Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Cts02062016

Last update04:25:37 AM

Muhasebe Dersleri Bilgisayarlı Muhasebe 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları







Muhasebe dersleri bilgisayarlı muhasebe dersi yazılı sınav soruları, bilgisayarlı muhasebe dersi yazılı yoklama, ders bilgisayarlı muhasebe 1.dönem 1.yazılı yoklama, 1.döenm 1sınav bilgisayarlı muhasebe dersleri sınav sorusu ve cevapları

………………………. MESLEK LİSESİ

BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

 

1-  Muhasebe programları için program seçiminde aşağıdakilerden hangisi en önemsiz faktördür?

a) İşletme ihtiyaçlarını karşılaması

b) Programın servis desteğinin olması

c)Programın kolayca güncellenebilmesi

d) Kullanıcı sayısının fazla olması

e) Bilgisayar sistemimizle uyumlu olması

 

2-  Bilanço usulüne göre defter tutan birinci sınıf tacirlerin hangi programa ihtiyacı yoktur?

a) Personel Bordro Programı

b) Stok-Cari-Fatura Programı

c)İşletme Defteri Programı

d) Muhabese Programı

e) Çek Senet Programı

 

3-  Aşağıdakilerden hangi cümle yanlıştır?

a) On parmak kullanımı klavye kullanımında verimi artırır.

b) Düzgün bir oturma pozisyonu sağlanmalıdır.

c)Evraklarla ekran aynı yükseklikte olmalıdır.

d) Gözlerimiz ekrana 50 cm den daha yakın olmamalıdır.

e) Monitör göz hizasından yukarıda olmalıdır.

 

4-  Kullancı dostu program ne demektir?

a) Kullanıcı sayısı çok olan programdır.

b) Kullanıcıyı yönlendiren, yardım eden programdır.

c)Uzun eğitim döneminden sonra kullanılabilen programdır.

d) Yasalara, yönetmeliklere, uygun lisanslı programdır.

e) Kullanıcıya çeşitli sürprizler yapan programdır.

 

5- Program ve bilgisayar uyumu sorunlarını en aza indirmek için hangisi yapılmalıdır?

a) Aday programlar iyi incelenmeli, en uygunu seçilmelidir.

b) Eğitim desteği kuvvetli olan programlar seçilmelidir.

c)Program internete bilgi aktarabilmelidir.

d) Yazılım ve donanım aynı firmadan alınmalıdır.

e) Program alınırken en iyi en kaliteli bilgisayar alınmalı.

 

6-  Firma tanımlama işlemi yapılırken aşağıdakilerden hangisini yapmaya gerek yoktur?

a) Dönem oluşturmaya gerek yoktur.

b) Çalışma bilgilerinden cumartesi- Pazar’ın işaretlenmesine gerek yoktur.

c)Dosya oluştur seçeneğine gerek yoktur.

d) Standart kayıt numaraları oluşturmaya gerek yoktur.

e) Yeni bir kullanıcı tanımlamaya gerek yoktur.

 

7-  LKS programında çalışacağımız firmayı seçme işlemi aşağıdakilerden hangi yolla gerçekleşir.

a) Ticari sisteme girilir.  Firma satırında iken 1’e basılır ve giriş yapılır.

b) Ticari sisteme girilir. Firma satırında iken F10 tuşuna basılır. Açılan listeden çalışma yapacağımız şirket seçilir. Enter tuşuna iki defa basılır.

c)Ticari sisteme girilir. Firma satırda iken otomatikman gelir enter tuşuna basılır.

d) Sistem işletmenine girilir. Firmalar seçeneği seçilir.

e) Sistem işletmenine girilir. Firma satırında iken F10 tuşuna basılır. Açılan listeden çalışma yapacağımız şirket seçilir. Enter tuşuna iki defa basılır.

 

8-  Aşağıda verilen imgelerin karşılarına hangi işleve yaradığını yazınız. 

 

9-  LKS programında bir cari hesap yanlış ise ve silinmek istenirse aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a) Cari hesap listesinden çıkar tuşuna basılır.

b) Cari hesap listesinden değiştir tuşuna basılır. Cari hesap kullanım dışı yapılır. Kullanılmayanlar seçilip çıkar tuşuna basılır.

c)Çek ve senetlere giriş yapılır. Buradan çek senetler seçilip. Çıkar tuşuna basılır.

d) Cari hesap listesinden ekle tuşuna basılır.

e) Cari  hesap listesinden değiştir tuşuna basılır. Dolu olan alanlar boşaltılıp kaydet tuşuna basılır.

 

10-  Mal sattığımız alıcımızın veresiye tutarını takip etmek amacıyla yapılacak olan ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cari hesaplar penceresinde (AL) seçilir. Ekle tuşuna basılır.

b) Cari hesaplar penceresinde (SA) seçilir. Ekle tuşuna basılır.

c)Cari hesaplar penceresinde (AS) seçilir. Yeni tuşuna basılır.

d) Cari hesaplar penceresinde (AL) seçilir. Yeni tuşuna basılır.

e) Hiçbiri

 

11-  Mal aldığımız satıcımıza veresiye olarak borçlanıyorsak bu veresiyeleri takip etmek amacıyla yapılacak olan ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cari hesaplar penceresinde (AL) seçilir. Ekle tuşuna basılır.

b) Cari hesaplar penceresinde (SA) seçilir. Ekle tuşuna basılır.

c)Cari hesaplar penceresinde (AS) seçilir. Yeni tuşuna basılır.

d) Cari hesaplar penceresinde (AL) seçilir. Yeni tuşuna basılır.

e) Hiçbiri

 

12-  Bir alıcı bize borcunu nakit olarak ödemiş ise aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

a) Kasa – Kasa işlemleri – yeni – işlemler - cari hesap ödeme

b) Kasa – kasa işlemleri –işlemler- ekle – cari hesap tahsilat

c)Kasa – kasa işlemleri –  işlemler - ekle – cari hesap ödeme

d) Kasa – kasa işlemleri –ekle –işlemler - Bankaya yatırılan

e) Kasa – kasa işlemleri – ekle- Bankadan çekilen

 

13-  Cari hesap programı aşağıdakilerden hangisini takip etmemize yardımcı olur?

a) Alıcılardan ne kadar alacağımız olduğunu ve satıcılara ne kadar borcumuz olduğunu takip etmemize yarar.

b) Alıcıların ve satıcıların verdikleri çekleri takip etmemize yarar.

c)Alıcıların ve satıcıların verdikleri senetleri takip etmemize yarar

d) Alıcıların bize ne kadar nakit verdiğini takip etmemize yarar

e) Banka hesabımızda ne kadar paramız olduğunu öğrenmemize yarar.

 

14-  İşletmemiz borcuna karşılık satıcıya çek vermiş ise aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır.

a) Çek ve senet – bordrolar -  çek çıkış (cari hesaba)

b) Çek ve senet – bordrolar – çek çıkış

c)Çek ve senet- bordrolar – işlem bordrosu (kendi çekimiz)

d) Çek ve senet – bordrolar – işlem bordrosu (müşteri çeki)

e) Çek ve senet – bordrolar – çek çıkış (banka tahsil)

 

15-  İşletmemiz müşterisinden borcuna karşılık bir çek almışsa bu çekin kaydı için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a)Çek ve senetten bordrolara giriş yapılır. Buradan çek girişi seçilir.

b)Çek ve senetten bordrolara giriş yapılır. Buradan çek çıkışı seçilir

c)Çek ve senetten bordrolara giriş yapılır. Buradan senet girişi seçilir.

d)Çek ve senetten bordrolara giriş yapılır. Buradan çek çıkış (cari hesaba) seçilir.

e)Çek ve senetten çek senetler seçilir. Burada ekle seçilir.

 

16-  İşletmemiz borcuna karşılık satıcıya daha önceden müşterilerden almış olduğu çeki vermiş ise aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır. 

a) Çek ve senet – bordrolar – çek çıkış

b) Çek ve senet- bordrolar – işlem bordrosu (kendi çekimiz)

c)Çek ve senet – bordrolar – işlem bordrosu (müşteri çeki)

d) Çek ve senet – bordrolar – çek çıkış (banka tahsil)

e) Çek ve senet – bordrolar -  çek çıkış (cari hesaba) – ekle

 

17-  İşletmemiz elinde bulunan bir çeki bankaya gidip çekin karşılığını nakit olarak almışsa aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır.

a) Çek ve senet – bordrolar -  çek çıkış (cari hesaba) – ekle

b) Çek ve senet – bordrolar – çek çıkış

c)Çek ve senet- bordrolar – işlem bordrosu (kendi çekimiz)

d) Çek ve senet – bordrolar – işlem bordrosu (müşteri çeki)

e) Kasa  – Kasa işlemleri – işlemler – ekle- çek tahsili 

 

18-  İşletmemiz bankadan nakit para çekmişse yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir.

a) Kasa – Kasa işlemleri – işlemler – ekle – banka işlemleri – bankaya yatırılan

b) Kasa – kasa işlemleri – işlemler – ekle – banka işlemleri – bankadan çekilen

c)Kasa –kasa işlemleri – işlemler – ekle – cari hesaplar – cari hesap tahsilat

d) Kasa – kasa işlemleri – işlemler – ekle – cari hesaplar – cari hesap ödeme

e) Kasa – kasa işlemleri – işlemler – ekle – senet işlemleri – senet ödeme

 

19-  Ciro nedir? Yazınız.

 

20-  Çekte zaman aşımı nasıl olmaktadır? Yazınız.

 

Not Baremi:

Her sorunun doğru cevabı 5 puan olmak üzere toplam 100 puandır.

 

……………… MESLEK LİSESİ

BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI CEVAP ANAHTARI

 

1-  D

2-  C

3-  E

4-  B

5-  D

6-  E

7-  B

8-     

Kullanıcı  değiştir

Firma seçimi

Hesap makinesi

Menü

Kısa yol tuşları

 

9-  B

10-  A

11-  B

12-  B

13-  A

14-  A

15-  A

16-  E

17-  E

18-  B

19-  Ciro: Hak sahibinin kıymetli evrakın arkasına atılan bir imza veya yazılan bir ifade ile kıymetli evrakın haklarını başkasına devrini sağlayan işlem.

20-  Çekin üzerinde yazan vade tarihinden itibaren 6 ay içinde tahsil edilmeyen çekler zaman aşımına uğrar.

 

Muhasebe ve Finansman Öğretmeni Seyfettin ŞAHİN ve Doğan İNCEDEMİROĞLU Öğretmenlerimize hazırladığı ve bizimle paylaştığı Bilgisayarlı Muhasebe dersi yazılı sorusu için teşekkür ederiz. 

 

Hazırlanan Yazılı Sınav Sorusu hakkında YORUMLARINIZI aşağıya bekliyoruz.

Yorum yazacak cümleniz yoksa bir TEŞEKKÜRÜNÜZ Yeter!

 

2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUHASEBE ve MESLEKİ DERSLER İÇİN

YAZILI SINAV SORULARI ve CEVAPLARI >>> TIKLAYINIZ



Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile