Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Cts02132016

Last update04:25:37 AM

Atölye - Laboratuvar Şefliği Yıllık Çalışma PlanıAtölye - Laboratuvar Şefliği Yıllık Çalışma Planı

Muhasebe alan-bölüm şefliği ile ilgili yıllık çalışma planı bulunabiliyor fakat atölye-laboratuvar şefliği ile ilgili çalışma planı bulmak zordur.

Aşağıda Muhasebe atölye-laboratuvar şefliği ile ilgili yıllık çalışma planı vardır. Muhasebe bölümüne göre hazırlanmıştır ama isteyen kişiler bilgisayar, pazarlama veya büro yönetimine göre de atölye-laboratuvar şefliğini düzenleyebilir.

Atölye - Laboratuvar Şefliğini >>> İNDİR

………………... LİSESİ
……...ÖĞRETİM YILI MUHASEBE-FİNANSMAN ALANI LABORATUVAR ATELYE ŞEFLİĞİ              YILLIK (EGZERSİZ) ÇALIŞMA PLANI
AY HA SA K   O   N   U   L   A   R
EYLÜL 3 6 Eğitim öğretim yılı başlangıcı çalışmaları
Yıllık planların hazırlanması çalışmaları ve diğer zümre faaliyetlerinin yapılması
4 6 Zümre Toplantıları kararları alınması Yıllık Planların modüllere uygunluğunun incelenip bölüm Öğretmenlerine dağıtılması --  Öğrencilerin staj işlemlerinin yürütülmesi
EKİM 1 6 İşletmelerde Beceri ğitimi yapan öğrencilerin koordinatör öğretmenlerin belgelerinin temini
ve açıklayıcı bilgilerin verilmesi
2 6 Bölüm için diğer zümrelerle ortak kullanılan Bilgisayar Laboratuarının kontrolu
ve sorunlar varsa halledilmesi
3 6 Bilgisayar laboratuarı oturma planlarının hazırlanıp
Bilgisayarların öğrencilere zimmet sorumluluğunun geliştirilmesi.
4 6 Bilgisayar laboratuarı güvenlik levhalarının hazırlanması
KASIM 1 6 Bilgisayar Laboratuarı demirbaşlarının kullanım durumlarının incelenmesi
Bilgisayarların öğrencilere zimmet sorumluluğunun geliştirilmesi.
2 6 Bölüm öğrencilerinin okulumuzda kullanıma sunulmuş olan Hızlı internet hizmetinden
faydalanması için gerekli çalışmaların yapılması.
3 6 Bölüm öğretmenleri ile eğitim ve öğretim yılı falliyetlerine ilişkin plan, görüş ve düşünce alışverişinde bulunma 
4 6 11. sınıf öğrencilerine staj dosyası hazırlamalarıyla  ilgili bilgilerin koordinatör öğretmenleri ile işbirliği içinde verilmesi
ARALIK 1 6 Bölümün kapsamına giren önemli gün ve haftaların tespiti ve kutlama planlamasının yapılması.  Muhasebe - Finansman alanını ilgilendiren kanun yönetmelik veTebliğler dergisi kararlarının takibi, arşivlenmesi ilkelerinin belirlenmesi
2 6 Maliye ve Sigorta dergilerinin yenilerinin ve eklerinin gözden geçirilip düzenlenmesi ve arşivlemesinin yapılması
3 6  9. sınıf öğrencilerine muhasebe bölümünü tanıtıcı bilgilendirme çalışmalarının yapılması 
4 6 Muhasebe bölümüne ait tüm demirbaş eşyanın sayımı, tespiti, kontrolünün yapılması -- 21 Aralık dünya kooperatifçilik günü  ile ilgili çalışmaların planlanması 
OCAK 1 6 Son sınıf öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimlerinin kontrollerinin yapılması
2 6 Tanıtım ve Yönlendirme dersi modüllerinin incelenip gerekli önhazırlıkların tespiti ve ders öğretmenleri ile işbirliği içinde uygulama çalışmalarının yapılması
3 6 Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi modüllerinin incelenip gerekli önhazırlıkların tespiti ve ders öğretmeni ile işbirliği içinde uygulama çalışmalarının yapılması  Ocak ayının 2. haftasında enerji tasarrufu haftası ile ilgili çalışmaların planlanması
4 6 Bilgisayarda Yazı dersi modüllerinin incelenip gerekli önhazırlıkların tespiti ve ders öğretmeni ile işbirliği 
ŞUBAT 1 6 Mesleki Gelişim ve Ticari Belgeler derslerin modüllerinin incelenip gerekli önhazırlıkların tespiti ve ders öğretmeni ile işbirliği 
2 6 Bilgisayar laboratuarı malzemelerinin incelenmesi ve sorunların giderilmesi
3 6 Bilgisayarlardan öğrencilerin faydalanma düzeylerinin tespiti ve internet kullanımının yaygınlaştırılması
MART 1 6 Bilgisayarda Ofis Programları dersi modüllerinin incelenip gerekli önhazırlıkların tespiti
İnsan ilişkileri dersi programının incelenip gerekli önhazırlıkların tespiti ve ders öğretmeni ile işbirliği 
2 6 Büro Hizmetleri dersi modüllerinin  incelenip gerekli önhazırlıkların tespiti ve ders öğretmeni ile işbirliği 
3 6  7-13 Mart sağlık ve sosyal güvenlik haftası ile ilgili çalışmaların planlanması
4 6 Mesleki konularda ders öğretmenleri ile işbirliği içinde gezi, gözlem çalışmaları yapılacaksa tespiti ve programlanması   15 Mart dünya tüketiciler günü  ile ilgili çalışmaların planlanması
NİSAN 1 6 Şirketler Muhasebesi ve E-Ticaret derslerinin müfredat programlarının incelenip gerekli önhazırlıkların tespiti ve ders öğretmenleri ile işbirliği
2 6 Bölüm derslerinden ödev alan öğrencilerin kaynak kullanımı için yol gösterme çalışmalarının yapılması
3 6 Ticaret Turizm öğretiminin yıldönümü ile ilgili çalışmaların planlanması   15-22 Nisan turizm haftası ile ilgili çalışmaların planlanması
4 6 Koordinatörlük işlemlerinin takibi, aylık işlemlerin koordinatör müdür yardımcısı ile işbirliği içinde yürütülmesi   
MAYIS 1 6 11. sınıf öğrencilerine üniversite sınavı, sınavsız geçiş sistemi hakkında bilgilendirme çalışmalarının yapılması
2 6 Telafi eğitiminin yapılıp yapılmayacağı ile ilgili hazırlık ve çalışmaların yürütülmesi
3 6 Bölüm derslerini ilgilendiren kanunlardaki (TTK, VUK, GVK, KVK, KDVK, vs…) güncel değişikliklerin takibi, öğrenci ve öğretmenlere gerekli bilgilerin verilmesi
4 6 Tacirin Sorumlulukları dersi modüllerinin iincelenip gerekli önhazırlıklarının tespiti
5 6 Muhasebede kullanılacak belge ve dökümanların çevreden (serbest muhasebeciler, maliye, belediye vs…) temini
HAZ. 1 6 Telafi eğitiminin yapılıp yapılmayacağı ile ilgili hazırlık ve çalışmaların yürütülmesi
2 6 Beceri eğitimi sınavı ile ilgili tüm hazırlık ve çalışmaların yapılması - Yılsonu işlemleri
……………
Bilgisayar ve Muhasebe Alanı Atelye Şefi
UYGUNDUR
……
Okul Müdürü

 

BÖLÜM ŞEFLİĞİ sayfamız için >>> TIKLAYINIZYorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile