Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Çrş02102016

Last update04:25:37 AM

Kaynak Hesaplarının İşleyişiKAYNAK HESAPLARININ İŞLEYİŞİ

Kaynak hesapları kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynakları kapsar. 300 ile 600 arası hesaplar kaynak hesaplarıdır. Hesap planına bakınız ve 300 ile 600 arasında kodlanmış olan hesapları görünüz. Kaynak hesaplarının işleyişinde; bir kaynak hesabında artış olduğunda hesabın alacak tarafına, azalış olduğunda borç tarafına kayıt yapılır.

İLK KAYIT    ===============    ALACAK

ARTIŞ        ===============    ALACAK

AZALIŞ       ===============    BORÇ

Bir örnek yaparak kuralımızı pekiştirelim. Örneğin Satıcılar Hesabını ele alalım. Hesap planınızdan baktığınız zaman kasa hesabının numarasının kısa vadeli yabancı kaynaklarda 320, uzun vadeli yabancı kaynaklarda 420 olduğunu göreceksiniz. İki yerde de aynı hesabın bulunma nedeni vade ile ilgilidir. Kısa vadeli borçlar (1 yıla kadar) için kısa vadeli yabancı kaynaklar grubundaki 320, bir yıldan uzun vadeli borçlar için uzun vadeli yabancı kaynaklar grubundaki 420 nolu hesap kullanılır.

ÖRNEK: 01.07.2012 tarihinde bir satıcıdan 800 TL tutarında mal alıyoruz ve borcumuzu üç ay sonra ödeyeceğimizi söyleyerek anlaşıyoruz.

ÇÖZÜM: Şimdi yapılan işlemi dikkatle inceleyelim. İşlemde bir mal alınıyor ve karşılığında daha sonra ödeme yapılacağı söyleniyor. Bu tür alışverişlere ‘‘veresiye alışveriş’’ dendiğini biliyoruz. Veresiye mal alındığında muhasebede satıcılar hesabı kullanılır. Bu durumda işletmede iki değer etkileniyor. Bunlardan birisi mal hesabı, diğeri de satıcılar hesabıdır. Mal aldığımıza göre malımız artıyor, karşılığında borçlardığımız için satıcıya olan borcumuz da artıyor.

Dikkat edilirse hesaplardan birisi (100-Kasa Hesabı) varlık hesabı, diğeri (320- Satıcılar Hesabı) kaynak hesabıdır. 320 nolu hesabı kullanmamızın sebebi ise vadenin bir yıldan az (üç ay) olmasıdır. Vade bir yıldan fazla olsaydı 420 nolu satıcılar hesabını kullanacaktı.

Bu durumda aşağıdaki tablo karşımıza çıkar:

TİCARİ MAL ===============    ARTIŞ    =============   BORÇ

SATICILAR   ===============    ARTIŞ  ==============    ALACAK

Tabloya baktığımızda mal alışı sonucu malımız artmıştır. Bu nedenle mal hesabının borcuna kayıt yapılacaktır. Veresiye alış yaptığımız için satıcılara olan borcumuz da artmıştır. Ancak satıcılar kaynak hesabı olduğu için bu hesaptaki artış alacak tarafına yazılacaktır.

Kuralımızı uyguladığımız zaman ticari mal ve satıcılar hesapları karşımıza aşağıdaki gibi çıkar:

 

BORÇ   153 TİCARİ MAL HESABI  ALACAK

800 

 

 

 

 800

 

 

 

BORÇ   320 SATICILAR HESABI   ALACAK

 

800

 

 

 

 800

 

Ticari malımızda 800 TL artış olmuş ve ticari mal hesabının borç tarafına 800 TL yazılmıştır. Aynı şekilde satıcılara borcumuzda da artış olmuş ancak bu hesap kaynak hesabı olduğu için işleyiş kuralına göre bu hesabın artışı alacak tarafına 800 TL yazılmıştır.

NOT: Hesap planını incelediğiniz zaman kaynak hesaplarının bazılarının yanında (-) işaretini göreceksiniz. Bu hesaplar kaynak hesaplarının işleyiş kurallarının tam tersine göre kaydedilir. Örneğin 322 Borç senetleri reeskontu hesabının yanında (-) işareti vardır. 322 bir kaynak hesabı olmasına karşın bu hesaptaki artışlar borca, azalışlar alacağa yazılır.

GENEL MUHASEBE Konularına >>> GERİ DÖNYorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile