Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Çrş12022015

Last update04:25:37 AM

Muhasebe ’de 100 Kasa Hesabı Nasıl Çalışır, İşleyiş ve Örnekleri100 kasa hesabı, kasa hesabı, 100 kasa hesabı soruları, 100 kasa hesabı örnekleri, muhasebe 100 kasa hesabı, muhasebede 100 kasa hesabı, 100 kasa hesabı örnekleri,100 kasa hesabı nasıl çalışır, 100 kasa hesabı soruları,100 kasa hesabının işleyişi, 100 kasa hesabının işleyişi, 100 kasa hesabı işleyişi, 100 kasa hesabı soruları, 100 kasa hesabı örnekleri, 100 kasa hesabı ile ilgili örnekler

Muhasebe ’de 100 Kasa Hesabı Nasıl Çalışır, İşleyiş ve Örnekleri 

100 Kasa Hesabı: Bu hesap, işletmelerin elinde bulundurduğu ulusal ve yabancı paraların TL karşılıklarının giriş ve çıkışlarının izlenmesi için kullandıkları hesaptır. Kasa hesabından çıkış olabilmesi için mutlaka kasada para bulunması gerekir. Kasada ne kadar nakit varsa en fazla o kadar nakit çıkışı olabilir.

Örneğin; Sizin cüzdanınızda 20 TL var ve ben sizden 30 TL istedim. Siz bana ne dersiniz ? Bende 20 ¨ var ve sana en çok 20 ¨ verebilirim, yani olmayan para cüzdandan çıkamaz değil mi? O Yüzden kasada olandan daha fazlası çıkamaz ve kasayı cebimizdeki cüzdan gibi düşüneceğiz.

100 Kasa Hesabının İşleyişi: İşletmelerin nakit girişleri kasa hesabının borcuna, nakit çıkışları ise kasa hesabının alacağına kaydedilir. Kasa hesabının borç bakiyesi o andaki kasa mevcudunu gösterir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya hiç bakiye vermez. Hiçbir şekilde kasa hesabı alacak bakiyesi vermez. Nedeni ise olmayan parayı çıkartamayız. 

BORÇ

100 KASA HESABI

ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 

 

 

 

 

 Kasa hesabındaki artışlar borç tarafına yani sağ tarafaazalışlaalacak yani sol tarafa kaydedilir.

Örnek: İşletme 5.000 ¨ nakit parayı bankaya yatırmıştır.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................Tarih......................................

102 BANKALAR HESABI

100 KASA HESABI

Nakit paranın bankaya para yatırılması

 

5.000

 

 

5.000 

 Kasa hesabından para çıkışı olursa kasa alacak ( sol ) tarafta yer alacaktır. 

BORÇ

100 KASA HESABI

ALACAK

 

5.000

 

 5.000

 

 

 

 

 

Örnek: İşletme 4.000 ¨ alacak senedini peşin tahsil etmiştir.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................Tarih......................................

100 KASA HESABI

121 ALACAK SENETLERİ HESABI

Alacak senedinin peşin tahsili

 

4.000

 

 

4.000 

 Kasa hesabına para girişi olursa kasa borç ( sağ ) tarafta yer alacaktır. 

BORÇ

100 KASA HESABI

ALACAK

4.000

 

4.000 

 

 

 

 

 

 

İşletmenin elinde bulanan ulusal ve her türlü yabancı paraların TL karşılıklarının izlenmesi amacıyla kullanılır. Tek Düzen Hesap Planı (THP) yabancı paraların da kasa hesabında izlenmesini benimsemiştir. Kasa hesabında yabancı paralar TL üzerinden izlenir. 

Ulusal paralar nominal (itibari) değerleri üzerinden muhasebeleştirilirken, yabancı paralar alış bedeli ile ulusal para cinsinden kayıtlarda gösterilir. 

Vergi Usul Kanunu'na göre yabancı paralar borsa rayici ile değerlenmelidir. Yabancı paraların borsa değeri yoksa Maliye Bakanlığı'nın belirleyici kurlar üzerinden değerleme yapılır. Ancak ülkemizde resmi döviz borsası olmadığı için değerlemelerde Maliye Bakanlığı'nın belirlediği kurlar kullanılmaktadır. 

100 Kasa Hesabı borçlunun aktif kısmında yer alır. Kasadaki para miktarı artarsa hesap borçlandırılır. Kasadaki para azalırsa hesap alacaklandırılır. 100 Kasa Hesabı her zaman ya borç kalanı verir ya da kalan vermez yani borç ve alacak kalanı birbirine eşit olur. Borç kalanı vermesi demek borcumuz olduğu anlamına gelmez bizim 100 Kasa yani cüzdanımızdaki kalan parayı gösterir.

 

100 KASA HESABI ÖRNEK SORU ÖRNEKLERİ: 

İşletme, ERÇİLİNGİR işletmesinden peşin olarak %18 KDV Dahil 944 TL'lik mal almıştır. Yapılması gereken yevmiye kaydı nasıl olmalıdır? 

KDV'siz alış maliyeti (944/1,18)=800 TL'dir. Mal ve hizmet alımında ödenen KDV, 191 İndirilecek KDV hesabının borcunda izlenir. Bu soruda Malın Fiyatı + KDV vardır. 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 153 TİCARİ MALLAR HESABI  

 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

                  100 KASA HS.                                           

................Peşin mal alışı.....................

800

144944

 

100 KASA HESABI ÖRNEK SORU ve ÇÖZÜMÜ - 1 

İşletmemiz, ERÇİLİNGİR işletmesine % 18 KDV dâhil 708 TL’lik malın, 400 TL’lik kısmını peşin geri kalanını çek karşılığı olmak üzere satmıştır. Gerekli yevmiye kaydı nasıl olacaktır, yapınız ? 

KDV’siz alış maliyeti (708 / 1,18) = 600 TL’dir. Mal ve hizmet satışlarında, bir gelir hesabı olan 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı’nın alacağına kayıt yapılır. Satışlar sırasında ödenen KDV, 391 Hesaplanan KDV hesabının alacağına yazılır. 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                                  

 101 ALINAN ÇEKLER HESABI

                  600 YURT İÇ SATIŞLAR HESABI    

                 391 HESAPLANAN KDV HESABI

................Mal satış kaydı.....................

400 

308600

108

  

NOT: Mal alışlarına her zaman 153 Ticari Mallar ile KDV’si 191 İndirilecek KDV hesapları kullanılır. 

Mal satışlarında ise 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı İle 391 Hesaplanan KDV Hesabı kullanılır. 

100 KASA HESABI ÖRNEK SORU ve ÇÖZÜMÜ- 2 

ERÇİLİNGİR işletmesi, 1 $=1,6 TL’den 5.000 $ satın almıştır. Yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır? 

Muhasebe kayıtlarının TL üzerinden yapılması zorunludur. Bu nedenle 5.000 $’ın TL karşılığı hesaplanmasıdır. 

TL karşılık = 5.000 $ x 1,6 TL = 8.000 TL 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                                   

    100.01 $ Kasası

                  100 KASA HESABI                                           

                    100.02 TL Kasası

................Döviz alış kaydı.....................

8.0008.000

  

NOT: Yabancı paralı işlemlerde alt hesapları yazmak önemlidir.

 

100 KASA HESABI ÖRNEK SORU ve ÇÖZÜMÜ - 3 

ERÇİLİNGİR işletmesinde otelden ayrılan müşteri, 4.000 TL olan borcunu ödemek üzere 2.000 Avro vermiştir. İşlemin yapıldığı gün 1 Avro = 2,5 TL’dir. Kalan tutar müşteriye TL olarak nakden ödenmiştir. Buna göre yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır? 

Avronun TL karşılığı ( 2.000 Avro x 2,5 TL ) 5.000 TL iken, toplam alacak 4.000 TL olduğu için fazladan alınan 1.000 TL müşteriye iade edilmiştir. 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                                  

    100.01 € Kasası

             120 ALICILAR HESABI                                          

             100 KASA HESABI

................Nakit para tahsilinin yapılması.....................

5.0004.000

1.000

  

Kasa hesabı içerisinde izlenen yabancı paralarda, kur artışından ve yabancı para bozdurulmasından kaynaklanan karın izlendiği hesap 646 Kambiyo Karları Hesabı’dır. Zararın olduğu durumlarda olumsuz farklarda ise 656 Kambiyo Zararları Hesabı’nda izlenir.  

 

100 KASA HESABI ÖRNEK SORU ve ÇÖZÜMÜ - 4 

ERÇİLİNGİR işletmesi, nakit ihtiyacından dolayı 1,5 TL alış bedelli 2.000 doları 1,6 TL satış bedelli ile TL’ye çevirmiştir. ERÇİLİNGİR işletmesinin yapması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? 

Satış Bedeli  ( 2.000 $ x 1,6 TL )    = 3.200 TL 

Alış Bedeli    ( 2.000 $ x 1,5 TL )    = 3.000 TL 

Kambiyo Karı                                   200 TL 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                                  

    100.01 TL KASASI

                  100 KASA HS.                                           

                     100.02 $  Kasası

                  646 KAMBİYO KARLARI HS.

................Döviz satışı yapılması.....................

3.200 3.000

 

200

   

100 KASA HESABI ÖRNEK SORU ve ÇÖZÜMÜ - 5 

ERÇİLİNGİR işletmesi nakit ihtiyacından dolayı 1,5 TL alış bedelli 1.000 Doları 1,4 TL’den satmıştır. Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? 

Satış Bedeli ( 1.000 $ x 1,4 TL )     = 1.400 TL 

Alış Bedeli  ( 1.000 $ x 1,5 TL )      = 1.500 TL 

Kambiyo Zararı                                 100 TL 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                                  

    100.01 TL KASASI

 656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI

                  100 KASA HS.                                           

                     100.02 $  Kasası                 

................ Döviz satışı yapılması, zarar kaydı....................

1.400

 

100

  

1.500

 

  

100 KASA HESABI ÖRNEK SORU ve ÇÖZÜMÜ - 6 

ERÇİLİNGİR İşletmesi Euro isteyen bir müşterisine, 1.000 $ karşılığında aynı gün kasasına girmiş olan 600 €’yu vermiştir. İşlem gününde 1 $= 2 TL ve 1 €= 1,8 TL’dir. 

ERÇİLİNGİR İşletmesinince yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? 

Dolar 1.000 $ x 2   TL        =    2.000 TL 

Euro   600 € x 2,5 TL         =   1.500 TL 

Aradaki fark kar olmaktadır = 500 TL 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.  

    100.02 $  Kasası  

                  100 KASA HS.                                           

                     100.01 TL KASASI

                  646 KAMBİYO KARLARI HS.

................Döviz satışının yapılması.....................

2.000 1.500

 

500

 

 100 KASA HESABI ÖRNEK SORU ve ÇÖZÜMÜ - 7 

ERÇİLİNGİR işletmesi sattığı mal karşılığında aldığı 5.000 doları 1 $ = 2 TL üzerinden kaydetmiştir. Söz konusu yabancı paranın 4.000 dolarlık kısmı 1 $ = 2,10 TL üzerinden satılmıştır. Dönem sonundaki değerleme kuru 1,8 TL olarak tespit edilmiştir. 

ERÇİLİNGİR İşletmenin 4.000 $'lık satış ile ilgili yapması gereken kayıt nasıl olmalıdır? 

Satışın TL tutarı     (4,000 $ x 2,10 TL )         =   8.400 TL 

Doların TL maliyeti (3,000 $ x 2 TL     )          =   6.000 TL 

Kambiyo Karı                                                 2.400 TL 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                                  

    100.01 TL KASASI

                  100 KASA HS.                                           

                    100.02 $  Kasası

                  646 KAMBİYO KARLARI HS.

................Döviz satışı yapılması.....................

8.400 6.000

 

2.400

 

Dönem sonu itibariyle yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır? 

Kalan doların TL karşılığı (1.000 x 1,8 TL )   =  1.800 TL 

Doların TL maliyeti         (1.000 x 2     TL) =  2.000 TL 

Kambiyo Zararı                                          (200) TL  

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 656 KAMBİYO ZARARLARI HS.       

                  100 KASA HS.                                           

                    100.02 $  Kasası                  

................Döviz envanter kaydı.....................

200200

 

  

 

100 KASA HESABI İLE İLGİLİ KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR 

KPSS 2001 MUHASEBE SORUSU 

İşletme, 2.353.000 TL tutarındaki alacağına karşılık 6,500 Alman Markı (DEM) tahsil etmiştir. Bir ay sonra işletme söz konusu dövizin bir bölümü, 1 DEM = 545 TL kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kur farkından 411.750 TL gelir elde etmiştir. 

Bu bilgilere göre, işletme alacağını tahsil ettiginde aşağıdaki kayıtlardan hangisini yapmalıdır? 

 

A

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                            

                  600 YURT İÇİ SATIŞLAR

................  / .....................

2.353.000


2.353.000

   

 

B

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                           

                  121 ALACAK SENETLERİ HESABI

................  / .....................

2.353.000


2.353.000

  

 

C

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 102 BANKALAR HESABI                                           

                  601 YURT DIŞI SATIŞLAR

................  / .....................

2.353.000


2.353.000

  

 

D

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                           

                  601 YURT DIŞI SATIŞLAR

................  / .....................

2.353.000


2.353.000

  

 

E

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                           

                  120 ALICILAR HESABI

................  / .....................

2.353.000


2.353.000

  

Sorunun Çözümlenmesi : 

Tahsilat yapıldığında kasaya giren 2.353.000 TL için Kasa Hesabı borçlandırılırken, Alıcılar Hesabı aynı tutar üzerinden alacaklandırılır.  

DOĞRU CEVAP:  E                                                                              

 

Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin Türk Lirası çevirdiği döviz tutarı kaç DEM'dir? 

A)    755     

B) 1.135   

C) 2.250   

D) 4.250   

E) 6.500

 

Çözümlenmesi: 

1 DEM'ın kaç TL' ye denk geldiği öncelikle bulmak gerekir. 

2.353.000 TL  = 362 TL olmalıdır 

   6.500 DEM 

1 DEM Satış Bedeli  =   545   TL 

1 DEM Alış Bedeli   =  ( 362 ) TL 

                                  183   TL 

= 411.750 

     183 

= 2.250 DEM                                                                                                        

 DOĞRU CEVAP: C

 

2002 KPSS SORUSU 

Bir ABD Doları = 1.291 TL kuru ile Kasa Hesabına kaydedilen 1.000 ABD Dolarının bir kısmı TL' ye çevrilmiş alınan 1.291.200 TL'nin 51.648 TL'si Kambiyo Karı olarak kaydedilmiştir. 

Buna göre, kaç ABD Doları TL 'ye çevrilmiştir ? 

A)   920   

B)   960   

C)   100    

D) 1.075   

E) 1.100

Çözümlemesi: 

Kambiyo Karı  =   Satış bedeli - Alış bedeli 

51,648,000    =   1.291.200 - Alış bedeli 

Alış bedeli      =   1.239.552 TL 

   $ karşılığı    =   1.239.552 TL 

                             1.291,2 TL 

                     = 960 $                                                                          

 DOĞRU CEVAP: B 

 

100 KASA HESABI KPSS 2003 SORUSU 

Bir işletme, KDV hariç 2.500.000 TL'ye satın alındığı demirbaş bedelini kasasında bulunan ve kayıtlara 1.500 TL kuru ile aldığı 2.000 Euro'yu (€) vererek ödemiştir. 

Ödeme tarihinde 1€=1.550 TL olduğuna göre aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? (KDVoranı%18'dir) 

A) İndirilecek KDV Hesabı borcu       

B) Kasa Hesabı alacaklı  

C) Kasa Hesabı borçlu                  

D) Kambiyo Karları Hesabı alacaklı 

E) Kambiyo Karları Hesabı borçlu 

ÇÖZÜMLENMESİ: 

€ Alış Bedeli   (2.000 x 1,500) =3.000.000 TL 

€ Satış Bedeli (2.000 x 1.550) =3.100.000 TL 

Olumlu Kur Farkı               =  100.000 TL

 

İşletmenin kur artışından dolayı 100.000 TL kambiyo karı vardır. Bu tutar kambiyo karları hesabının alacağına kaydedilir. 

İşletme KDV Dâhil (KDV=2.500.000 x 0,18=450.000 TL) 2.950.000 TL bedelli demirbaş için satıcıya 3.100.000 TL karşılığı Euro verdiği için geriye nakit olarak 150.000 TL iade alacaktır. Buna göre aşağıdaki kayıt yapılmalıdır. 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                                  

    100.01 TL KASASI

 255 DEMİRBAŞLAR     

 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI                                     

                100 KASA HS.

                  100.03 € Kasası                                              

                646 KAMBİYO KARLARI HS.

................Döviz satışı yapılması.....................

150.000

 

2.500.000

450.000 

 

3.000.000

 

100.000

 

 

100 KASA HESABI KPSS 2005 SORUSU 

İşletme, 14.620 TL tutarı ile kayıtlarında yer alan senetsiz borcuna karşılık, aynı gün 1,72 kuru ile satın aldığı 14.000 Avro'nun ( € ),  8.550 €'luk kısmını vererek borcunun tamamını ödemiştir. Bir süre sonra 1 € =1,74 TL kuru ile bir miktar dövizi TL'ye çevirerek, 55 TL gelir elde etmiştir. 

İşletme borcunu ödediğinde aşağıdaki kayıtlardan hangisini yapmalıdır? 

A)-------------------------/-------------------------- 

   321 BORÇ SENETLERİ              14.620 

                100 KASA                               14.620 

  -------------------------/-------------------------- 

 B)------------------------/-------------------------- 

  320 SATICILAR                        14.620 

               100 KASA                              14.620 

  --------------------------/------------------------- 

C)-------------------------/------------------------- 

  320 SATICILAR                       14.620 

  656 KAMBİYO ZARARLARI             170 

                  100 KASA                         14.790 

 ---------------------------/------------------------- 

D)--------------------------/------------------------- 

  320 SATICILAR                     14.790 

             100 KASA                             14.790 

---------------------------/-------------------------- 

E)--------------------------/------------------------- 

 320 SATICILAR                        14.620 

 780 FİNANSMAN GİDERLERİ            170 

                    100 KASA                          14790 

  ----------------------------/-------------------------

 

ÇÖZÜMLENMESİ: 

Borca karşılık verilen 8.500 €'nun TL karşılığı (8.500 € x 1,72 TL)=14.620 TL'dir. Senetsiz borçlar satıcılar hesabında izlenir. Satıcılara yapılan bu ödeme ile satıcılar hesabı borçlandırılırken kasa hesabı alacaklandırılır. 

DOĞRU CEVAB: B

 

İşletme kaç €'yu TL'ye çevirmiştir? 

A) 4.902          

B) 3.598     

C) 3.500         

D) 2.750         

E) 2.152

 

ÇÖZÜMLENMESİ: 

Satış kuru            = 1,74 TL                                                                     

Alış kuru              = 1,72 TL 

-------------------------- 

Kambiyo Karları   =  0,02 TL 

Elde edilen kar 55 TL'ye çevrilen € (55 / 0,02 TL) 2.750 Euro'dur. 

DOĞRU CEVAB: D

 

KASA HESABI İLE İLGİLİ ENVANTER KAYITLARI

DÖNEMSONU İŞLEMLERİ NELERDİR? 

Türk Parası ( TL) dönem sonunda Vergi Usul Kanunu'na ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre nominal (itibari) değer ile değerlendirilir. Yabancı para mevcutları değerleme kuru üzerinden değerlenerek bilançoda piyasa değeri ile gösterilmesi sağlanır. Hesap kalanı ile değerleme kuru arasında kalan olumlu farklar için 646 Kambiyo Kararı ile hesabı alacaklandırılırken, Kasa Hesabı borçlandırılır. Olumsuz farklar için 656 Kambiyo Zararı hesabı borçlandırılırken, Kasa Hesabı alacaklandırılır. 

--------------------------/------------------------ 

KASA HS                                XX 

          KAMBİYO KARLARI HS                 XX 

--------------------------/------------------------ 

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

A) Yabancı para satışı          

B) Dönem sonu değerleme                

C) Kasa farkı karı 

D) Yabancı para ile tahsilat        

E) Yabancı para satın alınması

 

ÇÖZÜMLENMESİ: 

Yılsonu değerleme kuru ile değerleme yapıldığında ortaya çıkan olumlu fark Kambiyo Karı Hesabının alacağına kaydedilirken kasadaki yabancı paranın TL karşılığı arttığı için de kasa hesabı borçlandırılır. 

DOĞRU CEVAB: B

 

Kasadaki ulusal ve yabancı paraların envanteri her gün yapılır. Kasadaki TL sayıldığında bulunan mevcut ile kasa hesabı borç kalanı arasında fark varsa bu farkın nedeni araştırılır. Neden aynı gün içinde bulunuyorsa nedene göre gerekli kayıt yapılarak fark giderilir.     

Kasadaki farkın nedeni aynı gün bulunamıyorsa kasa noksanı için 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları, kasa fazlası içinde 397 Sayım ve Tesellüm fazlaları hesabına alınarak nedeni araştırılır. Nedeni bulunana kadar farklar bu hesaplarda takip edilir. 

Yabancı para da farklılık olması durumunda, yabancı paranın alış kuru üzerinden aynı işlem yapılır. 

Kasayla ilgili dönem sonunda 3 tür durum söz konusudur: 

*Kasa Denkliği            

 *Kaska Noksanı                  

 *Kasa Fazlası

  

1. Kasanın Denk Olması: 

Sayım sonucu bulunan mevcut ile, Kasa hesabının borç kalanının eşit olmasıdır. Bu durumda herhangi bir kayıt yapılmaz. 

2. Kasa Noksanı (Kasa Eksikliği): 

Yapılan sayım sonucu kasada bulunan tutarın, kasa hesabının borç kalanından küçük olması nedeniyle ortaya çıkan durumdur. Kasanın noksan olma nedenleri şunlardır: 

   a) Para tahsilatının eksik yapılmış olması,

    b) Ödemenin fazla yapılmış olması,

    c) Ödeme kaydının unutulmuş veya eksik yazılmış olması,

    d) Kişinin zimmetine para geçirmiş olması,

 Kasadaki noksanlık aynı gün ortaya çıkıyor ve aynı günde nedeni tespit ediliyorsa, nedene göre kayıt yapılarak fark kapatılır.

 

KASA FARKI ÖRNEK SORU 

Kasa hesabının kalanı 1.350 TL olmasına rağmen kasa mevcudu 1.300 TL olarak saptanmıştır. Farkın aynı gün içinde satıcıya yapılan ödeminin kaydının unutulmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Düzeltme kaydı nasıl olmalıdır?      

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 320 SATICILAR HESABI

                  100 KASA HS.                                            

................Düzeltme kaydının yapılması.....................

5050

 

Farkın nedeninin aynı gün tespit edilmemiş olması durumunda aşağıdaki kaydın yapılması gerekir; 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.    

                  100 KASA HS.                                           

................Düzeltme kaydının yapılması.....................

20 20

 

Sayım ve tesellüm noksanlarına kaydedilen tutarın nedeni bulunduğunda, ilgili hesap borçlandırılırken Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı alacaklandırılırak kapatılır. Noksanlığın nedeni bulunmamışsa diğer olan gider ve zararlar hesabı borçlandırılırken sayım ve tesellim noksanları hasap alacaklandırılır. 

Bu durum aşağıda özetlenmiştir. 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.    

                  100 KASA HS.                                            

................Düzeltme kaydının yapılması.....................

xxx


xxx

 

 Noksanlığın nedeni bulunur ise, 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 İLGİLİ HESAP    

                  197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.    

................       /    .....................

xxx


xxx

 

Noksanlığın nedeni bulunamaz ise, 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 DİĞER OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR HESABI    

                  197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.    

................       /    .....................

xxx


xxx

 

VUK.'na göre gider yazılan noksanlar, kanunen kabul edilmeyen gider olduklarından dolayı ayrıca nazım hesaplarda izlenmelidir. 

 

KPSS 2002 SORUSU: 

18.05.2000 tarihinde işletmenin kasa hesabının borç toplamı 12.964.000 TL, alacak toplamı ise 12.316.000 TL'dir. Aynı tarihte yapılan kasa sayımında kasa 180.000 TL olduğu belirlenmiştir. 

Bu bilgilere göre, işletmenin 18.05.2000 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.    

                  100 KASA HS.                                           

................  /   .....................

648.000


648.000

   

 

B

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                            

                  197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.    

................  /   .....................

468.000


468.000

  

 

C

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                           

                  197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.    

................  /   .....................

468.000


468.000

  

 

D

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.    

                  100 KASA HS.                                           

................  /   .....................

468.000


468.000

 

A

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.    

                  100 KASA HS.                                           

................  /   .....................

180.000


180.000

 

 ÇÖZÜMLENMESİ: 

BORÇ

100 KASA HESABI

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

12.964.000

 TOPLAM

12.316.000

 

  

Kasa sayımı sonucu 180.000 TL ise kasada (648.000-180.000) 468.000 TL noksan vardır. Kasa noksanı; Kasa hesabı borç kalanının kasa sayım sonucundan büyük olmasıdır. 

Bu durumda aradaki fark olan 468.000 TL için "D" seçeneğinde yer alan kasa noksanı kaydı yapılır.     

DOĞRU CEVAP D

 

100 KASA FARKI KPSS 2008 SORUSU 

İşletmede kasa hesabını kalanı 79.600 TL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 TL' dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. 

Buna göre, yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklı       300 TL 

B) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı borçlu         300 TL 

C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu      300 TL 

D) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu   2.700 TL 

E) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı alacaklı  2.700 TL 

Çözümlenmesi : 

Kasa hesabının borç kalanı, sayım sonucundan büyük olduğuna göre aradaki fark olan 2.700 TL kadar (79.600 - 76.900) kasa noksanı söz konusudur. Farkın nedeni aynı gün belirlenemediğine göre, araştırılmak üzere geçici bir hesap olan Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlandırılır. 

Buna göre aşağıdaki kaldın yapılması gerekir; 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI HESABI

                  100 KASA HS.                                           

................Kasa noksanlığı tespiti...............

2.700 

 

2.700

 

 CEVAP: D 

 

197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI ÖRNEK SORU: 

İşletmede belirlenmiş olan 25 TL kasa noksanının İş Bankası'ndaki mevduat hesabına yatırılan 125 TL'nin yanlışlıkla 100 TL olarak kaydedilmesinden kaynaklandığı görülmüştür. 

Bu durumda eksik yazılmış olan 25 TL için şu kayıt yapılır; 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 102 BANKA HESABI                                                  

    102.01 İş Bankası

                  197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI HESABI

...........Kasa noksanlığının tespiti.....................

25 25

 

197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI ÖRNEK SORU : 

Nedeni araştırılmak üzere hesaba alınmış olan 1.200 Tl' lik kasa farkının, ödenmiş olan senedin kaydının unutulmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Yapılması gereken düzeltme kaydı nasıl olmalıdır? 

Ödenen senedin bedeli işletme kasasından fiilen çıkmış olup bunun kaydının unutularak yapılmımış olması nedeniyle, ödenmiş olan tutar kadar kasada noksanlık çıkacaktır. Bunun da nedeninin araştırılmak üzere hesaba alınma kaydında 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabının borcuna kayıt yapılır. Farklılığın nedeni tespit edildiğinde ise yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır; 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 321 BORÇ SENETLERİ HESABI

                  197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI HESABI

...........Kasa noksanlığının tespiti.....................

1.200

 

1.200

  

NOT: Dönem sonu işlemleri sırasında nedeni belirlenemeyen kasa noksanları ya sorumlu personelden tahsil edilir ya da 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabına aktarılarak dönem karından düşürülür. Ancak bu tür zararlar kanunen kabul edilmediğinden vergi uygulamasında matrahtan indirim konusu yapılamaz. Bu amaçla ayrıca bilgi için Nazım Hesaplar da izlenir. 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 900 BORÇLU NAZIM HS.                     

                  910 ALACAKLI NAZIM HS.                  

...........Nazım hesap kayıtları.....................

25

 

25

  

ÖRNEK SORU 

Envanter İşlemleri sırasında 25 TL kasa noksanının nedeni bulunamamıştır. Yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HS.      

                  197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.        ...........Kasa noksanlığın kaydı……..

25

 

25

  

III. Kasanın Fazla Olması: 

Sayım sonucu bulunan mevcudun, kasa hesabının borç kalanından fazla olmasıdır. Araştırma neticesinde fazlalığın nedeni bulunmaz ise, dönem ticari kazancına ilave edilir ve vergilendirilir. Kasadaki fazlalığın nedeni aynı gün bulunursa kasa alacaklandırılırken ilgili hesap borçlandırılarak fark kapatılır. Fazlalığın nedeni aynı gün içinde bulunmamışsa 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı alacaklandırılırken Kasa hesabı borçlandırılır. Kasanın fazla olma nedenleri şunlardır:   

       a) Ödemenin eksik yapılmış olması, 

       b) Tahsilatın fazla yapılmış olması, 

       c) Para tahsil kaydının unutulmuş veya eksik yazılmış olması 

       d) Herhangi bir ödeme kaydının fazla yazılmış olması 

Aynı gün içinde bulunamayan fazlalıkların kaydı ve nedeninin araştırılması için yapılması gereken kayıtlar aşağıda özetlenmiştir. 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.   

                397 SAYIM TESELLÜM FAZLALIKLARI HESABI

................  /  .....................

xxx 

 

xxx

  

Fazlalığın nedeni bulunur ise.    

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALIKLARI HESABI

                   İLGİLİ HESAP

................  /  .....................

xxx 

 

xxx

 

 Fazlalığın nedeni bulunamaz ise 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALIKLARI HESABI

                   649 DİĞER OLAĞAN GELİR ve KARLAR HESABI

................  /  .....................

xxx 

 

xxx

 

ÖRNEK SORU TARZI: 

İşletme, gün sonunda yaptığı sayımda kasa mevcudunun 250 TL olduğunu görmüştür. Aynı tarihteki kasa hesabının durumu şöyledir.

 

BORÇ

100 KASA HESABI

ALACAK

 

 

 

 

 

 
     

TOPLAM

850

 TOPLAM

620

 

  

   Kasa hesabının; Borç toplamı   = 850 

                         Alacak toplamı = 620 

                        Borç kalanı      = 230 (olması gereken tutar) 

     Kasa mevcudu = 250 (olan tutar) 

                         Kasa Fazlası  = 20  (aradaki fark) 

İlgili tarihte fazlalığa konu olan tutarın nedeni belirlenemezse aşağıdaki ayarlama kaydı yapılır. 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.   

                397 SAYIM TESELLÜM FAZLALIKLARI HESABI

................  /  .....................

20

 

20

 

Böylece kasa mevcudu ile 100 Kasa Hesabı’nın borç kalanı eşitlenmiş olacaktır. 

ÖRNEK SORU TARZI 

Belirlenmiş olan 50 TL kasa fazlasının, müşteri Furkan ERÇİLİNGİR’den yapılan 150 TL’lik senetsiz alacak tahsilatının yanlışlıkla 100 TL olarak yazılmasından kaynaklandığı görülmüştür. Fazlalığın nedeni ilerleyen günlerde tespit edildiğine göre yapılması gereken düzeltme kaydı nasıl olmalıdır. 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALIKLARI HESABI

                   120 ALICILAR HESABI

                      120.01 Furkan ERÇİLİNGİR

................  /  .....................

50 

 

50

 

ÖRNEK SORU TARZI 

Kasada tespit edilerek nedeni üzere hesaba alınmış bulunan 354 TL'lik farklılığın telefon faturasının yanlışlıkla iki kere kayıt edilmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Yapılması gereken düzeltme kaydı nasıl olmalıdır. (KDV%18) 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALIKLARI HESABI

                   770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

                   191 İNDİRİLECEK KDV

................  /  .....................

354

 

300

54

 

Dönem sonu işlemleri sırasında nedeni bulunamayan Kasa Fazlası, 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar hesabına aktarılarak dönem karına eklenir. Farklı kaynaklarda 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar hesabının da kullanıldığı görülmektedir. Ancak Türkiye Muhasebe Standartlarında olağan-olağandışı gelir ayrımı yapılmamaktadır.

 

ÖRNEK SORU TARZI: 

Envanter işlemleri sırasında 50 TL kasa fazlasının nedeni bulunamamıştır. 

Bu durumda şu kayıt yapılır. 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALIKLARI HESABI

                   649 DİĞER OLAĞAN GELİR ve KARLAR HESABI

................  /  .....................

50

 

50

  

KPSS 2003 SORUSU 

Kasa hesabının borç toplamı 29.968.000 TL olan bir işletmede yapılan sayımda kasada 379.000 TL olduğu saplanmıştır. Aynı gün yapılan araştırmada kasadaki farkın, senetle yapılan diğer ödemesinin nakit olarak kaydedilmesi kaynaklandığı anlaşılmıştır. 

Buna göre hangi, aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılmalıdır? 

 

A

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HESABI

                   770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

................  /  .....................

279.000

 

279.000

  

 

B

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HESABI

                   321 BORÇ SENETLERİ HESABI

................  /  .....................

100.000

 

100.000

 

 

C

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

                   321 BORÇ SENETLERİ HESABI

................  /  .....................

179.000

 

179.000

 

 

D

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

                   321 BORÇ SENETLERİ HESABI

................  /  .....................

100.000

 

100.000

  

 

E

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

                   100 KASA HESABI

................  /  .....................

179.000

 

179.000

 

Çözümlenmesi 

Kasa hesabının borç kalanı < Kasa sayım sonucu ise, aradaki fark kadar kasa fazlalığı var demektir. 

Fazlalığın sebebi aynı gün tespit edilmemiş olsaydı aşağıdaki kasa fazlası kaydının yapılması gerekirdi. 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS. 

                  397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 

................  / .....................

100.000 

 

100.000

 

Ancak fazlalığın nedeni aynı gün bulunmuşsa ve fazlalığın nedeni senetle borcun ödenmesi ise, aşağıdaki kaydın yapılması gerekir; 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS. 

                  321 BORÇ SENETLERİ HESABI 

................  / .....................

100.000

 

100.000

 

DOĞRU CEVAP: B 

 

2010 MNALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV SORUSU: 

Aşağıdaki olaylardan hangisi işletmede kasa fazlasının ortaya çıkmasına neden olur? 

 A) Fazla para ödenmesi 

 B) Noksan para ödenmesi 

 C) Noksan para alınması 

 D) Ödeme kaydının eksik yapılması 

 E) Ödeme kaydının yapılmamış olması  

 Çözümlenmesi: 

Noksan para ödendiği halde, kaydedilirken daha fazla ödenmiş gibi kaydedildiğinde kasa fazlası oluşacaktır. 

                                                                                                       CEVAP: B 

 Kasa-Yabancı Paralar

Vergi Usul Kanunu borsada işlem gören yabancı paraların Borsa Rayici üzerinden, borsada işlem görmeyenlerin ise, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek kurlar üzerinden değerleneceğini öngörmüştür. Ülkemizde henüz resmi bir döviz borsası bulunmadığından bütün döviz değerleme kurları Maliye Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilmektedir. 

ÖRNEK SORU TARZI

31 Aralık tarihinde dönem sonu envanter çalışmaları sırasında, kayıtlardaki kasa hesabı ile sayım sonunda elde edilen kasa mevcudunun birbiriyle uyumlu olduğu görülmüş olup, işletmenin kasasında 5.000 $ vardır. Maliye Bakanlığının kur belirlemesine göre 1$=2 TL'dir. 

BORÇ

100 KASA HESABI $ KASASI

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

18.000

 TOPLAM

18.000

 
           

  

Dolar..............................5.000 $ x 2 TL    =10.00 TL 

Kasa Hesabı’nın Borç Kalanı..........................7.200TL 

Kambiyo Karı............................................ 2.800 TL 

 

Bu verilere göre yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?  

 

...................................31.12.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                                  

    100.02 Dolar Kasası                 

                646 KAMBİYO KARLARI HS.

................Dolar satışı .....................

2.8002.800

 

ÖRNEK SORU TARZI: 

31 Aralık tarihinde işletmenin kasasında 2.000 Dolar vardır. Maliye Bakanlığı 1 $ = 2 TL olarak kur belirlemesi yapılmıştır. 

BORÇ

100 KASA HESABI $ KASASI

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

5.000

 TOPLAM

1.600

 
           

  

Buna göre yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? 

Dolar.................................(2.000 $ x 2 TL) = 4.000 TL 

Kasa Hesabı’nın Borç Kalanı.............................3.400 TL 

Kambiyo Zararı...............................................600 TL 

 

...................................31.12.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 646 KAMBİYO KARLARI HS.

              100 KASA HS.                                                  

                100.02 Dolar Kasası             

...............Dolar satışı .....................

600600

  

SORU TARZI: 

31 Aralık 2013 tarihinde envanter çalışmaları sırasında kayıtlardaki kasa hesabı ile sayım sonunda elde edilen yabancı para kasa mevcudunun birbiriyle tutarlı olduğu görülmüş olup, işletmenin kasasında 6.000 $ ve 2.200 € vardır. Maliye Bakanlığının 31.12.2013 tarihinde kur belirlemesine göre 1 $ =1,8 TL ve 1=2,3 

  Kasa ($)   Kalanı 9.500 TL 

  Kasa (€)   Kalanı 6.000 TL 

İşletmenin dönem sonunda yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

Çözümleme:  

İşletmenin elinde bulunan yabancı paraların Maliye Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu dönem sonu kurlarına göre değerleri aşağıdaki gibidir. 

  6.000 $ x1,8 TL  = 10.800 TL 

  2.200 € x 2,3 TL = 5.060 TL 

Buna göre kayıtlarda görünen değerleri ile karşılaştırıldığında aşağıdaki tablo ortaya çıkar; 

Para Birimi

Kayıtlı Değer

31.12.2012 Değeri

Fark

$

9.500 TL

10.800 TL

1.300 TL

6.000 TL

5.060 TL

( 940 TL)

  

Tablo incelendiğinde elde bulunan dolar nedeniyle 1.300 TL Kambiyo Karı söz konusu iken, avro        nedeniyle de 940 TL Kambiyo Zararı söz konusudur. Sonuç olarak da (1.300 TL - 940 TL) 360 TL Kambiyo Karı meydana gelmiştir. Yapılması gereken yıl sonu kaydında da dolardaki artış kadar Kasa Hesabı ($) kasası borçlandırılırken, Kasa Hesabı (€) kasası da avrodaki azalış kadar alacaklandırılacaktır. 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                                  

   100.02 Dolar Kasası

                  100 KASA HS.                                           

                   100.03 Euro Kasası

                646 KAMBİYO KARLARI HS.

................Döviz satışı yapılması.....................

1.300 940

 

360

 

2008 TCZB MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV SORUSU 

İşletme yaptığı satış karşılığında 12.10.2007 tarihinde 20,000 Avro alm ve muhtelif tarihlerde 15,000 Avro'yu  TL'ye çevirmiştir. Yıl sonunda yapılan sayımda kasada 4,900 Avro olduğu saptanmıştır. (12.10.2007 tarihli kur 1,70 TL/€, 31.12.2007 tarihli kur ise 1,75 TL/€'dur) 

Ortaya çıkan kasa farkı ile ilgili yapılması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu 170 TL 

B) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı alacaklı 170 TL 

C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı alacaklı 175 TL 

D) Kasa hesabı borçlu 170 TL 

E) Kambiyo Karları hesabı alacaklı 5 TL 

Çözümleme:

 

Kasa Hesabı Borç kalanı   (5.000 € x 1,75 TL)       = 8.750 TL 

Sayım Sonucu                ( 4.900 € x 1,75 TL)     = 8.575  TL

Kasa Noksanı                                      =175    TL 

 

Kasada 100 € noksandır. € 'nun alış maliyeti 1,7 TL olduğuna göre kasa ( € )'dan çıkış 170 TL olacaktır. Noksan 175 TL olduguna göre aradaki 5 TL fark, Kambiyo Karları hesabında izlenecektir. 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.                         

                100 KASA HS.                                           

                   100.02 Euro Kasası

                646 KAMBİYO KARLARI HS.

................Döviz satışı yapılması.....................

175 170

5

 DOĞRU CEVAP E

 

İşletmenin yıl sonu degerleme işlemiyle ilgili yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Kasa hesabı alacaklı 5.575 TL 

B) Kambiyo Karları hesabı alacaklı 245 TL 

C) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklı 245 TL 

D) Sayım ve Tesellüm Noksanları nesabı alacaklı 245 TL 

E) Kasa hesabı borçlu 8.330 TL 

Çözümlenmesi: 

Yıl sonunda Kasa Hesabı borç kalanı 4.900’dür. Kur farkı (1,75 - 1,70) 0,05 TL ise değerleme aşağıdaki gibi yapılmalıdır. 

4.900 € x 0,05 TL =245 TL 

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                           

                646 KAMBİYO KARLARI HS.

................Döviz satışı yapılması.....................

245 


245

 

Olumlu kur farkları bir gelir hesabı olan 646 Kambiyo Karları hesabının alacağına yazılır.                                                                                                               

DOĞRU CEVAP B 

 

KPSS 2007 SORUSU 

20.08.2006 tarihinde yapılan kasa sayımında 585 ABD Doları ( $ ) olduğu belirlenmiştir. Aynı tarih itibariyle Dolar Kasası alt hesabının borç toplamı 26.845 $, alacak toplamı 26.320 $ olarak izlenmektedir. Bu farkın nedeni yıl sonu itibariyle de belirlenmemiş ve kapatılmasına karar verilmiştir. 20.08.2006 tarihli kur 1 $=1,48 TL, 31.12.2006 tarihli kur ise 1$=1,42 TL'dir. 

20.08.2006 tarihinde yapılan kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Kasa hesabı borçlu 865,80 TL 

B) Kasabı alacaklı 865,80 TL 

C) Sayım ve Tesellüm Noksanlrı hesabı borcu 88,80 TL 

D) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alınacak 88,80 TL 

E) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı borçlu 88,80 TL

 

Çözüm 

BORÇ

100 KASA HESABI $ KASASI

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

28.845

 TOPLAM

26.320

 
           

  

Aradaki fark ( 28.845 – 26.320 ) 525 TL 

Sayım sonucu kasada 585 $ olduğundan kasa mevcudu, $ kasası hesabından büyük olduğuna göre (585-525) $ kasa fazlası söz konusudur. 

Kasa Fazlalığı (60 $ x 1,48TL)=88,8 TL 

Buna göre aşağıdaki kayıt yapılır,  

 

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                           

                397 SAYIM ve TESELLÜM FAZLALARI HESABI

................Kasa fazlalık kaydının yapılması.....................

88,8 


88,8

 

Yılsonunda kasa farkıyla ilgili olarak yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

 

A

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

                100 KASA HESABI

                649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI

................    /   .....................

88,80 3,60

85,20

  

 

 

B

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI

                197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI

................   /   .....................

35,10 

 

35,10

  

 

 

C

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

                666 KAMBİYO KARLARI HESABI

................   /   .....................

35,10 

 

35,10

  

 

 

D

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

                666 KAMBİYO KARLARI HESABI

................   /   .....................

88,80 

 

88,80

  

 

 

D

...................................xx.xx.xxxx..................................

BORÇ  

ALACAK

 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI

                679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI

................   /   .....................

830,70 

 

830,70

  

Çözümlenmesi:

Kur farkı ( 1,48 – 1,42 ) 0,06 TL ise, 60 $ x 0,06 TL = 3,6 olmalıdır. Fazlalığın nedeni bulunamadığı için Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı borçlandırılarak kapatılır. Kur azalışlarından dolayı kasa hesabından 3,6 TL’lik çıkış yapılacağı için Kasa Hesabı alacaklandırılmalıdır. Aradaki fark Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar hesabının alacağına aktarılmalıdır.

CEVAP A


   Yorumlar   

 
0 #1 rvrcgyby 31-01-2014 22:45
:-* rcrcrc :cry: vv
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile