391 Hesaplanan KDV Hesabı kullanılmaktadır. Bu iki hesap mal satışı olduğunda daima alacak tarafında yer almaktadır.

KDV’nin Hesaplanması: 20.000x0.08 =¨ 1.600 dir. Hariç dediği için malın fiyatını %8 ( 0.08) ile çarpıyoruz ve bulduğumuz rakam malın KDV tutarı olmaktadır.

 

1- Açılış bilançosunu görmek için >>> TIKLAYINIZ.

2- Yevmiye kayıtlarını görmek için >>> TIKLAYINIZ.

3- Büyük defter kayıtlarını görmek için >>> TIKLAYINIZ.

4- Aylık mizan kayıtlarını görmek için >>> TIKLAYINIZ.

5- Dönem sonu envanter işlemlerini görmek için >>> TIKLAYINIZ.

6- Gelir tablosunu görmek için >>> TIKLAYINIZ.

7- Gelir-gider hesaplarının kapatılmasını görmek için >>> TIKLAYINIZ.

8- Kesin mizanı görmek için >>> TIKLAYINIZ.

9- Dönem sonu bilançosunu görmek için >>> TIKLAYINIZ.

10- Bilanço hesaplarının kapatılmasını görmek için >>> TIKLAYINIZ.

11- Yeni muhasebe dönemi hesaplarının açılması görmek için >>> TIKLAYINIZ.

 

GENEL MUHASEBE KONULARINA >>> GERİ DÖN

Monografi Sorularına Geri Dönmek İçin >>> TIKLAYINIZ

  

Genel Muhasebe Dersi Yazılı Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Genel Muhasebe Dersi Modülleri için >>>TIKLAYINIZ

 

Anahtar Kelimeler 

 Yorumlar   

 
0 #1 MonografiIşıl 04-06-2013 22:37
102 bankaların büyük defter kaydında 11,800 görülüyor. Yanına 3. soru demişsiniz ama 3. soruda bankalar yok buda aylık mizanda yanlış oluyor. Yanlışlık var mı?
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile