Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Sal02092016

Last update04:25:37 AM

Muhasebecilik Mesleği Hakkında BilgiMUHASEBECİLİK MESLEĞİ

1989 yılında çıkarılan “Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu” Türkiye’de muhasebecilik mesleğinin şartlarını ve çalışma konularını belirlemiştir. Bu sayede bir süre sonra tek düzen muhasebe sistemine geçilmiş ve muhasebeciler arasında uygulama farklılıkları ortadan kalkmıştır. Türkiye’de muhasebe meslek mensupları iki ünvana ayrılmaktadır:

 Serbest Muhasebeci Malî Müşavir

 Yeminli Malî Müşavir

Meslek Mensubu Olma Şartları

3568 sayılı kanuna göre meslek mensubu olmanın genel ve özel şartları vardır:

Genel Şartlar

Tüm meslek mensuplarında olması gereken ortak özellikler şunlardır:

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

 Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak

 Kamu haklarından mahrum bulunmamak

 Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak

 Ceza veya disiplin soruşturması nedeni ile memuriyetten çıkarılmış olmamak

 Mesleğin şeref ve haysiyetine uymayan durumları olmamak

 Staja başlama şartlarını taşımak

Serbest Muhasebeci Malî Müşavir Olmanın Özel Şartları:

 Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında lisans seviyesinde mezun olmak veya bu bilim dallarından lisans seviyesinde diploma almış olmak

 En az üç yıl staj yapmış olmak

 Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanarak ruhsat almak

 Türkiye’de mali denetim yapan banka müfettişleri ile vergi inceleme yetkisi olanlardan görevlerinde sekiz yılını doldurmuş olmak (Sınav şartı aranmaz)

 İlk maddede yazılı alanlarda en az sekiz yıl öğretim üyeliği yapmış olmak (Sınav şartı aranmaz)

Yeminli Malî Müşavir Olmanın Özel Şartları

 En az on yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmak

 Yeminli malî müşavirlik sınavını kazanarak ruhsat almak

Meslek Mensuplarının Çalışma Konuları

3568 sayılı kanuna göre meslek mensuplarının görevleri şunlardır:

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlerin Çalışma Konuları

 Gerçek ve tüzel kişi işletmelerinin muhasebe sistemini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işleri düzenlemek veya bu konularda müşavirlik hizmetleri yapmak

 Yukarıda yazılı konularda belgelere dayanarak inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannameler ile ilgili konularda yazılı görüş bildirmek, rapor düzenlemek, tahkim, bilirkişilik işlemleri yapmak

Yeminli Malî Müşavirlerin Çalışma Konuları:

 Gerçek ve tüzel kişi işletmelerinin muhasebe sistemini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işleri düzenlemek veya bu konularda müşavirlik hizmetleri yapmak

 Yukarıda yazılı konularda belgelere dayanarak inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannameler ile ilgili konularda yazılı görüş bildirmek, rapor düzenlemek, tahkim, bilirkişilik işlemleri yapmak

 Mali tablo ve beyannamelerin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğu, hesapların denetim standartlarına uygunluğu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tastik etmek

 İlgili mevzuat ile Maliye Bakanlığı ve resmî kurumlarca verilecek görevleri yapmak

Muhasebecilik Mesleğinin Özellikleri

Muhasebe insanların sahip oldukları varlıkları kontrol eder ve onların çıkarları doğrultusunda yönetir. Eskiden sadece defter tutma olarak bilinen muhasebecilik mesleği günümüzde bilgi üretmek ve varlıkları yönetmek işlevlerini de yerine getirmektedir.

İyi bir muhasebeci çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Muhasebe ağırlıklı eğitim veren bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmalıdır. Mezuniyet sonrasında da kendisini sürekli geliştirmeli ve yenilikleri takip etmelidir. Ayrıca muhasebeci yaptığı iş ve işlemlerde meslek ahlâkına uygun davranmalıdır. Muhasebesini tuttuğu işletme ile ilgili tüm kurum kuruluşlara karşı dürüst ve güvenilir olmalıdır.

GENEL MUHASEBE Konularına >>> GERİ DÖNYorumlar   

 
0 #2 muhasebeayşe 14-05-2013 11:39
muhasebecilik mesleği yapmak hakkında daha a z bilgi yok mu ?
Alıntı
 
 
-1 #1 muhasebeceylan 13-02-2013 07:05
muhasebeci nasıl iş yapar?
turkiye sartlarında geçinebilme nasıldır?
iş bulma imkanı nasıldrı??
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile