Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Prş02112016

Last update04:25:37 AM

İnşaat Muhasebesi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevaplarıinşaat muhasebesi sınav soruları, 2 dönem 1 yazılı soruları, inşaat muhasebesi sinav sorulari, 2003 2014 inşaat muhasebesi, inşaat muhasebesi ders notları, inşaat muhasebesi modülü, inşaat muhasebesi işlemleri, inşaat muhasebesi monografi 

İNŞAAT MUHASEBESİ DERSİ

1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI 

1-İnşa, İnşaat, Yapı ve binanın tanımını yapınız.

2-Özel İnşaat ve Taahhütlü inşaat işletmesini açıklayınız.

3-TTK’ nın 139. maddesine göre sermaye olarak koyulabilecek kıymetlerden 5 örnek veriniz.

4-Ana sözleşme hazırlanıp notere tasdik ettirildikten sonra yapılacak işlemleri maddeler halinde yazınız.

5-Röleve Defterini açıklayınız

6-Puantaj Defterine neler kaydedilir? 

7-İnşaat esnasında esas projede olmayan işlerden, toprak altında kalma veya sökülüp atılma gibi ileride görünmeyecek şekilde kapanacak inşa kısımlarının (imalatın) şekil ve boyutlarını gösteren çizim ve sayısal bilgilere ……………………………………………..……………… denir. 

 

8-Şantiye defterine bilgiler haftalık olarak kaydedilir.      Doğru (   )    Yanlış (   ) 

9-İnşaat işletmeleri 2. sınıf tacir konumundaysa;

Yevmiye Defteri, Büyük Defter (defter-i kebir),  Envanter ve Bilânço Defteri’ni Tutarlar

Doğru (   )    Yanlış (   )

 

10 –İnşaat faaliyetlerinde, faaliyetlerin takip edilmesi, kontrolü ve çalışanların ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan şantiye binaları nitelik olarak gayrimenkul gibi görülseler de sürekli kalma niyetiyle değil işin bitirilmesine kadar yapıldıkları için ………………………………………… olarak adlandırılırlar.

 

Süre 40 dakikadır. Sınavda kopya çeken veya çekilmesine yardım edenlerin, herhangi bir uyarı olmadan, sınavı iptal edilecektir. 

CEVAP ANAHTARI 

1-  İnşa, bir gayrimenkul (taşınmaz) meydana getirmek amacıyla, malzeme ve işçilik kullanılarak yapılan sistemli ve birbiriyle ilişkili çalışmaların tümüne verilen genel bir addır. 

İnşaat: inşa kelimesinin çoğulu olup, inşa halindeki yani henüz tamamlanmamış yapıyı ifade eder.

Yapı, inşaat faaliyetlerinin tamamlanmış halidir.

Bina, araziye oturtulmuş, az ya da çok kapalı, özellikle insanların barınma ve yerleşme ihtiyaçları ile sosyal, kültürel ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için inşa edilmiş yapıdır.

 

2-  İnşaat Taahhüt İşletmeleri, gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duydukları yapıyı yapmayı taahhüt ederek, inşa eden işletmelerdir.

Özel İnşaat (Yap-Sat) İnşaatları ise, kendi nam ve hesaplarına inşaat yapan işletmelerdir.

 

3-  TTK’ nın 139. maddesine göre sermaye olarak koyulabilecek kıymetler şunlardır:

 Para, alacak, kıymetli evrak ve menkul eşyalar,

 Her nevi gayrimenkullar,

 Menkul ve gayrimenkul mallardan faydalanma ve kullanma hakları,

 Ticari işletmeler,

 Telif hakları, maden ruhsatnameleri gibi iktisadi değerleri olan haklar,

 İmtiyaz ve ihtira beratları

 

4-  Ana sözleşme hazırlanıp notere tasdik ettirildikten sonra yapılacak işlemler şunlardır:

 Kuruluş sermayesinin %0.04’ Rekabet Kurulu Fonu olarak ilgili bankaya yatırılır,

 Ticaret Sicil Memurluğu’na başvurularak, şirket tescil ettirilir. Ticaret Sicil Memurluğu kuruluş ile ilgili diğer kurumlara (SSK, Vergi dairesi, Bölge Çalışma Müdürlüğü) gerekli bildirgeleri gönderir.

 Kullanılacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdik ettirilir,

 İlgili mesleki odalara başvurularak, kayıt yaptırılır.

 

5-  Röleve Defteri

Ataşman defterine kaydedilecek imalat ve yerinde ölçümleme işlemleri tamamlandıktan sonra sürveyanlar (nezaretçi) tarafından ulaşılan sonuçların ve basit krokilerinin kaydedildiği defterdir.

 

6-  Puantaj Defteri

İnşaatta çalışan iş görenlerin, çalıştıkları gün ve saatleri gösteren, ücret hesaplamalarında ve işin her hangi bir konudaki ayrıntısı hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olacak bilgilerin kaydedildiği deftere “Puantaj Defteri” denir.

 

7-  Ataşman

8-  Y

9-  Y

10 Menkul Yapı

 

 Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile