Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Cu11272015

Last update04:25:37 AM

2012 Mesleki Gelişim Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları2012 Mesleki Gelişim Dersi 

2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

meslek lisesi yazılı soruları, yazılı soruları indir, yazılı dönem, bilişim teknolojileri yazılı soruları, yazili soruları, gelişim alanları dersi, sınıf 2011, iş güvenliği sınavı, sınav cevapları, mesleki eğitim sınav sonuçları, çocuk gelişimi dersi, mesleki gelişim yazılı soruları, mesleki gelişim dersi yazılı soruları, meslek lisesi yazılı soruları, yazılı soruları,

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ

2.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI SORULARI

A)Aşağıdaki soruları gerekli boş yerlere yazarak cevaplandırınız.( Her soru 10 puandır)

1)İş güvenliğinin amacını maddeler halinde yazınız.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2)Düşük ve yüksek sıcaklıkta insan vücudunda ne gibi değişiklikler olur, maddeler halinde aşağıya yazınız.

YÜKSEK SICAKLIKTA

DÜŞÜK SICAKLIKTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)Tüm takım tezgâhlarında çalışan kişilerin en çok zarar gören organlarını aşağıda uygun olan yerlere yazınız.

Zarar Yüzdesi   -   Zarar Gören Organ              Zarar Yüzdesi   -  Zarar Gören Organ

% 34                  ……………………….…                   % 15               ……….………………

% 15                  …………………….……                   % 15               ……….………………

% 10                  …………………….……                   % 8                 ……….………………

%  3                   …………………….……  

             

4)Yangının nedenlerini maddeler halinde yazınız.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

B)Aşağıdaki testlerin doğru cevaplarını soru üzerine işaretleyiniz. Her soru 2 puandır. ( 2x30= 60 puan)

 

1. Bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş olan tıp dalına ne denir?

A.) İş güvenliği

B.) İşçi sağlığı

C.) İşçi

D.) İşyeri sağlığı

 

2. İşçi Ramazan, işyerinde çalışırken kafasına sivri bir cisim düşmüş ve Ramazan iş kazası geçirmiştir. Bu tür kazaların olmaması için Ramazan’ın hangi iş güvenlik önlemini alması gerekmektedir?

A.) Baret kullanmalı

B.) Eldiven takmalı

C.) Koruyucu gözlük kullanmalı

D.) İş önlüğü giymeli

 

3. Binalarda havalandırma tesisatları iyi çalışmaz ve yüksek sıcaklık olursa aşağıda verilen şıklardan hangisi gerçekleşmez?

A.) Nabız yükselir

B.) Terleme artar

C.) Dikkat azalır

D.) Verimlilik artar

 

4. Öğrencilere işçi sağlığı ve iş güvenliği konularını anlatan öğretmen, meslek hastalıklarının sınıflandırılması konusunu anlatırken aşağıda verilen şıklardan hangisini saymamalıdır?

A.) Kimyasal kaynaklı meslek hastalığını

B.) Matematiksel kaynaklı meslek hastalığını

C.) Biyolojik kaynaklı meslek hastalığını

D.) Psikolojik kaynaklı meslek hastalığını

 

5. İş kazalarının ℅ kaçı önlenemez kazalardır?

A.) ℅ 98’i

B.) ℅ 50’si

C.) ℅ 2‘si

D.) ℅ 8’i

 

6. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden değildir?

A.) Hava

B.) Kuru kimyevi toz

C.) Köpük

D.) Su

 

7. Meydana gelen iş kazasını işveren SSK’ya iki iş günü içinde bildirmelidir.

     Bunu işveren hangi kanunun, hangi maddesi gereğince yapmaktadır?

A.) 3308 sayılı kanunun 19. maddesi

B.) 4857 sayılı kanunun 77. maddesi

C.) 506 sayılı kanunun 11. maddesi

D.) 2416 sayılı kanunun 8. Maddesi

 

8. Aşağıdaki şıklardan hangisi iş güvenliği ile ilgili kuruluşlardan birisi değildir?

A.) İşçi Sağlığı ve Güvenliği Genel Md

B.) Çalışma Genel Md.

C.) Personel Genel Md.

D.) SSK Genel Md.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi gözlerin korunmasında kullanılan kişisel koruyucu araçtır?

A.) Maskeler

B.) Koruyucu Gözlük

C.) Baret

D.) Eldiven

 

10. Aşağıda verilen şıklardan hangisi iş kazalarında görülmeyen (dolaylı) zararlardan birisi değildir?

A.) Kaybolan iş günü

B.) Üretim kayıpları

C.) Seri imalat kaybı

D.) Kaybolan iş gücü

 

11. Aşağıda verilen şıklardan hangisi işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasaları içermez?

A.) T.C Anayasası

B.) 4857 Sayılı İş Kanunu

C.) 506 Sayılı SSK Kanunu

D.) MEB Kanunları

 

12. Aşağıda verilen kanunlardan hangisi Çıraklık Ve Mesleki Eğitim Kanunudur?

A.) 3308 Sayılı Kanun

B.) 4857 Sayılı Kanun

C.) 506 Sayılı Kanun

D.) 4947Sayılı Kanun

 

13. İşyerinde çalışan Ayşe Hanım yeni doğan çocuğunu emzirmek ve bakımı ile ilgili işleri yapmak için her gün belli saatlerde izinli sayılmaktadır. Ayşe Hanım bu izni hangi kanunun, hangi maddesine dayanarak kullanmaktadır?

A.) 506 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi

B.) 4857 Sayılı Kanun’un 88. Maddesi

C.) 4947 Sayılı Kanun’un 15. Maddesi

D.) 2821 Sayılı Kanun’un 29. Maddesi

 

14. Raporun birinci kısmında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Özet

B) İçindekiler

C) Anahtar kelimeler

D) Giriş

 

15. Raporun metin kısmında aşağıdaki bölümlerden hangisi bulunmaz?

A) Giriş

B) Bölümler

C) Sonuç

D) Önsöz

 

16. Raporun son kısmında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Ekler

B) Kaynakça

C) Sonuç

D) Dizin

 

17. Kapakta aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?

A) Raporun adı

B) Düzenleyenin adı

C) Raporun yazıldığı yer ve yıl

D) Raporun kısa açıklaması

 

18. Araştırma hakkında genel bilgilerin, amacının, kullanılan yöntemlerin ve elde edilen bulguların kısa ve genel bir biçimde tanıtıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önsöz

B) Giriş

C) Anahtar kelimeler

D) Özet

 

19. Aşağıdakilerden hangisi rapor yazılırken kaynak gösterilmesi gereken bilgilerden değildir?

A) Genel bilgilerin dışında kalan ve başkaları tarafından ifade edilmiş görüşler

B) Başka kaynaklardan edinilen fikir ya da düşünceler

C) Tablo ya da çizelgenin alındığı kaynaklar

D) Yazarın kendi görüşleri

 

20. Aşağıdaki dipnotların hangisinde kaynak gösterimi doğrudur?

A) Cemil Meriç, Bu Ülke, İstanbul, 1993, s. 45

B) Bu Ülke, Cemil Meriç, İstanbul, 1993, s. 45

C) Cemil Meriç, İstanbul, Bu Ülke, 1993, s. 45

D) Cemil Meriç, 1993, Bu Ülke, İstanbul, s. 45

 

21. Aşağıdakilerden hangisi noktanın kullanıldığı yerlerden biri değildir?

A) Cümle sonlarında

B) Kurum ve kuruluş isimlerinden sonra

C) Sıra bildirmek için sayılardan sonra

D) Hitap kelimelerinden sonra

 

22. Aşağıdakilerden hangisi virgülün kullanıldığı yerlerden biri değildir?

A) Yazıda arka arkaya gelen eş görevli kelimeler arasına konur

B) Görevli cümleler arasına konur

C) Cümle içinde özel olarak vurgu yapılması gereken kelimeden

D) Bir sebeple bitirilmemiş cümlelerin sonuna konur

 

23. Aşağıdakilerden hangisi noktalı virgülün kullanıldığı yerlerden biri değildir?

A) Şekil ve anlamca bağları bulunan cümleleri ayırmak için kullanılır

B) Cümle içinde aynı değerde olup virgül ile ayrılmış türleri, grupları ayırmak için kullanılır

C) Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur

D) Soru bildiren cümlelerin sonuna konur 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmaların amaçlarından biri değildir?

A) Bir sorunu çözmek

B) Yeni bir ürün ortaya koymak

C) Bulunan bulguları raporlaştırmak

D) Yeni bir yöntem geliştirmek

 

25. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmaların ortak niteliklerinden birisi değildir?

A) Uzmanlık gerektirir

B) Ortak ölçütlere göre sınanabilir

C) Tarafsız ve sistemli bir süreçtir

D) Tüm alanlarda yöntem tektir

 

26. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma türü değildir?

A) Kütüphane araştırmaları

B) Laboratuar araştırmaları

C) Analitik araştırmalar

D) Piyasa araştırmaları

 

27. Bir araştırma konusu aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmak zorunda değildir?

A) Yeni ve özgün olmak

B) Uygulanabilir olmak

C) Bir amaç ve hipoteze sahip olmak

D) Yaygın kanılara ters düşmemek

 

28. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma yöntemi değildir?

A) Deneysel araştırma

B) Tarihsel araştırma

C) Uzay araştırmaları

D) İstatistik araştırmaları

 

29. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerde kullanılan veri toplama yöntemlerinden biri değildir?

A) Görüşme

B) Anket

C) Örnekleme

D) Karşılaştırma

 

30. Aşağıdakilerden hangisi anket yöntemiyle veri toplamanın yararlarından biri değildir?

A) Maliyeti düşüktür

B) Dolaysız bilgiye ulaşılır

C) Planlaması kolaydır

D) Uygulaması zordur. 

Sınav süresi 40 dakikadır. Puanlama sorunun yanındadır.

BAŞARILAR DİLERİM.             

ORHAN ERÇİLİNGİR

                                 MUHASEBE ÖĞRETMENİ 

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ SINAVI CEVAP ANAHTARI

 1) İş Güvenliğinin Amacı

Çalışanlara en yüksek sağlıklı ortam sunmak,

Çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden onları korumak,

İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu sağlamak,

İşyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirebilmek,

Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,

2) 

YÜKSEK SICAKLIKTA

DÜŞÜK SICAKLIKTA

Nabız yükselir

Soğuk algınlıkları

Sinirlilik duygusu artar,

Donma

Kan dolaşımı hızlanır

Soğuk yanıkları

Terleme artar

Dikkat azalması

Tuz ve sıvı kaybı meydana gelir

El ayak parmaklarında donma oluşur

Dikkat azalır,

Fiziksel ve zihinsel verim düşüklüğü oluşur.

 

 

3)             Zarar Yüzdesi        Zarar Gören Organ

                        % 34                  …Ayaklar….…                              

 

% 15                  …Eller……….……                                                                 

 

% 8                   …Göz……

 

%  3                   …Kollar.……  

 

% 15                 ……Bacaklar………

 

% 15                 …Baş ( kafa)………

 

% 8                   …Göz……

 

 

4) Korunma Önlemlerinin Alınmaması

Bilgisizlik

İhmal

Kazalar

Sabotaj

Sıçrama

Doğa Olayları

 

TESTLERİN CEVAP ANAHTARI 

 

B)             1 B 

2 A 

3 D 

4 B 

5 C   

 

6 A 

7 B 

8 C 

9 B 

10 C  

 

11 D 

12 A 

13 B 

14 D 

15 D 

 

16 C 

17 D 

18 D 

19 D 

20 A  

 

21 D 

22 D 

23 D 

24- D 

25- D  

 

26- D 

27- D 

28- C 

29- D 

30- D


 Yorumlar   

 
+1 #2 seymaemine 30-05-2013 11:20
insan evladı
Alıntı
 
 
+1 #1 feyzokibar 16-05-2013 07:02
anne öcü mesleki gelişim hiç güzel değil
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile