Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Cts02132016

Last update04:25:37 AM

Genel Muhasebe 2 Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soru ve CevaplarıGenel Muhasebe 2 Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soru ve Cevapları

Muhasebe 2 dersi yazılı sınav soruları, muhasebe 2 dersi 1 dönem 2 yazılı yoklama, genel muhasebe dersi yazılı soruları ve cevapları, monografili muhasebe yazılı sorusu ve cevapları, cevaplı monografi yazılı sorusu, muhasebe dersleri genel muhasebe yazılı sınav sorusu, muhasebe öğretmeni genel muhasebe yazılı sınavı, yazılı yoklama muh dersleri, ders muhasebe sınav sorusu, muhasebe öğretmenleri genel muhasebe yazılısı, mizan yevmiye kayıtlı yazılı sınav sorusu muhasebede

 

……………………… LİSESİ, …………… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

11 TİCARET MUHASEBE 2 DERSİ, I. DÖNEM, II. YAZILI SINAV SORULARI

 

*** ERÇİLİNGİR A.Ş. 01 Aralık 2013 günü aşağıdaki varlık ve borçlarla yeni bir işletme kuruyor.

KASA HESABI                                      7.000,00

BANKA KREDİLERİ HESABI                      2.500,00

VERİLEN ÇEKLER HESABI                       3.000,00

BANKA HESABI                                    4.000,00

     İş bankası Hesabı                                      3.000,00

     Ziraat Bankası Hesabı                                1.000,00

ALINAN ÇEKLER HESABI                        2.000,00

PERSONELDEN ALACAKLAR HS.               2.000,00

SENETLİ ALACAKLAR HESABI                  2.500,00

SATICILAR HESABI                               5.500,00

BORÇ SENETLERİ HESABI                       3.800,00

ALICILAR HESABI                                 2.800,00

TAŞITLAR HESABI                                2.400,00

 

1) 01 Aralık 2013 tarihinde 2.400,00 TL + % 18 KDV hariç ticari mal senet karşılığı 25 numaralı fatura ile alınmıştır.

2) 02 Aralık 2013 tarihinde 4.130,00 TL ’ye Doğan A.Ş.’nin sözlü samimiyetine dayanarak veresiye mal satılmıştır. ( KDV dâhil, KDV %18)

3) 03 Aralık 2013 tarihinde yazılı değeri 2.500,00 TL olan bir alacak senedi tahsil ediliyor.

4) 04 Aralık 2013 tarihinde, Aralık ayı işyeri kirası 2.000,00 TL ödeniyor.

5) 05 Aralık 2013 tarihinde 1.800,00 TL’lik borç senedi ödeniyor.

6) 06.12.2013 tarihinde 6.000 +%18 KDV’lik ticari mal satın alınmıştır. 3.000 TL’lik kısmı

nakit ödenmiş, kalan kısmı için satıcıya borçlanılmıştır.

7) 07.12.2013 tarihinde 4.720 TL’lik mal %18 KDV dahil olarak mal satılmıştır. 2.000 TL si

nakit tahsil edilmiş, kalan bedel daha sonra tahsil edilecektir.

8) 08.12.2013 tarihinde 300 TL kırtasiye gideri yapılmıştır.

 

İSTENENLER

1) ERÇİLİNGİR A.Ş.’nin sermayesini bularak açılış bilançosunu düzenleyiniz. Açılış yevmiye kaydını da yapınız. ( 20 PUAN)

2) Gerekli yevmiye kaydını yapıp, büyük defterleri çiziniz. ( 40 PUAN)

3) Aralık ayı mizan tablosunu yapınız. ( 40 PUAN)

 

Başarılar Dileriz. Sınav süresi 80 dakikadır.

Orhan ERÇİLİNGİR 

Muhasebe Öğretmeni

……………………… LİSESİ, …………… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

11 TİCARET MUHASEBE 2 DERSİ, I. DÖNEM, II. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI

ERÇİLİNGİR A.Ş.’nin Açılış Bilançosu ve Sermaye

AKTİF

ERÇİLİNGİR A.Ş.nin 01.12.2013 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU

PASİF

I. DÖNEN VARLIKLAR...........................17.300
Kasa.......................................7.000

Alınan Çek.………………………..…..….2.000

Bankalar.................................4.000

Verilen Çek ve Öd. Emir …....(3.000)

Alıcılar…………………………..….......….2.800

Alacak Senetleri……….…………...…..2.500

Personelden Alacaklar……….….…..2.000


II. DURAN VARLIKLAR..........................2.400
Taşıtlar..................................2.400

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.......11.800
Banka Kredileri.........................2.500

Satıcılar………………………….....……..5.500

Borç Senetleri……………….…..……..3.800

 

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR......--------
 

V. ÖZ KAYNAKLAR...........................................7.900
Sermaye...............................7.900

AKTİF  TOPLAMI

19.700

PASİF TOPLAMI

19.700

 

Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)

Sermaye = 19.700 - (11.800 + 7.900)
SERMAYE =   ¨ 7.900 

NOT:1 ile başlayan hesaplar Dönen varlıklar olup kendi içerisinde toplanacaktır. 103 Verilen Çekler Hesabı (-) karakterli olduğu için Dönen Varlıklardan çıkarılacaktır.

            Varlıklar bilançonun sol tarafı yani aktif tarafı olmaktadır. Kaynaklar ise bilançonun sağ tarafı yani pasif tarafı olmaktadır. Aktif tarafında 1 ve 2 ile başlayan hesaplar yer almaktadır. Pasif tarafında ise 3,4 ve 5 ile başlayan hesaplar yer almaktadır. 

 

 

A

....................................01.12.2012...............................

BORÇ

ALACAK

100 KASA HESABI

101 ALINAN ÇEKLER HESABI

102 BANKA HESABI

120 ALINAN ÇEKLER HESABI

121 ALACAK SENETLERİ HESABI

135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI

254 TAŞITLAR HESABI

103 VERİLEN ÇEKLER HESABI

300 BANKA KREDİLERİ HESABI

320 SATICILAR HESABI

321 BORÇ SENETLERİ HESABI

500 SERMAYE HESABI

...........ERÇİLİNGİR A.Ş. nin Açılış Yevmiye Kaydı...........

7.000

2.000

4.000

2.800

2.500

2.000

2.400

 
 

 

 

 

3.000

2.500

5.500

3.800

7.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı AKTİF Karakterli bir hesaptır fakat (-) karakterli olduğu için bilançoda 1.Dönen Varlıklar içerisinde yer alır ve çıkartılır, Açılış Yevmiye kaydında ise ALACAK tarafında yer alır ve normal işlem yani toplama işlemi yapılıp Borç ve Alacak birbirine eşit ( 22.700 TL ) çıkmaktadır.

 

 

1

....................................01.12.2013..............................

BORÇ

ALACAK

153 TİCARİ MALLAR HESABI

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

321 BORÇ SENETLERİ HESABI

................Senetli mal alınması.....................

2.400

432

 2.832

 

 

 

 

 

2

....................................02.12.2013..............................

BORÇ

ALACAK

120 ALICILAR HESABI

 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI

391 HESAPLANAN KDV HESABI

................Veresiye mal satışı.....................

4.130

 

 

3.500

630

 

 

 

 

3

....................................03.12.2013..............................

BORÇ

ALACAK

100 KASA HESABI

121 ALACAK SENETLERİ HESABI

................Alacak senedi tahsili....................

2.500

 

 

2.500

 

 

 

4

....................................04.12.2013..............................

BORÇ

ALACAK

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ HESABI

    770.01 İş Yeri Kirası

                     100 KASA HESABI

................İş yeri kirasının ödenmesi..................

2.0002.000

 

 

 

 

5

....................................05.12.2013..............................

BORÇ

ALACAK

321 BORÇ SENETLERİ HESABI

100 KASA HESABI

................Senetli mal alınması.....................

1.800

 

 

1.800

 

 

6

....................................06.12.2013.............................

BORÇ

ALACAK

153 TİCARİ MALLAR HESABI

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

                          100 KASA HESABI

320 SATICILAR HESABI

................Mal alınması............................

6.000

1.080

 3.000

4.080

 

 

 

 

 

 

 

 

7

....................................07.12.2013.............................

BORÇ

ALACAK

100 KASA HESABI

120 ALICILAR HESABI

                          600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI

        391 HESAPLANAN KDV HESABI

................Mal satışı............................

2.000

2.720

 4.000

720

 

 

 

 

8

....................................08.12.2013.............................

BORÇ

ALACAK

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ HESABI

   770.02 Kırtasiye Gideri

                          100 KASA HESABI

................Kırtasiye Gideri Yapılması............................

300

 300

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜYÜK DEFTER KAYITLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

 

BORÇ

100 KASA HESABI

ALACAK

BORÇ

101 ALINAN ÇEKLER

ALACAK

A

7.000

4

2.000

A

2.000

3

2.500

5

1.800

 

 

7

2.000

6

3.000

 

 

8

300

 

 

TOPLAM

11.500 

 TOPLAM

7.100

TOPLAM

2.000 

 TOPLAM

 

 

 

BORÇ

102 BANKALAR HESABI

ALACAK

BORÇ

103 VER.ÇEK.HS. (-)

ALACAK

A

4.000

 

 

A

3.000

TOPLAM

4.000 

 TOPLAM

TOPLAM

 

 TOPLAM

3.000

 

 

 

BORÇ

120 ALICILAR HESABI

ALACAK

BORÇ

121 ALACAK SENETLERİ

ALACAK

A

2.800

 

 

A

2.500

 

 

2

4.130

3

2.500

7

2.720

TOPLAM

9.650

 TOPLAM

TOPLAM

2.500

 TOPLAM

2.500

 

 

 

BORÇ

135 PERS.ALACAK.

ALACAK

BORÇ

254 TAŞITLAR HESABI

ALACAK

A

2.000

A

2.400

 

 

TOPLAM

2.000

 TOPLAM

TOPLAM

 2.400

 TOPLAM

 

 

BORÇ

191 İNDİR.KDV HS.

ALACAK

BORÇ

391 HESAPLANAN KDV

ALACAK

1

432

 

 

 

 

2

630

6

1.080

7

720

TOPLAM

1.512

 TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

1.350

 

 

BORÇ

300 BANKA KRED. HS.

ALACAK

BORÇ

320 SATICILAR HS.

ALACAK

A

2.500

A

5.500

 

 

6

4.080

TOPLAM

 TOPLAM

2.500

TOPLAM

 TOPLAM

9.580

 

 

BORÇ

321 BORÇ SENET. HS.

ALACAK

BORÇ

500 SERMAYE HESABI

ALACAK

5

1.800

A

3.800

A

7.900

1

2.832

TOPLAM

1.800

 TOPLAM

6.632

TOPLAM

 TOPLAM

7.900

 

 

BORÇ

153 TİCARİ MAL HS.

ALACAK

BORÇ

600 YURT İÇİ SATŞ.HS.

ALACAK

1

2.400

 

 

2

3.500

6

6.000

 

 

7

4.000

TOPLAM

8.400

 TOPLAM

TOPLAM

 

 TOPLAM

7.500

 

 

BORÇ

 770 GENEL YÖNETM G.

ALACAK

BORÇ

ALACAK

4

2.000

 

 

 

 

8

300

TOPLAM

2.300

 TOPLAM

 

ERÇİLİNGİR İŞLETMESİNİN ARALIK AYI MİZANI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

 

Sıra No

HESAP İSMİ

TUTAR

KALAN

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100 Kasa Hesabı

101 Alınan Çekler Hesabı

102 Bankalar Hesabı

103 Verilen Çek ve Öd. Em. Hs.

120 Alıcılar Hesabı

121 Alacak Senetleri Hs.

135 Personelden Alacak.

153 Ticari Mallar Hesabı

191 İndirilecek KDV

254 Taşıtlar Hesabı

300 Banka Kredileri Hesabı

320 Satıcılar Hesabı

321 Borç Senetleri Hesabı

391 Hesaplanan KDV

500 Sermaye Hesabı

600 Satışlar Hesabı

770 Genel Yönetim Gid. Hesabı

11.500

2.000

4.000

-

9.650

2.500

2.000

8.400

1.512

2.400

-

-

1.800

-

-

-

2.300

7.100

-

-

3.000

-

2.500

-

-

-

-

2.500

9.580

6.632

1.350

7.900

7.500

-

4.400

2.000

4.000

-

9.650

-

2.000

8.400

1.512

2.400

-

-

-

-

-

-

2.300

-

-

-

3.000

-

-

-

-

-

-

2.500

9.580

4.832

1.350

7.900

7.500

-

 

TOPLAM

48.062

48.062

36.662

36.662

 

ÖĞRENCİYE CEVAPLAMASI İÇİN VERİLECEK CEVAP KAĞIDI 

 

AKTİF

PASİF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTİF  TOPLAMI

PASİF TOPLAMI

 

 

 

BORÇ

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 TOPLAM

TOPLAM

 

 TOPLAM

 

 

 

 

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

BORÇ

 

ALACAK

BORÇ

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

HESAP İSMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile