Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Cts02132016

Last update04:25:37 AM

İşletme Dersi (Seçmeli) 2012 2013 Yıllık Planİşletme Dersi (Seçmeli) 2012 2013 Yıllık Planı Gülden AYKANAT  hocamız yollamıştır, teşekkürler.

İşletme Dersi (Seçmeli) 2012 2013 Yıllık Planını >>> İNDİR

KEREPÜRÇEK MEHMET AKİF ERSOY ÇOK PROGRAMLI LİSESİ  2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM

İŞLETME DERSİ (SEÇMELİ) 10/A SINIFI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

SAAT

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

I. ÜNİTE: İŞLETME İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

EYLÜL

4

2

İşletme kavramını örneklerle

açıklar.

 

A. İŞLETME

B. GİRİŞİMCİ

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2

Tacir kavramını örneklerle

açıklar.

Yönetici kavramını örneklerle

açıklar.

 

C. TACİR

Ç. YÖNETİCİ

D. İHTİYAÇ

E. VERİMLİLİK

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

EKİM

1

2

Üretim kavramını örneklerle

açıklar.

 

F. ÜRETİM

G. TÜKETİM

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

2

2

Mal kavramını örneklerle

açıklar.

 

Ğ. MAL VE HİZMET

H. FAYDA

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

3

2

TSE’nin görevlerini sıralar.

İSO’nun görevlerini sıralar.

CE’nin görevlerini sıralar.

 

I.ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDART KURULUŞLARI

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

II. ÜNİTE: İŞLETMENİN AMACI VE DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

 

4

2

İşletmenin genel amaçlarını sıralar.

 

A. İŞLETMENİN AMACI

B. İŞLETMENİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

1. İşletme Biliminin Ekonomi Bilimi ile İlişkisi

Atatürk ve demokrası

Gösteri, anlatım, soru cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

KASIM

1

2

İşletme biliminin davranış

bilimleriyle ilişkisini açıklar.

 

2. İşletme Biliminin Davranış Bilimleri ile İlişkisi

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler,

 

 

makaleler, ekonomi

sözlüğü, İnternet

I.DÖNEM I. YAZILI

2

2

İşletme biliminin hukuk

bilimiyle ilişkisini açıklar.

 

3. İşletme Biliminin Hukuk Bilimi ile İlişkisi

Atatürk ün Hayatı

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

3

2

İşletme biliminin istatistik

bilimiyle ilişkisini açıklar.

 

4. İşletme Biliminin İstatistik Bilimi ile İlişkisi

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

 

 

III. ÜNİTE: İŞLETME TÜRLERİ

 

 

 

 

4

2

İşletmeleri üretilen mal ve

hizmet çeşidine göre sınıflandırır.

 

A. ÜRETİLEN MAL VE HİZMET ÇEŞİDİNE GÖRE İŞLETMELER

1. Sanayi Sektöründeki İşletmeler

2. Hizmet Sektöründeki İşletmeler

3. Tarım Sektöründeki İşletmeler

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

ARALIK

1

2

Özel işletmelere örnekler verir.

Kamu işletmelerinin ekonominin

gelişmesi açısından önemini açıklar.

Yabancı sermayeli işletmelere

örnekler verir.

 

B. SERMAYELERİNE GÖRE İŞLETMELER

1. Özel İşletmeler

2. Kamu İşletmeleri

3. Yabancı Sermayeli İşletmeler

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

2

2

Tek kişi işletmeler kavramını açıklar.

Ortaklık kavramını açıklar.

Şahıs şirketlerine örnekler verir.

Sermaye şirketlerine örnekler verir.

 

C. HUKUKSAL YÖNDEN İŞLETMELER

1. Tek Kişi İşletmeler

2. Ortaklıklar

3. Şahıs Şirketleri

4. Sermaye Şirketleri

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

3

 

Kâr amacı güden işletmelerin

özelliklerini açıklar.

Kâr amacı güdenve gütmeyen işletmelere örnekler

verir. Kooperatif kavramını açıklar.

 

Ç. AMAÇLARINA GÖRE İŞLETMELER

1. Kâr Amacı Güden İşletmeler

2. Kâr Amacı Gütmeyen İşletmeler

3. Kooperatif

4. Kamu Yararına Çalışan Dernek ve Vakıflar

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

 

2

 

IV. ÜNİTE: İŞLETMELERİN KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE KURULUŞU

İşletmelerin kuruluş yeri seçimine

etki eden faktörleri açıklar.

 

A. İŞLETMELERİN KURULUŞ YERİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 

 

 

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

 

 

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

OCAK

1

2

İşletmelerin kuruluşunda yerel

yönetim işlemlerini sıralar.

 

B. İŞLETMELERİN KURULUŞ İŞLEMLERİ

1. Yerel Yönetimle İlgili İşlemler

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

2

2

İşletmelerin kuruluşunda

maliyeyle ilgili işlemleri sıralar.

 

2. Maliye ile İlgili İşlemler

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

3

2

İşletmelerin kuruluşunda sosyal

güvenlik kurumlarına ait işlemleri

sıralar.

 

 

3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ait İşlemler

4. Meslek Kuruluşlarına Üyelik İşlemleri

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi

sözlüğü, İnternet

 

 

 

 

 

 

 

I.DÖNEM II. YAZILI

ŞUBAT

 

2

 

5. ÜNİTE: İŞLETMELERİN FONKSİYONLARI

Yönetim kavramını açıklar.

Yönetimin fonksiyonlarını açıklar.

Finansman ve finansmanla ilgili

kavramları açıklar.

 

A. YÖNETİM

B. FİNANSMAN

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

 

 

2

2

Pazar ve pazarlama kavramlarını

açıklar.

Toptancı işletmelerin

özelliklerini belirtir.

4. Pazarlamada Dağıtım Kanalları

5. Toptancı İşletmelerin Özellikleri

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

 

 

2

2

Perakendeci işletmelerin

özelliklerini belirtir.

6. Perakendeci İşletmelerin Özellikleri

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

 

 

3

2

Yerli malı tüketiminin ülke

ekonomisine katkılarını açıklar.

Üretim sisteminin ögelerini

belirtir.

7. Yerli Malı Tüketiminin Ülke Ekonomisine Katkıları

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

 

 

4

2

 

Ç. ÜRETİM VE AHİLİK

1. Üretim Sisteminin Ögeleri

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

MART

1

2

Üretimde stok kontrolleri

ölçütlerini sıralar.

 

2. Üretimde Stok Kontrolleri

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

2

2

Üretimde gelir–gider ilişkisini

örneklerle açıklar.

 

3. Üretimde Gelir–Gider İlişkisi

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

MART

3

2

 

4. Üretilen Malların Sevk ve İdaresi

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

 

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

4

2

Ahilik Felsefesi ile Toplam

Kalite Yönetimi arasındaki ilişkiyi

yorumlar.

 

6. Ahilik Felsefesi ile Toplam Kalite Yönetimi Arasındaki İlişki

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler,

makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

NİSAN

1

2

Üretimde kalitenin önemini

örneklerle açıklar.

 

7. Üretimde Kalitenin Önemi

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

2

2

İnsan kaynaklarını etkili

biçimde kullanmanın gereğini

açıklar.

 

D. İNSAN KAYNAKLARI

1. İşletmenin Niteliğine Uygun Personel Seçimi

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

 

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

 

 

3

2

2. İnsan Kaynaklarını Etkili Biçimde Kullanma

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

II. DÖNEM I. YAZILI

4

2

İşletmenin niteliğine uygun

personel seçimi ölçütlerini sıralar.

 

3. Performans Değerlendirme

Atatürk ün kişiliği

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

 

 

 

 

5

2

4. İş Başlangıcında Oryantasyon Eğitimi

 

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler,

 

makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

MAYIS

1

2

 

5. Gelişen ve Değişen Şartlara Göre Hizmet İçi Eğitim

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

2

2

işletmelerde AR-GE’nin önemini

açıklar.

 

E. AR-GE

1. AR-GE’nin Önemi

 

 

 

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

 

 

 

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

3

2

Atatürk’ün önderliğinde kurulan

işletmeleri belirterek bu işletmelerin

ekonomimize katkılarını değerlendirir.

 

2. Araştırma Çeşitleri

Atatürk ve halkçılık ilkesi

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

 

 

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

 

 

VI. ÜNİTE: İŞLETMENİN SORUMLULUKLARI

 

4

2

İşletmelerin toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalarının nedenlerini açıklar.

 

A. İŞLETMELERİN ÇALIŞANLARA KARŞI SORUMLULUKLARI

B. İŞLETMELERİN ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUKLAR

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

II.DÖNEM II. YAZILI

HAZİRAN

1

2

İşletmelerin standartlara uygun mal ve hizmet sunmalarının önemini örneklerle açıklar.

 

C. İŞLETMELERİN TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLARI

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

2

2

İşletmelerin müşteri memnuniyetini

dikkate almalarının nedenlerini

örneklerle açıklar.

 

Ç. İŞLETMELERİN TÜKETİCİLERE KARŞI SORUMLULUKLARI

 

Gösteri, anlatım, soru-cevap, uygulama

Modül Form belgeler, makaleler, ekonomi sözlüğü, İnternet

 

Not:

Bu plan 2551 Sayılı Tebliğler Dergisindeki Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneğine göre hazırlanmıştır. 2104 ve 2488 S.T.D.den Atatürkçülük konuları plana eklenmiştir.
Konular, MEGEP- İŞLETME YÖNETİMİ  DERSİ MODÜLLERİNE'ne  göre hazırlanmıştır.

Zümre öğretmenleri:                                                                                                                                                                                                                

Gülden AYKANAT                            Mustafa TABAKOĞLU                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UYGUNDUR

                                                                                                                                                                                                                                                                        14/09/2012

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mustafa A. BEKTAŞOĞLU

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Okul Müdürü

 

 Yıllık Planlar ve Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar sayfasına geri dönmek için >>> TIKLAYINIZ

 Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile