Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Pzt02082016

Last update04:25:37 AM

Bilanço ÖrneğiBİLANÇO

1. Bilanço: Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablolarına denir. Bilanço muhasebe sisteminin en önemli tablolarından biridir. Bilanço işletmeler açısından son derece fayda sağlamaktadır ve işletmenin durumunu bize göstermektedir.

Bilançonun şeklinde dört önemli bölüm bulunmaktadır.

- Bilanço başlığı
- Aktif tarafı
- Pasif tarafı
- Bilanço dipnotları

Bilanço Başlığı: Bilanço başlığında bulunması gereken unsurlar vardır, bu unsurlar olmazsa olmaz unsurlardandır. . Bu unsurlar; işletmenin adı veya ünvanı, bilanço kelimesi ve bilançonun tarihi.

Aktif: Bilançonun sol tarafı işletmenin varlıklarını (elinde bulunan değerlerini ve alacaklarını) gösteren kısımdır.

Pasif: Bilançonun sağ tarafı, işletmenin kaynaklarını (sermayesini ve borçlarını) gösteren kısımdır.

Bilanço Dipnotları: Bilanço dipnotları ise bilançonun daha iyi anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi için gerekli açıklamaların yazıldığı bölümdür.

Bilanço örneği >>>İNDİR

 

AYRINTILI BİLANÇO

 

 

Önceki Dön.

Cari Dön.

 

 

Önceki Dön.

Cari Dönem

1

DÖNEN VARLIKLAR

0,00

0,00

3

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

0,00

0,00

10

Hazır Değerler

0,00

0,00

 

 

 

100

 Kasa

 

 

30

Mali Borçlar

0,00

0,00

101

 Alınan Çekler

 

 

300

 Banka Kredileri

 

 

102

 Bankalar

 

 

301

 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar

 

 

103

 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)

 

 

302

 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)

 

 

108

 Diğer Hazır Değerler

 

 

303

 Uzun Vadeli Kredilerin

 

 

11

Menkul Kıymetler

0,00

0,00

 

 Anapara Taksitleri ve Faizleri

 

 

110

 Hisse Senetleri

 

 

304

 Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri

 

 

111

 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları

 

 

305

 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler

 

 

112

 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları

 

 

306

 Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler

 

 

118

 Diğer Menkul Kıymetler

 

 

308

 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)

 

 

119

 Menkul Kıymetler Değer

 

 

309

 Diğer Mali Borçlar

 

 

 

 Düşüklüğü Karşılığı (-)

 

 

32

Ticari Borçlar

0,00

0,00

12

Ticari Alacaklar

0,00

0,00

320

 Satıcılar

 

 

120

 Alıcılar

 

 

321

 Borç Senetleri

 

 

121

 Alacak Senetleri

 

 

322

 Borç Senetleri Reeskontu (-)

 

 

122

 Alacak Senetleri Reeskontu (-)

 

 

326

 Alınan Depozito ve Teminatlar

 

 

124

 Kazanılmamış Finansal Kiralama

 

 

329

 Diğer Ticari Borçlar

 

 

 

 Faiz Gelirleri (-)

 

 

33

Diğer Borçlar

0,00

0,00

126

 Verilen Depozito ve Teminatlar

 

 

331

 Ortaklara Borçlar

 

 

127

 Diğer Ticari Alacaklar

 

 

332

 İştiraklere Borçlar

 

 

128

 Şüpheli Ticari Alacaklar

 

 

333

 Bağlı Ortaklıklara Borçlar

 

 

129

 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılıkları (-)

 

 

335

 Personele Borçlar

 

 

13

Diğer Alacaklar

0,00

0,00

336

 Diğer Çeşitli Borçlar

 

 

131

 Ortaklardan Alacaklar

 

 

337

 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

 

 

132

 İştiraklerden Alacaklar

 

 

34

Alınan Avanslar

0,00

0,00

133

 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

 

 

340

 Alınan Sipariş Avansları

 

 

135

 Personelden Alacaklar

 

 

349

 Alınan Diğer Avanslar

 

 

136

 Diğer Çeşitli Alacaklar

 

 

35

Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri

0,00

0,00

137

 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)

 

 

350

 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri bedelleri

 

 

138

 Şüpheli Diğer Alacaklar

 

 

358

 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltmeleri

 

 

139

 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

 

 

36

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

0,00

0,00

15

Stoklar

0,00

0,00

360

 Ödenecek Vergi ve Fonları

 

 

150

 İlk Madde ve Malzeme

 

 

361

 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

 

 

151

 Yarı Mamüller

 

 

368

 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş

 

 

152

 Mamüller

 

 

 

 Vergi ve Diğer Yükümlülükler

 

 

153

 Ticari Mallar

 

 

369

 Ödenecek Diğer Yükümlülükler

 

 

157

 Diğer Stoklar

 

 

37

Borç ve Gider Karşılıkları

0,00

0,00

158

 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

 

 

370

 Dönem Karı Vergi ve Diğer

 

 

159

 Verilen Sipariş Avansları

 

 

 

 Yasal Yükümlülük Karşılıkları

 

 

17

Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri

0,00

0,00

371

 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi

 

 

170

 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.

 

 

 

 ve Diğer Yükümlülükleri (-)

 

 

178

 Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.

 

 

372

 Kıdem Tazminatı Karşılığı

 

 

179

 Taşeronlara Verilen Avanslar

 

 

373

 Maliyet Giderleri Karşılığı

 

 

18

Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.

0,00

0,00

379

 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

 

 

180

 Gelecek Aylara Ait Giderler

 

 

38

Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider

0,00

0,00

181

 Gelir Tahakkukları

 

 

 

Tahakkukları

 

 

19

Diğer Dönen Varlıklar

0,00

0,00

380

 Gelecek Aylara Ait Gelirler

 

 

190

 Devreden KDV

 

 

381

 Gider Tahakkukları

 

 

191

 İndirilecek KDV

 

 

39

Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

0,00

0,00

192

 Diğer KDV

 

 

391

 Hesaplanan KDV

 

 

193

 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar

 

 

392

 Diğer KDV

 

 

196

 Personel Avansları

 

 

393

 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı

 

 

197

 Sayım ve Tesellüm Noksanları

 

 

397

 Sayım ve Tesellüm Fazlaları

 

 

198

 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar

 

 

399

 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

 

 

199

 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)

 

 

 

 

 

 

2

DURAN VARLIKLAR

0,00

0,00

4

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

0,00

0,00

22

Ticari Alacaklar

0,00

0,00

40

Mali Borçlar

0,00

0,00

220

 Alıcılar

 

 

400

 Banka Kredileri

 

 

221

 Alacak Senetleri

 

 

401

 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar

 

 

222

 Alacak Senetleri Reeskontu (-)

 

 

402

 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)

 

 

224

 Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)

 

 

405

 Çıkarılmış Tahviller

 

 

226

 Verilen Depozito ve Teminatlar

 

 

407

 Çıkarılmış Diğer Menkul

 

 

229

 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

 

 

 

 Kıymetler

 

 

23

Diğer Alacaklar

0,00

0,00

408

 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)

 

 

231

 Ortaklardan Alacaklar

 

 

409

 Diğer Mali Borçlar

 

 

232

 İştiraklerden Alacaklar

 

 

42

Ticari Borçlar

0,00

0,00

233

 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

 

 

420

 Satıcılar

 

 

235

 Personelden Alacaklar

 

 

421

 Borç Senetleri

 

 

236

 Diğer Çeşitli Alacaklar

 

 

422

 Borç Senetleri Reeskontu (-)

 

 

237

 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)

 

 

426

 Alınan Depozito ve Teminatlar

 

 

239

 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

 

 

429

 Diğer Ticari Borçlar

 

 

24

Mali Duran Varlıklar

0,00

0,00

43

Diğer Borçlar

0,00

0,00

240

 Bağlı Menkul Kıymetler

 

 

431

 Ortaklara Borçlar

 

 

241

 Bağlı Menkul Kıymetler Değer

 

 

432

 İştiraklere Borçlar

 

 

 

 Düşüklüğü Karşılığı (-)

 

 

433

 Bağlı Ortaklıklara Borçlar

 

 

242

 İştirakler

 

 

436

 Diğer Çeşitli Borçlar

 

 

243

 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)

 

 

437

 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

 

 

244

 İştirakler Sermaye Payları Değer

 

 

438

 Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar

 

 

 

 Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

 

 

44

Alınan Avanslar

0,00

0,00

245

 Bağlı Ortaklıklar

 

 

440

 Alınan Sipariş Avansları

 

 

246

 Bağlı Ortaklıklara Sermaye

 

 

449

 Alınan Diğer Avanslar

 

 

 

 Taahhütleri (-)

 

 

47

Borç ve Gider Karşılıkları

0,00

0,00

247

 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları

 

 

472

 Kıdem Tazminatı Karşılıkları

 

 

 

 Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

 

 

479

 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

 

 

249

 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)

 

 

48

Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve

0,00

0,00

25

Maddi Duran Varlıklar

0,00

0,00

 

Gider Tahakkukları

 

 

250

 Arazi ve Arsalar

 

 

480

 Gelecek Yıllara Ait Gelirler

 

 

251

 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri

 

 

481

 Gider Tahakkukları

 

 

252

 Binalar

 

 

49

Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

0,00

0,00

253

 Tesis, Makine ve Cihazlar

 

 

492

 Gelecek Yıllara Eklenen veya

 

 

254

 Taşıtlar

 

 

 

 Terkin Edilen KDV

 

 

255

 Demirbaşlar

 

 

493

 Tesise Katılma Payları

 

 

256

 Diğer Maddi Duran Varlıklar

 

 

499

 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.

 

 

257

 Birikmiş Amortismanlar (-)

 

 

 

UZUN VADELİ YABANCI

0,00

0,00

258

 Yapılmakta Olan Yatırımlar

 

 

 

KAYNAKLAR TOPLAMI

 

 

259

 Verilen Avanslar

 

 

5

ÖZKAYNAKLAR

0,00

0,00

26

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

0,00

0,00

50

Ödenmiş Sermaye

0,00

0,00

260

 Haklar

 

 

500

 Sermaye

 

 

261

 Şerefiye

 

 

501

 Ödenmemiş Sermaye (-)

 

 

262

 Kuruluş ve Örgütleme Giderleri

 

 

502

 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları

 

 

263

 Araştırma ve Geliştirme Giderleri

 

 

503

 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)

 

 

264

 Özel Maliyetler

 

 

52

Sermaye Yedekleri

0,00

0,00

267

 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

 

 

520

 Hisse Senedi İhraç Primleri

 

 

268

 Birikmiş Amortismanlar (-)

 

 

521

 Hisse Senedi İptal Kararları

 

 

269

 Verilen Avanslar

 

 

522

 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları

 

 

27

Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

0,00

0,00

523

 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

 

 

271

 Arama Giderleri

 

 

524

 Maliyet Bedeli Artışları Fonu

 

 

272

 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri

 

 

529

 Diğer Sermaye Yedekleri

 

 

277

 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

 

 

54

Kar Yedekleri

0,00

0,00

278

 Birikmiş Tükenme Payları (-)

 

 

540

 Yasal Yedekler

 

 

279

 Verilen Avanslar

 

 

541

 Statü Yedekleri

 

 

28

Gelecek Yıllara Ait Giderler ve

0,00

0,00

542

 Olağanüstü Yedekler

 

 

 

Gelir Tahakkukları

 

 

548

 Diğer Kar Yedekleri

 

 

280

 Gelecek Yıllara Ait Giderler

 

 

549

 Özel Fonlar

 

 

281

 Gelir Tahakkukları

 

 

57

Geçmiş Yıllar Karları

0,00

0,00

29

Diğer Duran Varlıklar

0,00

0,00

570

 Geçmiş Yıllar Karları

 

 

291

 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV

 

 

58

Geçmiş Yıllar Zararları (-)

0,00

0,00

292

 Diğer KDV

 

 

580

 Geçmiş Yıllar Zararları (-)

 

 

293

 Gelecek Yılalr İhtiyacı Stoklar

 

 

59

Dönem Net Karı (Zararı)

0,00

0,00

294

 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.

 

 

590

 Dönem Net Karı

 

 

295

 Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar

 

 

591

 Dönem Net Zararı (-)

 

 

297

 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar

 

 

 

 

 

 

298

 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

 

 

 

 

 

 

299

Birikmiş Amortismanlar (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

0,00

0,00

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

0,00

0,00

 

 

 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

0,00

0,00

PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTİF

ERÇİLİNGİR  İŞLETMESİ .............TARİHLİ BİLANÇOSU

PASİF

1. DÖNEN VARLIKLAR

100. Kasa
101. Alınan Çekler
102. Bankalar
103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)
108. Diğer Hazır Değerler
110. Hisse Senetleri
111. Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları
112. Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları
118. Diğer Hazır Değerler
120. Alıcılar
121. Alacak Senetleri
122. Alacak Senetleri Reeskontu(-)
126. Verilen Depozito Ve Teminatlar
127. Diğer Ticari Alacaklar
128. Şüpheli Ticari Alacaklar
129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
131. Ortaklardan Alacaklar
132. İştiraklerden Alacaklar
133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
135. Personelden Alacaklar
136. Diğer Çeşitli Alacaklar
137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
138. Şüpheli Diğer Alacaklar
139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
150. İlk Madde Malzeme
151. Yarımamuller
152. Mamuller
153. Ticari Mallar
157. Diğer Stoklar
158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-
159. Verilen Sipariş Avansları
170. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
179. Taşeronlara Verilen Avanslar
180. Gelecek Aylara Ait Giderler
181. Gelir Tahakkukları
190. Devreden Kdv
191. İndirilecek Kdv
192. Diğer Kdv
193. Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
195. İş Avansları
196. Personel Avansları
197. Sayım Ve Tesellüm Noksanları
198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)

2. DURAN VARLIKLAR

220. Alıcılar
221. Alacak Senetleri
222. Alacak Senetleri Reeskontu(-)
226. Verilen Depozito Ve Teminatlar
229. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
231. Ortaklardan Alacaklar
232. İştiraklerden Alacaklar
233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
235. Personelden Alacaklar
236. Diğer Çeşitli Alacaklar
237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu
239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
240. Bağlı Menkul Kıymetler
241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
242. İştirakler
243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)
244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
245. Bağlı Ortaklıklar
246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)
247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
248. Diğer Mali Duran Varlıklar
249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)
250. Arazi Ve Arsalar
251. Yeraltı Ve Yer Üstü Düzenleri
252. Binalar
253. Tesis, Makine Ve Cihazlar
254. Taşıtlar
255. Demirbaşlar
256. Diğer Maddi Duran Varlıklar
257. Birikmiş Amortismanlar(-)
258. Yapılmakta Olan Yatırımlar
259. Verilen Avanslar
260. Haklar
261. Şerefiye
262. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
263. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
264. Özel Maliyetler
267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
268. Birikmiş Amortismanlar(-)
269. Verilen Avanslar
271. Arama Giderleri
272. Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
278. Birikmiş Tükenme Payları(-)
279. Verilen Avanslar
280. Gelecek Yıllara Ait Giderler
281. Gelir Tahakkukları
291. Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv
292. Diğer Kdv
293. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
294. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
295. Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar
297. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
298. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
299. birikmiş Amortismanlar(-)

3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

300. Banka Kredileri
303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri
304. Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri
305. Çıkarılan Bonolar Ve Senetler
306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
308. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
309. Diğer Mali Borçlar
320. Satıcılar
321. Borç Senetleri
322. Borç Senetleri Reeskontu(-)
326. Alınan Depozito Ve Teminatlar
329. Diğer Ticari Borçlar
331. Ortaklara Borçlar
332. İştiraklere Borçlar
333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
335. Personele Borçlar
336. Diğer Çeşitli Borçlar
337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
340. Alınan Sipariş Avansları
349. Alınan Diğer Avanslar
350,358 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri
360. Ödenecek Vergi Ve Fonlar
361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
368. Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler
370. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-)
372. Kıdem Tazminatı Karşılığı
373. Maliyet Giderleri Karşılığı
379. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
380. Gelecek Aylara Ait Gelirler
381. Gider Tahakkukları
391. Hesaplanan Kdv
392. Diğer Kdv
393. Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
397. Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

400. Banka Kredileri
405. Çıkarılmış Tahviller
407. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
409. Diğer Mali Borçlar
420. Satıcılar
421. Borç Senetleri
422. Borç Senetleri Reeskontu(-)
426. Alınan Depozito Ve Teminatlar
429. Diğer Ticari Borçlar
431. Ortaklara Borçlar
432. İştiraklere Borçlar
433. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
436. Diğer Çeşitli Borçlar
437. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
438. Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar
440. Alınan Sipariş Avansları
449. Alınan Diğer Avanslar
472. Kıdem Tazminatı Karşılığı
479. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler
481. Gider Tahakkukları
492. Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv
493. Tesise Katılma Payları
499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

5. ÖZ KAYNAKLAR

500. Sermaye
501. Ödenmemiş Sermaye(-)
520. Hisse Senetleri İhraç Primleri
521. Hisse Senedi İptal Kârları
522. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları
523. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
524. Maliyet Artışları Fonu
529. Diğer Sermaye Yedekleri
540. Yasal Yedekler
541. Statü Yedekleri
542. Olağanüstü Yedekler
548. Diğer Kâr Yedekleri
549. Özel Fonlar
570. Geçmiş Yıllar Kârları
580. Geçmiş Yıllar Zararları(-)
590. Dönem Net Kârı
591. Dönem Net Zararı(-)

AKTİF TOPLAM

 

PASİF TOPLAM

 Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile