Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Çrş02102016

Last update04:25:37 AM

Genel Muhasebe Test Soruları 876.   Programın her yerinde stok cari ve muhasebe rehberini alabildiğimiz tuş hangisidir?
a.F1                       b.F2                      c.F3                           d.F4


77.   Şirket tanımlaması yapıldıktan sonra ilk yapılması gereken işlem hangisidir?
a.Şirket şube parametre ayarları yapılması gerekir
b.Şirkete kullanıcı tanımlanması gerekir
c.Gerekli muhasebe hesapları açılması gerekir
d.Şirkete Girilip çıkılması gerekir


78.   Yeni tanımlanan kullanıcı için hangisi söylenemez?
a.Kullanıcıya satış faturası yetkisi vermek için fatura modül yetkisi verilmesi gerekir
b.Kullanıcı yetkileri modül ve program yetkisi olmak üzere iki kısımdır
c.Admin olarak tanımlanan kullanıcıya yetki verilebilir
d.Tanımlanan kullanıcı sadece tanımlandığı şirkette işlem yapabilir


79.   Kullanıcıya sadece satış faturası yetkisi vermek için ne yapılmalıdır?
a.Kullanıcı şirketini açıp fatura modülüne girmesi gerekir
b.Kullanıcıya stok modül yetkisi verilince fatura yetkisi otomatik verilir
c
.Kullanıcıya fatura modül yetkisi sonra program yetkisi verilmelidir
d.Kullanıcıya program yetkisinde satış faturası yetkisi verilmelidir


80.   Kullanıcıları tanımlama yetkisi Admin  de olan bir işletmede bloke olmuş kullanıcı kim tarafından açılır?
a.Kullanıcı kendisi şirkete girip açabilir
b.Başka bir kullanıcı açabilir
c.Kullanıcı 5 dakika sonra sisteme girerse otomatik açılır
d.Admin kullanıcı tarafından açılır


81.   Kullanıcıların yaptığı işlemleri izleyebilmek için nasıl bir ayarlama yapılmalıdır?
a.Kullanıcı parametrelerinden izleme yapılacak işaretlenmesi gerekir
b.Şirket şube parametrelerinden log tutulacak işaretlenmelidir
c.Log modülünden log uygulaması kullanılacak tablolar seçilmelidir
d.Log modülünden log tutulacak tablolar seçilmeli ve log kullanılacak parametresi işaretlenmelidir.


82.   Log Modülü parametrelerinden raporlar loga yazılsın parametresinin işlevi nedir?
a.Kullanıcıların yaptığı kayıtların loga rapor halinde yazılmasını
b.Kullanıcıların yaptığı değişikliklerin loga rapor halinde yazılmasını
c.Kullanıcının değişiklik yaptığı eski halinin loga yazılmasını
d
.Kullanıcının aldığı raporların loga yazılmasını


83.   Stok kartları için hangisi söylenemez?
a.Hareket yapılmamış stok kartı silinebilir
b.Alış faturasında kullanılan stok kartı silinemez
c.Stok kartını silmek için önce kart daha sonra hareketleri silinmelidir
d.Sadece sipariş modülünde kullanılan stok kartı silinebilir


84.   Fatura kaydı yapılırken KDV‘nin hesaplanmamasının nedeni ne olabilir?
a.Fatura parametre ayarı yapılmamıştır
b.Stok kartına KDV girilmemiştir
c.Fatura tipi olarak kapalı fatura seçilmiştir
d.Stok parametrelerinde KDV uygulaması kapalıdır


85.   Alış ya da satış faturalarında oluşan bir hareketi Fatura Modülünde işlem yapmadan faturadaki stok’un kodunu değiştirmek kullanılan uygulama hangisidir?
a.Stok-işlemler-kod değiştirme                           b.Stok-kayıt-kod kayıtları
c.Stok-kayıt-hareket virmanı                            d.Stok-işleler-hareket virmanı


86.   Stok kartı açılırken farklı seri kodlara sahip kartlar açılmış ve herhangi bir serinin son açılan kart kodunu öğrenmek için ne yapılmalı?
a.Stok kartında sağ tuş kart izleme yapılmalıdır
b.Ctrl+sağ ok tuşuna basılmalıdır
c.Kart kodu sahasında sağ tuş başlayanların sonuncusu seçilmeli
d.Seri başlangıcı yazılıp sağ tuş başlayanların sonuncusu seçilmeli


87.   Stok modülünden girilen hareket kayıtları için hangisi doğrudur?
a.Girilen kayıtların muhasebeye kaydı yapılır
b.Girilen kayıtlar entegre havuzunda bekletilir
c.
Harekette girilen carinin hareketine işlenir
d.Girilen kayıtlar sadece stok hareketlerine işlenir


88.   Stoklarla ilgili dövizli fatura işlemi yapılabilmesi için ne gerekir?
a.Faturada kullanılan carinin de dövizli cari olması gerekir
b.Stok tanımlaması yapılırken döviz alış satış girilmelidir
c.Şirket şube parametrelerinden döviz uygulaması açılmalıdır
d.Şirket şube parametrelerinden döviz uygulaması açılmalı ve stok dövizli                                                                                                                tanımlanmalıdır


89.   Stoklarınızda aynı tür ve özelliklere sahip olan stok kayıtlarının gruplanarak bir arada raporlarının alınabilmesi için ne yapılmalı?
a.Stok kodları aynı olmalı
b.Stok isimleri aynı olmalı
c.Üretici kodları aynı olmalı
d.Stok grup kodları aynı olmalı


90.   Depo tanımlaması yaparken ortak depo kodu için hangisi söylenebilir?
a.Stokları birden fazla depoda görebilmek için
b.Farklı depolarda rapor alabilmek için
c.Farklı depoların miktarlarını tek depo gibi kullanmak için
d.Depolara girişi çıkış yapabilmek için


91.   Açılan bir stok kartının kodunu başka bir kodla değiştirmek için ne yapılmalıdır?
a.Stok kartı çağrılıp kod silinip yeni kod yazılır                                                         
b.Stok kartında yeni kod sahasına kod yazılarak
c.İşlemlerden kod değiştirme işlemi ile
d.Stok kartı çağrılıp sağ tuş yeni kod seçilerek


92.   Stok kartlarında grup kodu sahasında gıda yazanları temel gıda olarak değiştirme işlemi nasıl yapılır?
a.Stok Modülünde işlemler menüsünde kod değiştirme ile
b.Stok Modülünde işlemler menüsünde hızlı değişiklik ile
c.Stok Modülünde kayıt menüsünde kod kayıtlarından
d.Stok Modülünde işlemler menüsünde hızlı kayıttan


93.   Muhasebe detay kodlarını tanımlamadaki amaç nedir?
a.Raporlarda kolaylık sağlaması
b.Detay kodu ile kısıt verebilmek için
c.Fatura Modülünde kullanmak için
d.
Muhasebede detaylı tutmak için


94.   Stok kartında üretici kodunun girilmesinin sağladığı yarar nedir?
a.Otomatik fatura düzenleyebilmek için
b.Kimin ürettiğini bilmek için
c.Üretici kodunu girerek alış faturasını kolay düzenlemek için
d.Raporlarda kısıt vermek için


95.   Açılan bir cari kartının silinme işlemi için hangisi söylenemez?
a.Hareket yapılmamış olması gerekir
b.Alış faturasında kullanılan cari kartı silinemez
c.Cari kartını silmek için önce kart daha sonra hareketleri silinmelidir
d.Sipariş modülünde kullanılan cari kartı silinebilir


96.   Cari kartları açılırken carinin T.C. kimlik numarası karta yazılması işlemi ile hangisi doğrudur?
a.Kullanıcı tanımlı sahalar açılmalı
b.Cari kartının ikinci sayfasına girilmelidir
c.Böyle uygulama yapılamaz
d.Kart üzerinde sağ tuş T.C kimlik numarası ile yazılmalıdır


97.   Stok Modülünde kayıtlı bir stok karı bilgileri aşağıdaki gibidir bu bilgiler doğrultusunda carinin bir birim için ödeyeceği nakliye tutar ne kadardır?
Birim ağırlık:10 kg 
Nakliye tutarı:1,5 TL 
Cari nakliye katsayısı:2
a.15 TL                        b.20 TL                      c.3 TL                          
d.30 TL


98.   Faturada nakliye tutarının otomatik hesaplanması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.Stok kartına birim ağırlık ve nakliye tutarı girilmelidir
b.Sok kartına birim ağırlık nakliye tutarı ve cariye nakliye katsayısı girilmelidir
c.Stok kartına birim ağırlık nakliye tutarı cariye nakliye katsayısı fatura parametrelerinden nakliye hesaplaması işaretlenmeli
d.Stok kartına birim ağırlık nakliye tutarı cariye nakliye katsayısı fatura parametrelerinden nakliye açılmalı ve hesaplama işaretlenmeli


99.   Bir cariye sadece faturada işlem yapılmak istenmediğinde nasıl uygulama yapılmalıdır?
a.Fatura parametrelerinden ayarlama yapılmalıdır
b.Cari parametrelerinden ayarlama yapılmalıdır
c.Cari kartında kilit parametresi işaretlenmelidir
d.Cari kartında faturada kilit parametresi işaretlenmelidir


100. Faturada cari rehberden çağrıldığı zaman cariye ait risk bilgisi bulunamadı hatasının sebebi nedir?
a.İlgili cari tanımlanmamıştır
b.İlgili cari riski aşmıştır
c.İlgili carinin risk bilgileri girilmemiştir
d.İlgili carinin kartında risk takibi parametresi işaretlenmemiştirYorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile