Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Cu02122016

Last update04:25:37 AM

Girişimcilik 9.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevaplarıgirişimcilik dersi sınav soruları, girişimcilik dersi yazili sorulari, girişimcilik sorulari ve cevaplari, 11 sınıf girişimcilik dersi, girişimcilik dersi cevap, girişimcilik ders notları, 12 sınıf girişimcilik yazılı soruları, girişimcilik yazılı yoklama sınav soruları ve cevap anahtarı

9.SINIF GİRİŞİMCİLİK DERSİ

1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

A-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1-.………………………risk alma, fırsatları kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tümünü kapsayan bir kavramdır. 

2- Üretim  faktörleri  ; …..……..……, ………...……., ……….………,……………… ve …………….…     …………..’dır. 

3- Girişimciliği ikiye ayırmak mümkündür…………………………Girişimciliği  ve……………. Girişimciliğidir.

4-Ekonomi ile ilişkili temel kavramlar  

1-                        

2-                                                                                    

3-                        

4-...................................... olarak sıralanabilir.

 

5- Girişimcilik türleri şunlardır:

1-                        

2-                                                                                    

3-                        

4-   

 

B. Aşağıdaki çoktan seçmeleri sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliği etkileyen demografik faktörlerdendir?

a) Din          

b) Kültür                

c) Coğrafya           

d) Aile                            

e) Cinsiyet

 

2. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin avantajlarındandır?

a) Başarma hissi     

b) Fırsat                

c) Yenilik      

d) Yenileşme (İnovasyon)   

e) Risk

 

3. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin dezavantajlarından değildir?

a) Ailesine zaman ayıramama                

b) Kişisel özveriler                      

c) Sorumluluk yükü

d) Zarara tolerans gösterememek                             

e) Özerklik

 

4. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin sosyal hayattaki önemlerinden değildir?

a) Yaşamı kolaylaştırır.      

b) Huzur ve refahı arttırır.           

c) İstihdamı arttırır.

d) İşsizliği arttırır.             

e) Gelir dağılımını iyileştirir.

 

5. Girişimciliği etkileyen faktörlerden en önemlisi bireyin kişilik özelliklerinden değildir?

a) Yüksek motivasyon,      

b) Kendine güven,      

c) Yüksek başarı beklentisi,

d) Politikaya eğilim                                             

e) Yenilik ruhu, 

9. SINIF MESLEK LİSESİ -   (Kaynaştırma)

GİRİŞİMCİLİK DERSİ YAZILI SINAVI SORUSU

Aşağıdaki çoktan seçmeleri sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliği etkileyen demografik faktörlerdendir?

a) Din          

b) Kültür                

c) Coğrafya           

d) Aile                            

e) Cinsiyet

 

2. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin avantajlarındandır?

a) Başarma hissi     

b) Fırsat                

c) Yenilik      

d) Yenileşme (İnovasyon)   

e) Risk

 

3. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin dezavantajlarından değildir?

a) Ailesine zaman ayıramama                

b) Kişisel özveriler                      

c) Sorumluluk yükü

d) Zarara tolerans gösterememek                             

e) Özerklik

 

4. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin sosyal hayattaki önemlerinden değildir?

a) Yaşamı kolaylaştırır.      

b) Huzur ve refahı arttırır.           

c) İstihdamı arttırır.

d) İşsizliği arttırır.             

e) Gelir dağılımını iyileştirir.

 

5. Girişimciliği etkileyen faktörlerden en önemlisi bireyin kişilik özelliklerinden değildir?

a) Yüksek motivasyon,      

b) Kendine güven,      

c) Yüksek başarı beklentisi,

d) politikaya eğilim                                             

e) Yenilik ruhu,

 

B. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarını (D), yanlış olanlarını (Y) harfi ile işaretleyiniz.

1.Girişimci, aynı zamanda yönetici de olabilir. (   )

2.Sosyal girişimcilik asla ticari kaygılar taşı(   )

3.Ülkenin kanunları girişimciliği etkileyen faktörlerdendir. (   )

4.Girişimciliğin ülke ekonomisine katkısı yoktur. (   )

5-. Elektronik ticaret e-ticarettir. (   )  

GİRİŞİMCİLİK DERSİ 9.SINIF

1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORUSU 

A-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1-.………………………risk alma, fırsatları kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tümünü kapsayan bir kavramdır.

2. Üretim faktörleri nelerdir.

3. Girişimciliği ikiye ayırmak mümkündür ………………………… ve……………………………………

4. Ekonomi ile ilişkili temel kavramlar 

1-      

2-      

3-      

4-

 

5. Girişimcilik türleri şunlardır:            

1-      

2-      

3  -   

4-

6-Yaratıcılık süreci sonucunda yeni bir kavram ya da fikrin ortaya çıkması    ………….…….   denir.

7-Mal ve hizmetlerin ihtiyaçları karşılama özelliğine ………….….…  denir

8- Üretim faktörlerinden olan doğal kaynak ………………………..… tır.

9- Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılması,yenilikçiliğe ……………....   denir.

10- Mal ve hizmetlerin değişiminde herkes tarafından genel kabul görmüş değişim aracına ………. denir

 

B. Aşağıdaki çoktan seçmeleri sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliği etkileyen demografik faktörlerdendir?

a) Din          

b) Kültür                

c) Coğrafya           

d) Aile                                      

e) Cinsiyet

 

2. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin avantajlarındandır?

a) Başarma hissi     

b) Fırsat                

c) Yenilik      

d) Yenileşme(İnovasyon)    

e) Risk

 

3. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin dezavantajlarından değildir?

a) Ailesine zaman ayıramama                

b) Kişisel özveriler                               

c) Sorumluluk yükü

d) Zarara tolerans gösterememek          

e) Özerklik

 

4. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin sosyal hayattaki önemlerinden değildir?

a) Yaşamı kolaylaştırır.                

b) Huzur ve refahı arttırır.                              

c) İstihdamı arttırır.

d) İşsizliği arttırır.                       

e) Gelir dağılımını iyileştirir.

 

5. Girişimciliği etkileyen faktörlerden en önemlisi bireyin kişilik özelliklerinden değildir?

a) Yüksek  motivasyon,               

b) Kendine güven,                        

c) Yüksek başarı beklentisi,

d) Politikaya eğilim                                                                         

e) Yenilik ruhu,

 

C. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarını (D), yanlış olanlarını (Y) harfi ile işaretleyiniz.

1. Girişimci, aynı zamanda yönetici de(   )

2. Sosyal girişimcilik asla ticari kaygılar taşı  (   )          

3. Ülkenin kanunları girişimciliği etkileyen faktörlerdendir.  (   )

4. Girişimciliğin ülke ekonomisine katkısı yoktur.  (   )

5. Elektronik ticaret e- ticarettir.  (   ) 

9.SINIF GİRİŞİMCİLİK DERSİ

1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI

A-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1-.………………………risk alma, fırsatları kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tümünü kapsayan bir kavramdır. 

2-.Üretim faktörler  ;  

* Toprak                  

* İş gücü (nitelikli insan gücü)

* Bilgi                                                           

* Motivasyon                        

* Sermaye                                                

* Teknoloji

 

3-Girişimciliği ikiye ayırmak mümkündür Fırsat girişimciliği ve Yaratıcı girişimcilik:

4-Ekonomi ile ilişkili temel kavramlar ihtiyaç,  arz, talep, fayda,  fiyat,  piyasa

5- Girişimcilik türleri şunlardır:

1-  İç girişimcilik          

2- Kadın girişimcilik                

3- Ticari girişimcilik                                              

4- Sosyal girişimcilik   

5- Kamu girişimcilik              

6- Sanal girişimcilik

 

6- Yaratıcılık süreci sonucunda yeni bir kavram ya da fikrin ortaya çıkması  icat    denir.

7-Mal ve hizmetlerin ihtiyaçları karşılama özelliğine fayda  denir

8- Üretim faktörlerinden olan doğal kaynak toprak tir.

9- Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılması, yenilikçiliğe İnovasyon     denir.

10- Mal ve hizmetlerin değişiminde herkes tarafından genel kabul görmüş değişim aracına  para denir

 

B. Aşağıdaki çoktan seçmeleri sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.Aşağıdakilerden hangisi girişimciliği etkileyen demografik faktörlerdendir?

a) Din          

b) Kültür                

c) Coğrafya           

d) Aile                                      

e) Cinsiyet

 

2. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin avantajlarındandır?

a) Başarma hissi   

b) Fırsat                

c) Yenilik      

d) Yenileşme(İnovasyon)    

e) Risk

 

3. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin dezavantajlarından değildir?

a) Ailesine zaman ayıramama                

b) Kişisel özveriler                               

c) Sorumluluk yükü

d) Zarara tolerans gösterememek          

e) Özerklik

 

4.Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin sosyal hayattaki önemlerinden değildir?

a) Yaşamı kolaylaştırır.                

b) Huzur ve refahı arttırır.                              

c) İstihdamı arttırır.

d) İşsizliği arttırır.                            

e) Gelir dağılımını iyileştirir.

 

5-  Girişimciliği etkileyen faktörlerden en önemlisi bireyin kişilik özelliklerinden değildir.?

a) Yüksek motivasyon,                

b) Kendine güven,                        

c) Yüksek başarı beklentisi,

d) Politikaya eğilim                                                                                     

e) Yenilik ruhu,

 

C. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarını (D), yanlış olanlarını (Y) harfi ile işaretleyiniz.

1. Girişimci, aynı zamanda yönetici de olabilir     D

2. Sosyal girişimcilik asla ticari kaygılar taşımaz      Y

3. Ülkenin kanunları girişimciliği etkileyen faktörlerdendir.         D

4. Girişimciliğin ülke ekonomisine katkısı yoktur.               Y

5. Elektronik ticaret  e- ticarettir    D                                   

 9.SINIF GİRİŞİMCİLİK DERSİ

1.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI ( KAYNAŞTIRMA)

Aşağıdaki çoktan seçmeleri sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliği etkileyen demografik faktörlerdendir?

a) Din          

b) Kültür                

c) Coğrafya           

d) Aile                            

e) Cinsiyet

 

2. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin avantajlarındandır?

a) Başarma hissi   

b) Fırsat                

c) Yenilik      

d) Yenileşme (İnovasyon)   

e) Risk

 

3. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin dezavantajlarından değildir?

a) Ailesine zaman ayıramama                

b) Kişisel özveriler                      

c) Sorumluluk yükü

d) Zarara tolerans gösterememek                             

e) Özerklik

 

4. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin sosyal hayattaki önemlerinden değildir?

a) Yaşamı kolaylaştırır.      

b) Huzur ve refahı arttırır.           

c) İstihdamı arttırır.

d) İşsizliği arttırır.                   

e) Gelir dağılımını iyileştirir.

 

5. Girişimciliği etkileyen faktörlerden en önemlisi bireyin kişilik özelliklerinden değildir?

a) Yüksek motivasyon,      

b) Kendine güven,      

c) Yüksek başarı beklentisi,

d) Politikaya eğilim                                         

e) Yenilik ruhu,

 

B. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarını (D), yanlış olanlarını (Y) harfi ile işaretleyiniz.

1. Girişimci, aynı zamanda yönetici de olabilir   D

2. Sosyal girişimcilik asla ticari kaygılar taşımaz     Y

3. Ülkenin kanunları girişimciliği etkileyen faktörlerdendir   D

4. Girişimciliğin ülke ekonomisine katkısı yoktur   Y

5-. Elektronik ticaret e-ticarettir.    D

 

GİRİŞİMCİLİK DERSİ YAZILI SINAVI CEVAPLARI

A-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1-.………………………risk alma, fırsatları kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tümünü kapsayan bir kavramdır.

 

2-.Üretim faktörler ;  

* Toprak                  

* İş gücü (nitelikli insan gücü)

* Bilgi Motivasyon               

* Sermaye                                                

* Teknoloji

3-Girişimciliği ikiye ayırmak mümkündür Fırsat girişimciliği ve Yaratıcı girişimcilik:

4-Ekonomi ile ilişkili temel kavramlar ihtiyaç,  arz, talep, fayda,  fiyat,  piyasa

 

5- Girişimcilik türleri şunlardır:

1-İç girişimcilik          

2-Kadın girişimcilik      

3-ticari girişimcilik                                    

4-Sosyal girişimcilik   

5-Kamu girişimcilik              

6-Sanal girişimcilik

 

B. Aşağıdaki çoktan seçmeleri sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.Aşağıdakilerden hangisi girişimciliği etkileyen demografik faktörlerdendir?

a) Din          

b) Kültür                

c) Coğrafya           

d) Aile                            

e) Cinsiyet

 

2. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin avantajlarındandır?

a) Başarma hissi   

b) Fırsat                

c) Yenilik      

d) Yenileşme(İnovasyon)    

e) Risk

 

3.Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin dezavantajlarından değildir?

a) Ailesine zaman ayıramama                

b) Kişisel özveriler                      

c) Sorumluluk yükü

d) Zarara tolerans gösterememek                               

e) Özerklik

 

4.Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin sosyal hayattaki önemlerinden değildir?

a) Yaşamı kolaylaştırır.      

b) Huzur ve refahı arttırır.           

c) İstihdamı arttırır.

d) İşsizliği arttırır.                   

e) Gelir dağılımını iyileştirir.

 

5. Girişimciliği etkileyen faktörlerden en önemlisi bireyin kişilik özelliklerinden değildir?

a) Yüksek motivasyon,      

b) Kendine güven,      

c) Yüksek başarı beklentisi,

d) Politikaya eğilim                                         

e) Yenilik ruhu,

 

 

 Yorumlar   

 
+1 #10 sorujustin 08-12-2014 17:41
karışık soruular
Alıntı
 
 
0 #9 Sorular güzelserkan 30-11-2014 21:26
:-)
Alıntı
 
 
0 #8 kazık sorularfaho 20-11-2014 16:55
Saçma sorular
Alıntı
 
 
+2 #7 girişimcilikkmina 18-11-2014 20:23
yarın sınavım çok çalıştımm inşallah iyi geçer :-)
Alıntı
 
 
0 #6 girişimenes 12-11-2014 17:06
bunlar doğrumu
Alıntı
 
 
+3 #5 GirişimcilikHilal T 15-04-2014 18:07
yarın sınavım var inşallah güzel geçer arkadaşlar herkese başarılar ;-)
Alıntı
 
 
+4 #4 girişimcilikgül 28-11-2013 16:35
yarın sınawım war inşallah güzel geçer... ;-)
Alıntı
 
 
-2 #3 girişimcilikdünya 25-11-2013 13:13
bu testeçalışttım ama hiç iyi olmadı
Alıntı
 
 
+4 #2 SınavPinağr 25-11-2013 07:48
AYNI SORULAR ÇIKTI LAN XD
Alıntı
 
 
+1 #1 GirişimcilikKayra 12-11-2013 15:43
Bu test çok iyi oldu hatalarımın farkına vardım teşekkürler :)
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile