Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Pz02072016

Last update04:25:37 AM

İnşaat Muhasebesi Dersi, 1. Dönem 1.Yazılı - Mustafa YANMAZ 

 

 

 

İnşaat Muhasebesi Dersi, 1. Dönem 1.Yazılı - Mustafa YANMAZ hocamıza gönderdiği İnşaat Muhasebesi sınav soruları için teşekkür ederiz.

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

SINDIRGI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

 12. SINIFLAR İNŞAAT MUHASEBESİ DERSİ

I. DÖNEM, I. YAZILI SINAV SORULARI

 

AD – SOYAD:                                                                            18/01/2011

NO                  :

 

1)İnşaatta çalışan işgörenlerin, çalıştıkları gün ve saatleri gösteren, ücret hesaplamalarında ve işin herhangi bir konudaki ayrıntısı hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olacak bilgilerin kaydedildiği deftere ……………………………………..  denir. (5 Puan)

2)İnşaat faaliyetlerinin tamamlanmış haline …………………………. denir. (5 Puan)

3)Müteahhitlik karnesi ……………………………………………………………….’nce verilir. (5 Puan)

4)…………………………………………………… yapı içerisinde yer alan oda ve çeşitli bölümler ile merdivenler, aydınlanma boşluğu,baca gibi unsurların boyutlarını gösteren planlardır. (5 Puan)

5)Kendi nam ve hesaplarına inşaat yapan işletmelere ………………………………… denir. (5 Puan)

6)Henüz tamamlanmamış olan yapıya ………………………. denir. (5 Puan)

7)İnşaatları  ……………………………. ve ………………………………………. olmak üzere ikiye ayırabiliriz. (5 Puan)

8)İnşaat esnasında esas projede olmayan işlerden, toprak altında kalma veya sökülüp atılma gibi ileride görünmeyecek sekilde kapanacak inşa kısımlarının şekil ve boyutlarını gösteren çizim ve sayısal bilgilere …………………………….(5 Puan)

9)Limited şirketler en………., anonim şirketler ise en az ………… ortak ile kurulur. (5 Puan)

10)Yapıları ……………………… ve ……………………………… olarak sınıflandırabiliriz. (5 Puan)

11)İnşaat taahhüt işletmeleri ile özel inşaat işletmeleri arasındaki farklardan 2 tanesini yazınız. (10 Puan)

12)İnşaat işletmelerine özgü defterlerden 5 tanesini yazınız. (10 Puan)

13)Teklif alma yöntemlerini yazınız. (10 Puan)

14)Fiyat belirleme yöntemlerini yazınız. (10 Puan)

15)Ana sözleşmede yer alması gereken hususlardan 5 tanesini yazınız. (10 Puan)

 

 

Sınav süresi 40 dakikadır.                                                                 Başarılar Dilerim,  J

                                                                           Muhasebe ve Finansman Öğretmeni

                                                                                         Mustafa YANMAZ

 

CEVAP ANAHTARI

1)Puantaj defteri

2)Yapı

3)Bayındırlık ve iskan bakanlığı teknik araştırma ve uygulama genel müdürlüğü

4)Kat planı

5)Özel inşaat işletmeleri

6)İnşaat

7)Özel inşaatlar ve taahhüt inşaatları

8)Ataşman

9)2 ve 5

10) Menkul ve gayrimenkul

11) –     özel inşaat işletmeleri yapıları kendi nam ve hesabına inşa ederler. İnşaat taahhüt i işletmeleri ise başkalarının nam ve hesaplarına yapı inşa ettiklerinden ortaya çıkan yapı taahhüt işletmesinin değil işi işletmeye veren kişilerindir

-          Özel inşaat işletmeleri yapıları satarken satış sözleşmesi yaparlar, dolayısıyla satış sözleşmesi hükümlerine tabidirler. İnşaat taahhüt işletmeleri ise hizmet sunduklarından istisna sözleşmesi hükümlerine tabidirler

-          İnşaat taahhüt işletmeleri hizmet işletmeleri, özel inşaat işletmeleri ise üretim işletmeleridir.

12)

-          Röleve defteri

-          Ataşman defteri

-          Puantaj defteri

-          Sürveyan defteri

-          Yeşil defter

13) –    Kapalı zarf yöntemi

-          Açık eksiltme yöntemi

-          Pazarlık yöntemi

14) –    Birim fiyat yöntemi

-          Maliyet + kar yöntemi

-          Götürü bedel yöntemi

15) –    Kurucular

-          Ticaret ünvanı                                                - Komiser bulundurulması           

-          Kanuni merkez ve şubeler                             - Karın dağıtılması

-          Faaliyet konusu                                              - İhtiyat akçesi

-          Şirketin süresi                                                - Kanuni hükümler

-          Sermaye                                                         - Kurucuların imzası

-          Kuruculara sağlanacak menfaatler                - Hesap dönemi                                                                 

-          İlanlar                                                            - Müdürlerin değiştirilmesi

-          Şirketin idaresi                                              - Denetçiler

-          Şirketin temsili                                              - Genel kurul

 

 DİĞER YAZILI SINAV SORULARI ve CEVAPLARINI GÖRMEK İÇİN >>> TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile