Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Sal02092016

Last update04:25:37 AM

Bilgisayarlı Muhasebe ETA Çalışma Soruları ve Cevaplarıbilgisayarli muhasebe sorulari, bilgisayarlı muhasebe ders notları, bilgisayarlı muhasebe uygulama soruları, bilgisayarli muhasebe sinav sorulari, meb bilgisayarlı muhasebe sınav soruları, bilgisayarlı muhasebe sertifika sınav soruları, bilgisayarlı muhasebe sorumluluk sınavı soruları, bilgisayarlı muhasebe sınav soruları ve cevapları, bilgisayarlı muhasebe eta sınav soruları, bilgisayarlı muhasebe logo sınav soruları 

BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSİ  

1.DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMASI SORULARI

1- Muhasebe programları için program seçiminde aşağıdakilerden hangisi en önemsiz faktördür?

a) İşletme ihtiyaçlarını karşılaması

b) Programın servis desteğinin olması

c) Programın kolayca güncellenebilmesi

d) Kullanıcı sayısının fazla olması

e) Bilgisayar sistemimizle uyumlu olması

 

2- Bilanço usulüne göre defter tutan birinci sınıf tacirlerin hangi programa ihtiyacı yoktur?

a) Personel Bordro Programı

b) Stok-Cari-Fatura Programı

c) İşletme Defteri Programı

d) Muhasebe Programı

e) Çek Senet Programı

 

3-  Aşağıdakilerden hangi cümle yanlıştır?

a) On parmak kullanımı klavye kullanımında verimi artırır.

b) Düzgün bir oturma pozisyonu sağlanmalıdır.

c) Evraklarla ekran aynı yükseklikte olmalıdır.

d) Gözlerimiz ekrana 50 cm den daha yakın olmamalıdır.

e) Monitör göz hizasından yukarıda olmalıdır.

 

4-  Kullanıcı dostu program ne demektir?

a) Kullanıcı sayısı çok olan programdır.

b) Kullanıcıyı yönlendiren, yardım eden programdır.

c) Uzun eğitim döneminden sonra kullanılabilen programdır.

d) Yasalara, yönetmeliklere, uygun lisanslı programdır.

e) Kullanıcıya çeşitli sürprizler yapan programdır.

 

5- Program ve bilgisayar uyumu sorunlarını en aza indirmek için hangisi yapılmalıdır?

a) Aday programlar iyi incelenmeli, en uygunu seçilmelidir.

b) Eğitim desteği kuvvetli olan programlar seçilmelidir.

c) Program internete bilgi aktarabilmelidir.

d) Yazılım ve donanım aynı firmadan alınmalıdır.

e) Program alınırken en iyi en kaliteli bilgisayar alınmalı.

 

6- Firma tanımlama işlemi yapılırken aşağıdakilerden hangisini yapmaya gerek yoktur?

a) Dönem oluşturmaya gerek yoktur.

b) Çalışma bilgilerinden cumartesi- Pazar’ın işaretlenmesine gerek yoktur.

c) Dosya oluştur seçeneğine gerek yoktur.

d) Standart kayıt numaraları oluşturmaya gerek yoktur.

e) Yeni bir kullanıcı tanımlamaya gerek yoktur.

 

7-  LKS programında çalışacağımız firmayı seçme işlemi aşağıdakilerden hangi yolla gerçekleşir.

a) Ticari sisteme girilir.  Firma satırında iken 1’e basılır ve giriş yapılır.

b) Ticari sisteme girilir. Firma satırında iken F10 tuşuna basılır. Açılan listeden çalışma yapacağımız şirket seçilir. Enter tuşuna iki defa basılır.

c) Ticari sisteme girilir. Firma satırda iken otomatikman gelir enter tuşuna basılır.

d) Sistem işletmenine girilir. Firmalar seçeneği seçilir.

e) Sistem işletmenine girilir. Firma satırında iken F10 tuşuna basılır. Açılan listeden çalışma yapacağımız şirket seçilir. Enter tuşuna iki defa basılır.

 

8- Aşağıda verilen imgelerin karşılarına hangi işleve yaradığını yazınız.  

9-  LKS programında bir cari hesap yanlış ise ve silinmek istenirse aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a) Cari hesap listesinden çıkar tuşuna basılır.

b) Cari hesap listesinden değiştir tuşuna basılır. Cari hesap kullanım dışı yapılır. Kullanılmayanlar seçilip çıkar tuşuna basılır.

c) Çek ve senetlere giriş yapılır. Buradan çek senetler seçilip. Çıkar tuşuna basılır.

d) Cari hesap listesinden ekle tuşuna basılır.

e) Cari  hesap listesinden değiştir tuşuna basılır. Dolu olan alanlar boşaltılıp kaydet tuşuna basılır.

 

10-  Mal sattığımız alıcımızın veresiye tutarını takip etmek amacıyla yapılacak olan ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cari hesaplar penceresinde (AL) seçilir. Ekle tuşuna basılır.

b) Cari hesaplar penceresinde (SA) seçilir. Ekle tuşuna basılır.

c) Cari hesaplar penceresinde (AS) seçilir. Yeni tuşuna basılır.

d) Cari hesaplar penceresinde (AL) seçilir. Yeni tuşuna basılır.

e) Hiçbiri

 

11-  Mal aldığımız satıcımıza veresiye olarak borçlanıyorsak bu veresiyeleri takip etmek amacıyla yapılacak olan ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cari hesaplar penceresinde (AL) seçilir. Ekle tuşuna basılır.

b) Cari hesaplar penceresinde (SA) seçilir. Ekle tuşuna basılır.

c) Cari hesaplar penceresinde (AS) seçilir. Yeni tuşuna basılır.

d) Cari hesaplar penceresinde (AL) seçilir. Yeni tuşuna basılır.

e) Hiçbiri

 

12-  Bir alıcı bize borcunu nakit olarak ödemiş ise aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

a) Kasa – Kasa işlemleri – yeni – işlemler - cari hesap ödeme

b) Kasa – kasa işlemleri –işlemler- ekle – cari hesap tahsilat

c) Kasa – kasa işlemleri –  işlemler - ekle – cari hesap ödeme

d) Kasa – kasa işlemleri –ekle –işlemler - Bankaya yatırılan

e) Kasa – kasa işlemleri – ekle- Bankadan çekilen

 

13-  Cari hesap programı aşağıdakilerden hangisini takip etmemize yardımcı olur?

a) Alıcılardan ne kadar alacağımız olduğunu ve satıcılara ne kadar borcumuz olduğunu takip etmemize yarar.

b) Alıcıların ve satıcıların verdikleri çekleri takip etmemize yarar.

c) Alıcıların ve satıcıların verdikleri senetleri takip etmemize yarar

d) Alıcıların bize ne kadar nakit verdiğini takip etmemize yarar

e) Banka hesabımızda ne kadar paramız olduğunu öğrenmemize yarar.

 

14-  İşletmemiz borcuna karşılık satıcıya çek vermiş ise aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır.

a) Çek ve senet – bordrolar -  çek çıkış (cari hesaba)

b) Çek ve senet – bordrolar – çek çıkış

c) Çek ve senet- bordrolar – işlem bordrosu (kendi çekimiz)

d) Çek ve senet – bordrolar – işlem bordrosu (müşteri çeki)

e) Çek ve senet – bordrolar – çek çıkış (banka tahsil)

 

15-  İşletmemiz müşterisinden borcuna karşılık bir çek almışsa bu çekin kaydı için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a) Çek ve senetten bordrolara giriş yapılır. Buradan çek girişi seçilir.

b) Çek ve senetten bordrolara giriş yapılır. Buradan çek çıkışı seçilir

c) Çek ve senetten bordrolara giriş yapılır. Buradan senet girişi seçilir.

d) Çek ve senetten bordrolara giriş yapılır. Buradan çek çıkış (cari hesaba) seçilir.

e) Çek ve senetten çek senetler seçilir. Burada ekle seçilir.

 

16-  İşletmemiz borcuna karşılık satıcıya daha önceden müşterilerden almış olduğu çeki vermiş ise aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır. 

a) Çek ve senet – bordrolar – çek çıkış

b) Çek ve senet- bordrolar – işlem bordrosu (kendi çekimiz)

c) Çek ve senet – bordrolar – işlem bordrosu (müşteri çeki)

d) Çek ve senet – bordrolar – çek çıkış (banka tahsil)

e) Çek ve senet – bordrolar -  çek çıkış (cari hesaba) – ekle

 

17-  İşletmemiz elinde bulunan bir çeki bankaya gidip çekin karşılığını nakit olarak almışsa aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır.

a) Çek ve senet – bordrolar -  çek çıkış (cari hesaba) – ekle

b) Çek ve senet – bordrolar – çek çıkış

c) Çek ve senet- bordrolar – işlem bordrosu (kendi çekimiz)

d) Çek ve senet – bordrolar – işlem bordrosu (müşteri çeki)

e) Kasa  – Kasa işlemleri – işlemler – ekle- çek tahsili 

 

18-  İşletmemiz bankadan nakit para çekmişse yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir.

a) Kasa – Kasa işlemleri – işlemler – ekle – banka işlemleri – bankaya yatırılan

b) Kasa – kasa işlemleri – işlemler – ekle – banka işlemleri – bankadan çekilen

c) Kasa –kasa işlemleri – işlemler – ekle – cari hesaplar – cari hesap tahsilat

d) Kasa – kasa işlemleri – işlemler – ekle – cari hesaplar – cari hesap ödeme

e) Kasa – kasa işlemleri – işlemler – ekle – senet işlemleri – senet ödeme

 

19-  Ciro nedir? Yazınız. 

20-  Çekte zaman aşımı nasıl olmaktadır? Yazınız.

 

Not Baremi:

Her sorunun doğru cevabı 5 puan olmak üzere toplam 100 puandır.

 

BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSİ

I. DÖNEM I. YAZILI ÇALIŞMA SORUSU CEVAP ANAHTARI 

1-  D

2-  C

3-  E

4-  B

5-  D

 

6-  E

7-  B

8-     

Kullanıcı  değiştir

Firma seçimi

Hesap makinesi

Menü

Kısa yol tuşları

 

9-  B

10-  A

 

11-  B

12-  B

13-  A

14-  A

15-  A

 

16-  E

17-  E

18-  B

19-  Ciro: Hak sahibinin kıymetli evrakın arkasına atılan bir imza veya yazılan bir ifade ile kıymetli evrakın haklarını başkasına devrini sağlayan işlem.

20-  Çekin üzerinde yazan vade tarihinden itibaren 6 ay içinde tahsil edilmeyen çekler zaman aşımına uğrar.

 BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSİ 

1.DÖNEM 1.YAZILI ÇALIŞMA SORULARI - 2

A.  AŞAĞIDAKİ SORULARA KISACA CEVAP VERİNİZ?

1.  Gelir vergisi dilimlerini nereden tanımlayabilirim? 

2.  Yazdırma islemlerinde yazıcı seçimi nasıl yapabilirim? 

3.  Programın herhangi bir yerinden internet döviz fiyatlarını nasıl görebilirim? 

4.  Kullanıcılara default sirket nasıl tanımlayabilirim? 

5.  Program hakkında detaylı yardım nasıl alabilirim? 

6.  Kullanıcıların yaptığı islemleri nasıl izleyebilirim?

 

B.   AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN DOĞRU CEVABINI ÜZERİNDE İŞARETLEYİNİZ?

7.  Eta programında şirketi öncelikli bir şirket haline getirmek için şirket işlemlerinden hangisi yapılır?

a) Şirket işlemleri        

b) Şirket kapama          

c) default şirket        

d) Bilinen şirket    

e) Şirket açma

 

8.  Eta program modüllerinde genel yardım tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a)   F2                         

b) F5                             

c) F10                       

d) F1                         

e) F3

 

9.  Eta muhasebe programından çıkışı sağlayan fonksiyon tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a)  F1                       

b) F8                             

c) F4                         

d) F2                      

e)  F10

 

10.   Eta program modülünde daha önce açılmış olan şirketlerin isim listesine hangi bölümden bakılır?

a) F2 Şirket                  

b) F6-Şirket Listesi       

c) F4 Raporlar          

d) hiçbiri                    

e) Şirket Bilgileri

 

11. Eta Programında  “  F10  ”  tuşu ne işe yarar ?

a) Programdan çıkışı Sağlar                                                     

b) Hesap Makinesını Çalıştırır                                                

c) Sisteme çıkışı sağlar                                                          

d) Yardım Menüsünü Açar                                                    

e) Listeleme yapar.

 

12. Eta Programını çalıştırdığımızda direk olarak kendi şirketimizden açılması için hangi işlemi yapmalıyız ?

 a) ETASQLSYS çalıştırılır, Sistem işlemleri, Şirket işlemleri,  Şirket açma ekranında gereken ayarlama yapılır.                  

 b) ETASQLSYS çalıştırılır, Sistem işlemleri, Kullanıcı işlemleri, Kullanıcı kartında çalışılacak ilk şirket seçilir.

 c) ETASQL programı çalıştırılır, Şirket Bilgileri modülü, Kart tanımları, işyeri/şube kart tanımları, Yeni Kart

 d) ETASQL programı çalıştırılır, Şirket Bilgileri modülü, Kart tanımları, Ortak kart tanımları, Yeni Kart

 e) ETASQLSYS çalıştırılır, Sistem işlemleri, Kullanıcı işlemleri, Kullanıcı seviye tanımları yapılır.

 

13. Ekranın sol üst  köşesine gitmek için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Pg Up    

b) END          

c) ESC    

d) HOME   

e) Pg Dn

 

C.  AŞAĞIDAKİ SORULARA KISACA CEVAP VERİNİZ?

14. SQL tabanlı paket programların çalışabilmesi için öncelikle (ilk olarak) hangi kurulumun yapılması gereklidir? 

15. Borland BDE kurulumundan sonraki aşama hangisidir? 

16. ETASQL Program kurulumu sırasında kurulum tipi olarak hangi seçenekler seçilir? 

17. ETA SYS ya da ETASQL programlarını hangi 3 yolla çalıştırabiliriz? 

18. Sistem işlemleri genel olarak hangi 2 işlemden oluşmaktadır?

 

D. AŞAĞIDAKİ SORULARIN CEVAPLARINI DOĞRU VE YANLIŞ OLARAK DEĞERLENDİRİNİZ.

19. SQL Server, veritabanı yönetim sistemidirve terminallerin SQL Server üzerindeki  verilere ulaşmasını sağlar.   (  )     (  )                                                                                                                                

20. Program kuruluşunda enstelasyon işleminden  önce konfigürasyon işlemi yapılmalıdır. ( )( )                                                                

21. Enstelasyon işlemleri, program kurulduktan sonra Programın sistem tarafından etkinleştirilmesini sağlar. (  )        (  )

            

E.  AŞAĞIDAKİ SORULARI ARKA SAYFAYA CEVAPLANDIRINIZ.

22. Paket programa giriş işlemlerini anlatınız?  

23. ETASQL SYS de ortak tanımlar olarak neler yapılabilmektedir? 

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI

11.SINIF BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI - 2 

1.  ETA:Sistem Yönetimi Programı bölümünde Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/Gelir Vergi Dilimleri bölümüne girilerek tanımlama yapılabilir.

2.  Shift+F4 tusları ile seçerek yazdırma islemi yapılabilir.

3.  Programın herhangi bir bölümünde iken (ETASQLSYS)üst menü de bulunan Yardımcı Đslemlerdeki Döviz işlemleri-Günlük Döviz Kurları bölümüne girilerek hem sistem kurları hem de internet kurları görülebilir.

4.  ETA:Sistem Yönetimi Programı bölümünden kullanıcı kartına girilir. Kartta bulunan Đlk Sirket Alanına istenen sirket tanımlanır.

5.  Detaylı yardıma programın herhangi bir bölümünde iken Shift+F1 ya da üst menüden Yardım/Büyük Yardım bölümünden ulasılabilir. 

6.  ETA:Sistem Yönetimi Programı bölümünde bulunan Log (Đzleme) Raporlarından kullanıcıların yaptığı islemler takip edilebilir. Öncesinde kullanıcılara log takibi tanımlaması yapılmalıdır.

7.  c) default şirket        

8.  d) F1

9.  e)  F10

10.   b)F6-Şirket Listesi       

 

11.   a)  Programdan çıkışı Sağlar 

12.    b) ETASQLSYS çalıştırılır, Sistem işlemleri, Kullanıcı işlemleri, Kullanıcı kartında çalışılacak ilk şir ket seçilir.

13.   D)   HOME

14.   SQL SERVER

15.   ETASQL Program kurulumu

 

16.   Kurulum tipi olarak Demo seti, Demo seti olarak Eğitim seti (tek kullanıcılı ya da çok kullanılıcılı) seçilir.

17.   A) Başlat-Tüm Programlar-Eta Bilgisayar Programları  B) Masaüstünde simgeleri çift tıklanır. C) Bilgisayarım- C- Eta sql Demo

18.   A) Şirket işlemleri   B) Kullanıcı işlemleri

19.   DOĞRU

20.   YANLIŞ

 

21.   DOĞRU

22.   Paket programa giriş, programın masaüstünde otomatik olarak oluşturduğu ve yandaki ekranda görülen simge çift tıklanarak ya da Başlat\Tüm Programlar penceresinde oluşturulmuş olan program ikonu tıklanarak yapılır. Şifre giriş ekranında; Kullanıcı Kodu: PAKET PROGRAM ADI Giriş Şifresi: (boş bırakılarak)yazılır ve “Tamam” seçeneğine basılarak aşağıdaki ekranın gelmesi sağlanır. Şifre giriş penceresinden sonra gelen bu pencerede, şirket kodu seçimi yapılır. Şirket listesi bölümünden istenilen şirket seçilerek “Devam” tuşuna basılır.

1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI - 3 

A.  AŞAĞIDAKİ SORULARA KISACA CEVAP VERİNİZ?

1.     Döviz kur çevrimi nasıl yapabilirim? 

2.     Kart ve fislerde seri kayıt nasıl yapabilirim? 

3.     Hesap makinesine nasıl ulasabilirim? 

4.     Banka ve sube tanımlarını nasıl yapabilirim? 

5.     Kullanıcılara default yazıcı nasıl tanımlayabilirim? 

6.     Kullanıcıların yaptığı islemleri nasıl izleyebilirim?

 

B.  AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN DOĞRU CEVABINI ÜZERİNDE İŞARETLEYİNİZ?

7.  Eta programında kullanılan genel kayıt tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a)  F7            

b) F1            

c) F4             

d) F2         

e) F3

 

8. Program modüllerinde yapılan işlemlerin sonucunu döküm olarak almak için hangi menüye girilir?

a) Özet                       

b) Döküm                     

c) Raporlar             

d) Analiz         

e) Sistem

 

9.  Eta muhasebe programında listeleme tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a) F6                        

b) F8                               

c) F7                       

d) F5                

e) F10

 

10.  

11. Şirketin uzun ismine aşağıdaki hangi bilgi girilir?

a)  şirketin adı 

b) şirketin bağlı olduğu kurum adı  

c) şirketin vergi numarası

d) şirketin vergi dairesine kayıtlı adı 

e) SGK kodu

 

b)   Eta Programında   “ Shift  -  F10  ”   tuşu ne işe yarar ?                 

a) Sisteme çıkışı sağlar   

b) Ana Menüye Dönüşü Sağlar                 

c) Yardım Menüsünü Açar   

d) Hesap Makinesını Çalıştırır  

e) Yardımcı işlemler

 

c)  Aşağıdakilerden hangisi ETA programında şirket işlemleri değildir? 

a) Yeni yıla devir işlemleri  

b)Şirket açma   

c)Şirket bilgileri     

d)Şirket kapama  

e) Yetki Bağlantı tanımları

 

h)  Ekrandaki bilgiyi kayıt edip bir sonraki kayda geçiş için hangi tuş kullanılır.

a) END            

b) CTRL+F2        

c) SHİFT+F2                   

d)  F4              

e) F2

 

C.  AŞAĞIDAKİ SORULARA KISACA CEVAP VERİNİZ?

i)  SQL Server programı ile ticari paket programlar arasındaki bağlantıyı sağlayan  arabirim yazılımı hangisidir? 

j)  Microsoft SQL Server kurulumundan sonraki aşama hangisidir? 

k) Program kurulduktan sonra sistem tarafından etkinleştirilmesi için hangi kurulum yapılmalıdır? 

l)  ETASQLSYS Sistem yönetimini masaüstüne kısayol yapmak için hangi 2 yol kullanılır? 

m) Şirket oluşturmak için ETASYS de sırasıyla hangi adımlar izlenir?

 

D. AŞAĞIDAKİ SORULARIN CEVAPLARINI DOĞRU VE YANLIŞ OLARAK DEĞERLENDİRİNİZ.

n)  Programın sistem bilgilerinin oluşturulması  için konfigürasyon işlemlerinin yapılması gerekmektedir.  (  )   (  )                                                             

o)  Konfigürasyon işlemleri, veritabanı ile köprü kurmak amacı ile  yapılır.   (  )       (  )

p)  Modullerin yanında bulunan √ işareti  modulun onaylandığını, □ işareti ise modulun seçilmediğini ve kurulmayacağını ifade etmektedir.       (  )         (  )

 

A.  AŞAĞIDAKİ SORULARI ARKA SAYFAYA CEVAPLANDIRINIZ. 

q)  Kullanıcılara seviye tanımlama ve yetkilendirme işlemleri nerelerden yapılmaktadır. Ayrı ayrı belirtiniz?

r)   ETASQLSYS de Yardımcı işlemler olarak neler yapılabilmektedir?

 

CEVAP ANAHTARI - 3 

1.  Programın her hangi bir bölümünde iken Yardımcı İslemler/Döviz Kur Çevrimi bölümüne girilerek yapılabilir.

2.  Shift+F2 tusları ile kart ve fislerde seri kayıt islemi yapılabilir.

3.  Programın herhangi bir bölümünde iken Shift+F9 ya da üst menüden Yardımcı Đslemler/Hesap Makinesi bölümünden ulasılır.

4.  ETA:Sistem Yönetimi Programında Ortak Tanımlar/Banka Tanımları bölümüne girilerek banka ve sube tanımları yapılabilir.

5.  Kullanıcı için yazıcı tanımlaması kullanıcı kartından yapılır. ETA:Sistem Yönetimi Programı bölümünden kullanıcı kartına girilerek Default Yazıcı alanına istenen yazıcı tanımlanır.

 

6.  ETA:Sistem Yönetimi Programı bölümünde bulunan Log (Đzleme) Raporlarından kullanıcıların yaptığı islemler takip edilebilir. Öncesinde kullanıcılara log takibi tanımlaması yapılmalıdır.

7.  d) F2         

8.  c) Raporlar             

9.  a) F6         

10. d ) şirketin vergi dairesine kayıtlı adı     

 

11. b) Ana Menüye Dönüşü Sağlar   

12.e) Yetki Bağlantı tanımları    

13. c)   SHİFT+F2               

14. Borland BDE     

15. Borland BDE      

 

16.ETASQLINS

11.   

A)Başlat-Tüm Programlar-Eta Bilgisayar programları-SQLSYS  sağ tıklanıp-gönder-masaüstü                                                                                     

B) Bilgisayarım-C-Eta Demo-Eta Sql sys sağ tıklanıp gönder-masaüstü

 

12.   Sistem işlemleri-Şirket işlemleri-şirket açma

 

13.   DOĞRU

14.   YANLIŞ

15.   DOĞRU

 

16.   A) Kullanıcı seviyeleri tanımlama: Sistem işlemleri menüsü-Kullanıcı işlemleri-Kullanıcı seviyeleri tanımlama çift tıklanır. 

B) Yetkilendirme işlemleri: Sistem işlemleri menüsü-Kullanıcı işlemleri-Yetki Bağlantı tanımları çift tıklanır.

 

 

 Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile