Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Pz02072016

Last update04:25:37 AM

Bilgisayarda Klavye Dersi 1 Dönem 2 Yazılı Sınav SorularıBilgisayarda Klavye Dersi 1 Dönem 2 Yazılı Sınav Soruları

Bilgisayarda Klavye Dersi 1 Dönem 2 Yazılı Sınav Soruları, klavye yazılı soruları, bilgisayarda yazı dersi sınav, sekreterlik bölümü bilgisayarda klavye 1 dönem 2 yazılı, ticaret meslek liseliler klavye yazılısı, adalet bölümü klavye yazılı sınav soruları

Bilgisayarda Klavye dersi yazılı sınavı yapılırken birinci sınav klasik diğerleri uygulama olarak yapılmalıdır. Bilgisayarda Klavye dersini birçok kişi on parmak yazılısı, klavye yazılı sınavları, bilgisayarda yazı dersi sınavları, bilgisayarda klavye dersi olarak da telaffuz etmektedir.

Bilgisayarda yazı dersi bizim öğrenciliğimizde Daktilo dersi ve daktilo sınavları olarak yapılmaktadır. 10 parmak yazı yazılır mı diye düşünenler vardır elbet ama bu dersle olacağını ve çok iyi derecede on parmak yazı yazan öğrencilerimin olduğunu ifade etmek istiyorum. Sadece on parmak için sabır ve azim gereklidir.  

10 MUHASEBE SINIFI BİLGİSAYARDA YAZI-KLAVYE DERSİ

1.DÖNEM  2. YAZILI SINAV SORUSU-KÂĞIDI 

Hepimizin yaşamımızda bir amacı vardır.                                                  40 vuruş         

Buna genel yaşam amacı adını verip GYA olarak                                        46 vuruş

kısaltabiliriz. Hatta daha ileri gidip aramızda bir                                         53 vuruş

kod olarak GAYE sözcüğünü bu genel yaşam                                            41 vuruş

amacını belirtmek için kullanabiliriz.                                                        39 vuruş 

Gerek bildiğimiz, keşfedilmiş bir amaç,                                                     40 vuruş

gerek ise henüz keşfedemediğimiz,                                                        34 vuruş

kendini yalnızca davranış ve düşüncelerimizde                                         46 vuruş

ortaya çıkaran bir amaç olabilir bu GAYE.                                                42 vuruş

Ama hepimizin bir GAYEsi vardır.  Çoğu                                                   39 vuruş

insan henüz GAYEsini keşfetmemiştir                                                      36 vuruş

belki de bu gereksinimi hiçbir zaman                                                       37 vuruş

duymamıştır.  Kendi kişiliğinin ve benliğinin                                               46 vuruş

peşinde olduğu GAYEler yerine toplumun                                                 39 vuruş

ve içinde bulunduğu kültürün ona sunduğu                                              41 vuruş

amaçları (dikkat GAYE degil) bir elbise gibi                                               45 vuruş

giymiştir.  Oysa bireyler içlerinde bulundukları                                           49 vuruş

toplumlardan daha çeşitli, daha renklidirler.                                              46 vuruş

Toplumların kültürleri daha tekdüze, daha bir                                            47 vuruş

örnektir.  Kişiler de kendi renklerini ve                                                     47 vuruş

çeşitliliklerini arka plana itip, toplumun                                                    43 vuruş

kendilerine sunduğu amaçların ardında                                                    38 vuruş

koşmaya başlarlar.                                                                             19 vuruş

                                   TOPLAM                                                                913 VURUŞ 

 

(DEĞERLENDİRME AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARA GÖRE YAPILMIŞTIR) 

KLAVYE 1 MODÜLÜNÜN DEĞERLENDİRME KRİTERİ  

F Klavye 1 modülünde yazılı değerlendirme sürat testi olarak yapılmalıdır. F Klavye 1 modülünde sürat testi değerlendirilirken aşağıdaki hususlar yanlış olarak kabul edilmelidir.  

 Eksik, fazla, değişik, harfler, 

 Eksik veya fazla aralar,  

 Her kelimede birden çok harf hatası da olsa bir yanlış sayılmalı,  

 Kelimenin yanlış veya doğru olması esastır, 

 Yer değiştirmiş iki harf, yer değiştirmiş kelimeler, atlanmış veya fazla kelimeler  

 Atlanan çift yazılan veya yeri değiştirilen her yanlış bir hata sayılmalıdır, 

 Brüt vuruşların hesabında fazla yazılmış kelimelerin vuruşları eklenmeli, eksik vuruşlar ile sonuçtan çıkarılmalıdır, 

 Son kelimedeki yanlış sayılmamalıdır. Brüt vuruş son doğru vuruşa kadar hesaplanmalıdır,  

SÜRAT TESTİ DEĞERLENDİRMESİ  

1. Süratten en az iki test yapılmalıdır.  

2. Verilen sürat testi orta ağırlıkta olmalı ve iki defa yazdırılıp, öğrenci tarafından seçilen (en olumlusu) değerlendirilmelidir.  

3. Bir kelime içindeki hataların hepsi bir yanlış sayılmalı, en son kelimedeki hata yanlış sayılmamalıdır. 

4. Her yanlış için birinci sınavda 5 vuruş, ikinci sınavda 10 vuruş ceza indirimi yapılmalıdır.  

5. Sürat testi 5 dakika üzerinden yapılmalıdır.  

Yukarıdaki esaslara göre hesaplanan bir dakikalık net vuruşlara aşağıdaki puanlar takdir edilir.   

Dakikada                0 net vuruştan                  20 net vuruşa kadar            10 puan

Dakikada                21 net vuruştan                 35 net vuruşa kadar            20 puan

Dakikada                36 net vuruştan                 50 net vuruşa kadar            30 puan

Dakikada                51 net vuruştan                 65 net vuruşa kadar            40 puan

Dakikada                66 net vuruştan                 80 net vuruşa kadar            50 puan

Dakikada                81 net vuruştan                 95 net vuruşa kadar            60 puan

Dakikada                96 net vuruştan                 110 net vuruşa kadar          70 puan

Dakikada                111 net vuruştan               125 net vuruşa kadar          80 puan

Dakikada                126 net vuruştan               140 net vuruşa kadar          90 puan

Dakikada                  141 net vuruş ve fazlası                                                   100 puan

 

YAZILACAK METİN

Hepimizin yaşamımızda bir amacı vardır. Buna genel yaşam amacı adını verip GYA olarak kısaltabiliriz. Hatta daha ileri gidip aramızda bir kod olarak GAYE sözcüğünü bu genel yaşam amacını belirtmek için kullanabiliriz. Gerek bildiğimiz, keşfedilmiş bir amaç, gerek ise henüz keşfedemediğimiz, kendini yalnızca davranış ve düşüncelerimizde ortaya çıkaran bir amaç olabilir bu GAYE. Ama hepimizin bir GAYE’si vardır.  Çoğu insan henüz GAYE’sini keşfetmemiştir belki de bu gereksinimi hiçbir zaman duymamıştır. Kendi kişiliğinin ve benliğinin peşinde olduğu GAYE’ler yerine toplumun ve içinde bulunduğu kültürün ona sunduğu amaçları (dikkat GAYE degil) bir elbise gibi giymiştir. Oysa bireyler içlerinde bulundukları toplumlardan daha çeşitli, daha renklidirler. Toplumların kültürleri daha tekdüze, daha bir örnektir. Kişiler de kendi renklerini ve çeşitliliklerini arka plana itip, toplumun kendilerine sunduğu amaçların ardında koşmaya başlarlar.


 

 Yorumlar   

 
-1 #1 Bence sacmaâfeda 05-11-2014 22:03
Saçma bide bakmadan yaziyoruz
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile