Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Cu11272015

Last update04:25:37 AM

2012 2013 Mesleki Matematik Yıllık Planı2012 2013 Mesleki Matematik Yıllık Planını >>> İNDİR

 

Mesleki matematik dersi 2 saat seçmeli olarak gösterilmektedir. Hazırladığımız planda 12. Sınıflara göre hazırlanmıştır. Planı hazırlayan Nazmiye KOCA Meslektaşımıza teşekkür ederiz.

 

www.muhasebeogretmenleri.com 2012 - 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI 12. SINIFLAR MESLEKİ MATEMATİK  

DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 

AY

HAFTA

SAAT

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

 

1. MODÜL: MESLEKİ ARİTMETİK

EYLÜL

3

2

-17 Eylül Pazartesi Günü 2012-2013 yılı eğitim-öğretimin başlaması

Öğrencilerin dersin müfredatı anlatılarak pratik yöntemlerle işlem yapabilme becerisini kazandırabilmek

Öğrencilerin dersin müfredatı  hakkında bilgi verildi.

1. KOLAY HESAPLAMA TEKNİKLERİ

Anlatım

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

4

2

 

Kolay bölme yollarını kullanmak

 

1. KOLAY HESAPLAMA TEKNİKLERİ

      1.1. Bölünebilme kolaylıkları

      1.2. Tam bölünme kolaylıkları

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

EKİM

1

2

Kolay çarpma yollarını kullanmak

Sağlamaları uygulamak

- 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu

      1.3.Çarpma kolaylıkları

      1.4.Sağlamalar    

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

2

 

 

2

Hesap makinesini kullanmak

      1.5.Hesap makinesi

       1.5.1.Hesap Makinesi Kullanımı

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

3

 

 

 

2

Yüzde ve binde ifadesini kavramak

2. YÜZDE VE BİNDE HESAPLARI

     2.1.Yüzde ve binde kavramı

     2.2.Yüzde ve binde hesaplarında kullanılan simgeler

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

 

4

 

 

2

Yüzde ve binde hesaplarında kullanılan simgeleri kavramak

-25 Ekim Kurban Bayramı

    2.3.Basit yüzde hesapları

    2.3.1.Yüzde tutarının hesaplanması

 

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

 

 

5

 

 

2

-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı          

-Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesini ve önemini kavrayabilme

Basit yüzde hesapları yapmak

 2.3.2.Yüzde payının hesaplanması

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

KASIM

 

1

 

 

2

Basit yüzde hesapları yapmak

 -10 Kasım Atatürk’ü Anma

-Atatürk’ün hayatı kişiliği ve özellikleri

2.3.3.Temel sayının hesaplanması

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

2

 

 

2

Katma Değer Vergisini hesaplamak

 

2.3.4.Katma Değer Vergisinin (KDV) hesaplanması

I.YAZILI YOKLAMA

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

I.YAZILI YOKLAMA

 3

 

 

2

Oran orantı ifadesini kavramak

Orantının özelliklerini tanımlamak

-24 Kasım Öğretmenler Günü

-Atatürk’ün öğretmene ve eğitime verdiği önem

-Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenler

3. ORAN VE ORANTI

      3.1.Oran ve orantı kavramı

      3.2.Orantının özellikleri

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

4

2

Doğru orantıyı tanımlamak ve uygulamak

 

    3.3.Doğru orantı

  

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

ARALIK              

 

1

 

 

2

Ters orantıyı tanımlamak ve uygulamak

Bileşik üçlü kaidesini tanımlamak ve uygulamak

3.4.Ters orantı

3.5.Bileşik Orantı

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

2

 

 

 

 

2

İstatistik, röleve, birim ve indis

kavramlarını ayırt etmek

 

    4. İSTATİSTİK  

4.1. İstatistiğin Önemi

4.2. İstatistiğin Diğer Bilimlerle İlişkisi

4.3. İstatistik Bilgilerinin Toplanması

4.3.1. Röleve, Birim (Ünite), İndis ve Önemleri

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

3

 

 

2

İlkel seri, yoğunlaştırılmaş dizi ve

frekans tablosu oluşturmak

 

    4.4. Toplanan Bilgilerin Düzenlenmesi

      4.4.1. Röleve Sonuçlarının Ayrımı

      4.4..2. İstatistik Dizisi

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

4

 

 

2

Ayarlanmış frekans tablosu

oluşturmak

Aritmetik ortalamayı hesaplamak

 

     4.5. Toplanan Bilgilerin Değerlendirilmesi                        

        4.5.1. Grafikler

        4.5.2. Ortalamalar

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

OCAK

1

 

 

 

2

İlkel seri, yoğunlaştırılmaş dizi ve frekans tablosu oluşturmak

Modu belirlemek

-1 Ocak  yılbaşı

     4.6. Toplanan Bilgilerden Sonuç Çıkarma           

 

II.YAZILI YOKLAMA

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

II.YAZILI YOKLAMA

2

 

 

2

Çan eğrisi çizmek

Varyansı hesaplamak

Standart sapmayı hesaplamak

-Atatürkçü Düşünce Sistemi

    4.6.1. Normal Bilgilerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi

   4.6.2. Standart Sapma ve Değişim Katsayısı

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

3

 

 

2

Korelasyon ve regrasyonu

Hesaplamak

 

4.6.3. Korelâsyon ve Regresyon  

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

4

 

 

 

2

Trent hesaplamaları yaparak ekonomik olaylara etkisini kavramak 

-Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi

-Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı

-25 Ocak Cuma günü yarıyıl tatili

 4.6.4. Trent Hesaplanması ve Ekonomik Olaylara Uygulanması

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

 

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

ŞUBAT

2012-2013 EĞİTİM YILI I.YARIYIL TATİLİ

 

1I. MODÜL: MESLEKİ HESAPLAMALAR

2

2

-11 Şubat pazartesi günü 2. yarıyıl başı

Maliyet ve satış fiyatı eşitliğini hazırlamak

 

1. MALİYET VE SATIŞ HESAPLARI

     1.1.Maliyet üzerinden verilen orana göre hesaplama

     1.1.1Kar-zarar tutarını hesaplama

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

3

2

Maliyet üzerinden verilen orana göre hesaplama yapmak

-Atatürkçülüğün Nitelikleri

-Atatürk’ün Devletçilik İlkesi

     1.1.2.Maliyet ve satış fiyatını hesaplama

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

 

 

4

 

 

2

Satış üzerinden verilen orana göre hesaplama yapmak

     1.2.Satış üzerinden verilen orana göre hesaplama

       1.2.1.Kar-zarar tutarını hesaplama

       1.2.2.Maliyet ve satış fiyatını hesaplama

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

MART

1

2

Satış üzerinden kar ve zarar hesaplamak

 

    1.3.Kar ya da Zarar yüzdesini hesaplama

      1.3.1.Maliyet üzerinden kar ya da zarar yüzdesini hesaplama

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

2

 

 

2

Satış üzerinden kar ve zarar oranını hesaplamak

-12 Mart İstiklal Marşının Kabulü

      1.3.2.Satış üzerinden kar ya da zarar yüzdesini hesaplama

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

3

 

 

 

2

Faiz hesaplarını (Basit ve Bileşik faiz) tespit etmek

Faiz hesaplarında kullanılan sembolleri yazmak

-18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası

2. FAİZ HESAPLARI

     2.1.Basit Faiz

       2.1.1.Faiz tutarını hesaplama

       2.1.2.Kapitali hesaplama

                         

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

4

 

 

2

Faiz hesaplarken süreyi ve vadeyi bulmak

 

       2.1.3.Faiz fiyatını hesaplama

       2.1.4.Müddeti (süre – vade) hesaplama

I.YAZILI YOKLAMA

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

I.YAZILI YOKLAMA

NİSAN

1

 

 

 

2

Bileşik faizi yapabilmek

        2.2.Baliğ

          2.2.1.Faiz fiyatını hesaplama

          2.2.2.Kapitali hesaplama

          2.2.3.Müddeti (süre – vade) hesaplama

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

2

 

 

2

Değişik formüller kullanabilmek

 

2.3.Sabit tam bölen metod

 2.3.1.Faiz tutarını hesaplama

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

3

 

 

2

Hesaplama yapabilmek

-Atatürk İlkeleri

-15-22 Nisan Turizm Haftası

  2.3.2.Müddeti (süre – vade) hesaplama

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

4

 

 

2

Anaparayı hesaplamak

-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

-Atatürk’ün Ulusal Egemenlik anlayışı ve çocuklara verdiği önem

2.3.3.Kapitali hesaplama

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

5

2

Iskonto hesaplarında kullanılan sembolleri tespit etmek

 

3. İSKONTO

  3.1.Dış ıskonto

  3.1.1.Iskonto (Faiz) tutarını hesaplama

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

                            MAYIS  

1

2

Iskonto hesaplarında kullanılan sembol ve değerleri yazmak

-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı

3.1.1.Iskonto (Faiz) tutarını hesaplama

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

2

2

Kullanılacak formülü seçmek ve yazmak

-Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri

  3.1.1.Iskonto (Faiz) tutarını hesaplama

  

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

3

2

Formüle sembollerin değerini yazmak

-19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

-Atatürk’ün gençlere verdiği önem

     3.2.İç ıskonto

     3.2.1.Iskonto (Faiz) tutarını hesaplama  

 

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

4

2

 

Hesaplamaları yapmak

  3.2.1.Iskonto (Faiz) tutarını hesaplama  

II.YAZILI YOKLAMA

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

II.YAZILI YOKLAMA

HAZİRAN

1

2

Yapılan işlemleri kontrol etmek

3.2.1.Iskonto (Faiz) tutarını hesaplama  

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

2

2

Yapılan işlemleri kontrol etmek

3.2.1.Iskonto (Faiz) tutarını hesaplama  

Anlatım, soru cevap, problem çözme

Modül, hesap makinası, kırtasiye malzemesi

 

                                                                                                                                      

*Bu plan 2551 Sayılı Tebliğler Dergisindeki Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneğine göre hazırlanmıştır.

*2104 ve 2488 S.T.D.den Atatürkçülük konuları plana eklenmiştir.                                                                                    

*Konular, MEGEP- MESLEKİ MATEMATİK DERS BİLGİ FORMU'na  göre hazırlanmıştır .                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                             UYGUNDUR                                                                                                                                                   

 

   Zümre Öğretmenleri                                                                                                                                 18.09.2012                                                                                                                                                                                                         ………………………….

     

www.muhasebeogretmenleri.com                                                      Okul Müdürü

 

Yıllık Planlar ve Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar sayfasına geri dönmek için >>> TIKLAYINIZ

 Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile